Hiện tại tôi muốn nghỉ việc và đã trình đơn được hơn 2 tháng, tuy nhiên chưa nhận được quyết định thôi việc và viện yêu cầu tôi phải bồi hoàn chi phí đào tạo thời gian tôi học nước ngoài. Tôi thấy không thỏa đáng, vì chi phí đào tạo không phải nguồn của viện và của nhà nước.Tôi có tham khảo luật viên chức, tuy nhiên cũng không thấy đề cập đến chi phí bồi thường đó.

Vậy, tôi xin hỏi luật cho biết, trường hợp của tôi có phải bồi hoàn chi phí đào tạo không?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: L.Q.D

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:    1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Luật Minh Khuê. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

>> Xem thêm:  Quy định về chế độ nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian thử việc ?

1. Căn cứ pháp lý:

Nghị định 29/2012/NĐ-CP Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

Nghị định 143/2013/NĐ-CP về học bổng và bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo 

2. Nội dung phân tích

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì:

"Điều 36. Đào tạo và đền bù chi phí đào tạo

1. Viên chức được cử đi đào tạo trong các trường hợp sau:

a) Đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức, sắp xếp lại;

b) Đáp ứng nhu cầu xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Điều kiện để viên chức được cử đi đào tạo:

a) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của viên chức;

b) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hải quan nghề nghiệp tại đơn vị sự nghiệp công lập sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.

3. Viên chức được cử đi đào tạo theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, còn phải thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế và đáp ứng các yêu cầu khác của chương trình hợp tác.

4. Viên chức được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước phải đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp sau:

a) Trong thời gian được cử đi đào tạo, viên chức tự ý bỏ học hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc;

b) Viên chức hoàn thành khóa học nhưng không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận kết quả học tập;

c) Viên chức đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

5. Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về cách tính chi phí đền bù và quy trình, thủ tục đền bù chi phí đào tạo quy định tại Điều này."

Ngoài ra theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 143/2013/NĐ-CP có quy định:

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo (sau đây gọi chung là chi phí đào tạo) đối với người học chương trình giáo dục cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được hưởng học bổng và chi phí đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với nhà nước Việt Nam mà không chấp hành sự điều động làm việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi tốt nghiệp.

2. Nghị định này áp dụng đối với:

a) Người học được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi học tập ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm cả chương trình giáo dục theo Hiệp định ký kết với nhà nước Việt Nam);

b) Người học được tham gia chương trình đào tạo ở trong nước theo các Đề án đặt hàng đào tạo do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện bồi hoàn chi phí đào tạo.

3. Nghị định này không áp dụng đối với người học là cán bộ, công chức, viên chức và người học theo chế độ cử tuyển."

Như vậy, bạn chỉ phải đền bù khi bạn chưa phục vụ đủ thời gian cam kết, nhưng trong thông tin bạn cung cấp không đề cập đến nội dung này cho nên bạn căn cứ vào các quy định trên đây để biết có phải bồi thường chi phí đào tạo theo yêu cầu của viện nghiên cứu hay không.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn đang thắc mắc Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài gọi:  1900.6162 .

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần báo trước không ?

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Công ty phải thử việc trước hay học việc trước? Quy định về học việc