1. Tư vấn về việc hưởng chế độ lương khi nghỉ hưu sớm?

Xin chào luật sư, tôi có câu hỏi xin được tư vấn:Tôi là giảng viên, có hệ số lương 5.42 , phụ cấp chức vụ 5.77 ( phó phòng ) phụ cấp ưu đãi giảng viên 25%, hệ số thâm niên 23% tổng lương cơ bản 8.904.177đ , tôi còn có phần mềm của trường 5.730.000.

Tôi đóng BHXH từ 1987 đến nay trên 30 năm, tôi sinh 30/5/ 1962 ( trong đó có thời gian tôi đi làm, sau đó tôi thi đậu đại học chính quy và ra làm giảng viên trường cao đẳng tới bây giờ. 1/6/2016 tôi được nâng lương định kỳ Tôi xin hỏi Luật Sư nếu năm nay tôi xin về Hưu sớm 2 năm có lợi không hay để năm 2017 đúng tuổi về. Tôi kể rõ để Luật Sư nắm được và tư vấn giúp tôi kỹ. tôi nghe nói năm nay về hưu tính bình quân lương 10 năm cuối, 2016 tính bình quân lương 15 năm cuối ?

Xin cảm ơn!

Người gửi: N.V.T

Tư vấn về việc hưởng chế độ lương khi nghỉ hưu sớm?

>> Xem thêm:  Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh con cần những gì ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động được phép nghỉ hưu sớm khi suy giảm khả năng lao động trong các trường hợp như sau :

"Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành"

Như vậy hiện tại bạn 53 tuổi và có trên 20 năm đóng BHXH nếu bạn xin nghỉ hưu sớm vào năm 2016 thì bạn sẽ được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương cụ thể tại Điều 56 LBHXH :

"Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

4. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Như vậy mức lương hưu của người về hưu sớm sẽ tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%, do về hưu sớm 2 năm nên mức hưởng lương hưu của bạn sẽ bị trừ đi 4% mức hưởng sẽ là 41% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH sau đó cứ thêm mỗi năm thì tăng thêm 3% đối với nữ.

Nếu để đúng tuổi về hưu thì mức lương hưu của bạn sẽ cao hơn và không bị trừ % của những năm về hưu sớm, theo đó nếu vẫn đủ sức khỏe để công tác bạn nên tiếp tục công tác đến đủ tuổi nghỉ hưu để được hưởng chế độ tốt hơn.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Cách tính lương cho người lao động khi nghỉ ốm ? Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

2. Tôi có được giải quyết chế độ nghỉ hưu không?

Xin chào Luật sư, tôi sinh năm 1948 tham gia công tác làm Chủ tịch Hội phụ nữ xã Văn Tiến và đóng BHXH liên tục từ tháng 10/1991 đến tháng 10 năm 2006 là 15 năm 1 tháng.

Tôi được Đảng ủy, UBND xã cho nghỉ chế độ từ tháng 11 năm 2006 (theo nghị định số 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ) khi đủ 15 năm đóng BHXH. Nhưng do thiếu sự quan tâm của lãnh đạo UBND xã và cơ quan chuyên môn cấp trên lên thủ tục nghỉ hưu của tôi bị kéo dài sang năm 2007. Khi đó Luật Bảo hiểm xã hội cũ 2006 ; được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 có hiệu lực ngày 01/01/2007. Và BHXH các cấp không áp dụng cho tôi được nghỉ hưu. Thấy quá thiệt thòi vì thiếu trách nhiệm của lãnh đạo quản lý của mình tôi đã làm đơn khiếu nại với các cơ quan chức năng suốt từ đó đến nay những vẫn chưa được giải quyết. Xin hỏi Luật sư khi Luật bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực từ 01/01/2016 này trường hợp của tôi có được giải quyết chế độ nghỉ hưu không?

Mong Luật sư quan tâm hồi đáp. Xin trân trọng cảm ơn./.

