Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn về pháp luật đấu thầu ?

Luật sư tư vấn luật dân sự: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật MInh Khuê. Về vấn đề của bạn, Luật Minh Khuê xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đấu thầu 2013

2. Nội dung phân tích:

Điều 17 Luật đấu thầu quy định về các trường hợp hủy thầu:

"Điều 17. Các trường hợp hủy thầu

>> Xem thêm:  Không có tư cách pháp nhân có được tham gia đấu thầu ?

1. Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

2. Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

4. Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư."

Theo quy định của pháp luật, bên mời thầu hoàn toàn có quyền hủy thầu khi xảy ra một trong bốn trường hợp nêu trên. Dựa trên dữ kiện mà bạn đưa ra thì trong quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu có giá gói thầu là 7.6 tỷ, có 3 nhà thầu tham gia mua hồ sơ mời thầu nhưng cả 3 nhà thầu đều nộp hồ sơ dự thầu với giá dự thầu trên 7,6  tỷ, như vậy cả 3 nhà thầu này đều có hồ sơ dự thầu không đáp ứng được với yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Do đó, căn cứ tại khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu bên mời thầu phải ra quyết định hủy thầu, chứ không được mi nhà thầu có giá thấp nhất trong 3 nhà thầu đến đàm phán giảm giá cho dưới giá gói thầu.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Emailhoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Quy định của luật đấu thầu về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong chào thầu cạnh tranh?