Người gửi: N.T.M.D

3. Tư vấn về cách tính bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu ?

Xin chào luật sư, tôi có câu hỏi xin được tư vấn:Sếp em tham gia bảo hiểm từ năm 1987 đến nay, cũng khoảng 28 năm rồi, hiện tại sếp em làm ở công ty mới nhưng chưa chốt sổ ở công ty cũ nhưng công ty cũ vẫn đóng bảo hiểm cho sếp em với mức đóng thấp là 3.200.000.

- Thứ nhất trong thời gian tham gia bảo hiểm, từ năm 02/1987 đến 09/1989 sếp em là hạ sĩ quan tại tiểu Đoàn 30, em được biết là nếu là sĩ quan thì cứ 1 năm tham gia bảo hiểm là nhân cho 1.5 phải không?

- Thứ hai là sếp em làm trong cơ quan nhà nước từ năm 1989 đến 2009 ở bậc 5/7 (A1-12) , và từ năm 2010 đến nay thì làm trong công ty tư nhân. như vậy thì cách tính bảo hiểm như thế nào, em có tìm hiểu trên mạng về cách tính đối với người tham gia trước năm 1995 sẽ tính trung bình 5 năm cuối đóng bảo hiểm, nhưng em chưa hiểu về cách tính này, vậy sếp em có nên chuyển về công ty mới đóng mức bảo hiểm cao hơn để khi nghỉ hưu nhận lương hưu cao hơn không? hiện tai sếp em 47 tuổi. sếp em chưa đủ tuổi về hưu khi đủ tuổi thì cách tính lương hưu như thế nào? làm ở cơ quan nhà nước thì cấp bậc có liên quan tới việc tính bảo hiểm không?

>> Xem thêm:  Điều kiện hưởng chế độ ốm đau theo quy định mới nhất năm 2022

Mong luật sư tư vấn. Xin cảm ơn!

Người gửi: N.V.T

Tư vấn về cách tính bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động, BHXH về chế độ hưu trí, gọi ngay: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Vì xếp bạn mới 47 tuổi chưa đến tuổi về hưu nên khi về hưu cách tính lương hưu sẽ áp dụng luật bảo hiểm xã hội 2014

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện để hưởng lương hưu. Đối với xếp bạn là hạ sĩ quan nhà nước nhưng hiện tại đang làm cho công ty tư nhân thì khi nghỉ hưu sẽ tính theo khoản 1, điều 52:

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất 2022

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Như vậy, xếp bạn đã đóng bảo hiểm được 28 năm nên khi về hưu sẽ được hưởng lương hưu. Về việc sếp bạn là sĩ quan thì cứ 1 năm tham gia bảo hiểm là nhân cho 1.5 là không có căn cứ pháp luật. Sếp của bạn có thời gian làm việc ở cơ quan nhà nước sau đó làm chuyển sang làm việc tại công ty tư nhân nên theo khoản 3, điều 62 luật bảo hiểm xã hội quy định về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần như sau:

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này. Tức là:

Tổng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội = mức bình quân tiền lương của toàn bộ thời gian từ 1989 đến 2009 + mức bình quân tiền lương từ 2010 đến lúc nghỉ hưu.

Như vậy,bạn nên chuyển sổ bảo hiểm về Công ty mới với mức đóng bảo hiểm cao hơn để khi về hưu hưởng được mức lương cao hơn. Về cách tính tiền lương hưu khi hưởng chế độ hưu trí:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu X Lương bình quân đóng BHXH

a/ Tỷ lệ hưởng lương hưu:

- 15 năm đầu = 45% ;

- và cộng thêm mỗi năm kế tiếp = 2% (nam) hoặc 3% (nữ)

*Lưu ý: Mức hưởng lương hưu tối đa = 75%. Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động trừ 2% tỷ lệ.

b/ Cách tính bình quân tiền lương đóng BHXH: a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Từ công thức trên có thể thấy rằng việc tính tiền bảo hiểm không liên quan gì đến cấp bậc.

Trân trọng./.

4. Khi nào đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi?

Chào luật sư, Tôi là giáo viên,sinh tháng 9/1972.dến tháng 10/2018 tôi đống bảo hiểm xã hội được 20 năm và được hưởng trợ cấp 0,7 là 8 năm hiện nay sức khỏe của tôi yếu vậy tôi có đủ điều kiện để được về hưu trước tuổi không ? Xin cảm ơn luật sư

>> Xem thêm:  Thủ tục hưởng chế độ tử tuất của bảo hiểm xã hội mới nhất 2022

>> Luật sư tư vấn luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Điều 16. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động (Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt )

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:

Năm nghỉ hưởng lương hưu

Điều kin về tui đời đi với nam

Điều kin về tui đời đi với nữ

2016

Đủ 51 tuổi

Đủ 46 tuổi

2017

Đủ 52 tuổi

Đủ 47 tuổi

2018

Đủ 53 tuổi

Đủ 48 tuổi

2019

Đủ 54 tuổi

Đủ 49 tuổi

Từ 2020 trở đi

Đủ 55 tuổi

Đủ 50 tuổi

2. Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

3. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Như vậy, bạn có đủ 20 năm đóng BHXH bạn muốn nghỉ hưu trước tuổi thì bạn sẽ đi khám suy giảm khả năng lao động do Công ty giới thiệu bạn đi khám tại Hội đồng giám định y khoa.

Hoặc do bạn đủ 20 năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi hưởng lương hưu thì bạn có thể bảo lưu BHXH của bạn để khi đủ tuổi hưởng lương hưu bạn làm thủ tục hưởng theo quy định.

Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội ( Luật BHXH năm 2014)

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

>> Xem thêm:  Điều kiện, hồ sơ, thủ tục và mức hưởng chế độ thai sản năm 2022

>> Bài viết tham khảo thêm: Tư vấn thủ tục xin nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 108 ?

5. Chưa đến tuổi có thể nghỉ hưu không?

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi sinh tháng 5 năm 1960, tham gia dạy học từ tháng 12 năm 1982. tôi thuộc biên chế của sở giáo dục hà nội, năm 2008 tôi đi dạy học đến tại angola và đóng bảo hiểm tại trung tâm hợp tác chuyên gia đến năm 2013, được 31 năm. hiện nay tôi muốn nghỉ hưu thì làm thủ tục như thế nào?
Cảm ơn luật sư!

Chưa đến tuổi có thể nghỉ hưu không?

Luật sư tư vấn luật tư vấn pháp luật Dân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

>> Xem thêm:  Hưởng chế độ thai sản khi thai bị chết lưu mới nhất năm 2022

Luật sư tư vấn:

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi như sau:

"Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành."

Theo đó, để nghỉ hưu trước tuổi thì bạn cần đáp ứng điều kiện suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Nếu không bạn có thể ngừng qviệc và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến năm đủ 60 tuổi để hưởng chế độ hưu trí.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Chưa đến tuổi có thể nghỉ hưu không? Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

6. Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi là gì ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi hiện đang là giáo viên, đã đóng bảo hiểm xã hội được 14 năm, sức khỏe bình thường, theo luật bảo hiểm xã hội mới, nếu tôi đóng đủ 15 năm nhưng tôi mới 36 tuổi, liệu tôi có thể nghỉ theo chế độ trước tuổi hay không, nếu được thì lương hàng tháng sau khi tôi nghỉ được tính như thế nào ?

>> Xem thêm:  Hồ sơ để hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2022 ? Làm thế nào để hưởng chế độ thai sản ?

Cảm ơn luật sư!

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi là gì?

Luật sư tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Về vấn đề nghỉ hưu khi chưa đến độ tuổi quy định, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

"Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành."

Theo đó, nếu như bạn muốn nghỉ hưu trước tuổi thì phải đảm bảo điều kiện trên. Trong trường hợp của bạn, hiện nay bạn chưa thể nghỉ hưởng lương hưu, bạn có thể chờ đến khi đủ tuổi hoặc chứng minh mức suy giảm khả năng lao động thì mới có thể nghỉ việc hưởng lương hưu.

>> Bài viết tham khảo thêm: Viên chức xin nghỉ thì được hưởng quyền lợi gì ?

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai của thân nhân hưởng chế độ tử tuất mới nhất 2022

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi là gì? Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê