1. Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế được quy định như nào ?

Nghị định 24/2024/NĐ-CP, với việc đi vào hiệu lực từ ngày 27/02/2024, đặt ra các quy định cụ thể và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023, nhằm tăng cường công bằng, minh bạch và hiệu quả trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Trong đó, điều 6 của Nghị định này đề cập đến ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế, là một phần quan trọng để khuyến khích sự cạnh tranh và thu hút những nhà thầu chất lượng.

Theo quy định, trong trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất, nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi sẽ phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Điều này nhấn mạnh vào việc đảm bảo rằng các nhà thầu tham gia đấu thầu quốc tế phải có mức giá cạnh tranh và không hưởng lợi từ việc không chú ý đến chất lượng hoặc chỉ chú trọng vào giá thành.

Trong khi đó, với các phương pháp đánh giá khác như dựa trên kỹ thuật hoặc kết hợp giữa kỹ thuật và giá, nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi sẽ được cộng thêm 7,5% điểm kỹ thuật hoặc điểm tổng hợp vào điểm của mình để so sánh và xếp hạng. Điều này thúc đẩy sự cạnh tranh dựa trên chất lượng và khả năng kỹ thuật của các nhà thầu, thay vì chỉ dựa vào yếu tố giá cả.

Việc áp dụng các biện pháp ưu đãi như vậy không chỉ giúp nâng cao chất lượng các dự án, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đồng thời, việc thúc đẩy sự cạnh tranh không chỉ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, cần phải có cơ chế giám sát chặt chẽ đối với việc thi hành các quy định này. Việc áp dụng các biện pháp ưu đãi cần phải được thực hiện một cách minh bạch và công bằng, đảm bảo rằng không có bất kỳ hành vi gian lận nào xảy ra trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, cần có sự hỗ trợ và tư vấn chuyên môn để các bên tham gia có thể hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định. Điều này có thể giúp giảm thiểu rủi ro phát sinh do sự hiểu lầm hoặc việc thiếu thông tin đầy đủ về các quy định mới.

Các quy định đặc biệt về gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp đã được điều chỉnh và áp dụng một cách cụ thể để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình đấu thầu. Theo đó, việc áp dụng các phương pháp đánh giá như giá thấp nhất, giá đánh giá và kết hợp giữa kỹ thuật và giá, được xác định rõ ràng để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu và đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh. Trước hết, đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất, nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi sẽ phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch. Điều này nhấn mạnh vào việc đảm bảo rằng các nhà thầu tham gia đấu thầu không chỉ cạnh tranh về giá cả mà còn phải chú ý đến chất lượng và hiệu suất của dự án.

Trong khi đó, áp dụng phương pháp giá đánh giá, nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi cũng phải tuân thủ quy định tương tự. Việc cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch vào giá đánh giá của nhà thầu đó nhấn mạnh vào sự công bằng và minh bạch trong việc đánh giá các đề xuất từ các nhà thầu.

Ngoài ra, trong trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi sẽ được cộng thêm 7,5% điểm tổng hợp vào điểm của mình để so sánh và xếp hạng. Điều này thể hiện sự công nhận về khả năng kỹ thuật và đồng thời khuyến khích các nhà thầu không chỉ tập trung vào giá cả mà còn phải chú trọng vào chất lượng và hiệu suất của dự án.

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, quy định tại Điều 5 của Nghị định 24/2024/NĐ-CP tập trung vào việc áp dụng ưu đãi đối với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam. Điều này không chỉ làm thúc đẩy sản xuất và kinh doanh trong nước mà còn giúp tăng cường sự đồng thuận và hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước. Việc tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tham gia vào các gói thầu không chỉ là cơ hội để phát triển ngành công nghiệp trong nước mà còn là sự cam kết của chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và công bằng.

Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước, Nghị định 24/2024/NĐ-CP đặt ra các quy định cụ thể tại Điều 8, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và ưu đãi để họ có thể tham gia vào các hoạt động đấu thầu một cách công bằng và minh bạch. Việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ giúp họ phát triển mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự đa dạng và sáng tạo trong nền kinh tế.

Ngoài ra, với việc ưu đãi đối với nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, quy định tại Điều 9 của Nghị định 24/2024/NĐ-CP đặt ra các biện pháp nhằm khuyến khích sự tham gia và phát triển của các doanh nghiệp trong nước trong ngành công nghiệp sản xuất. Điều này làm tăng cường niềm tin và sự ổn định cho doanh nghiệp trong nước, đồng thời cũng tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và khuyến khích sự phát triển bền vững trong ngành.

Cuối cùng, việc áp dụng các ưu đãi đối với dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật là một phần không thể thiếu trong quy trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. Sự phát triển của công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và kinh tế, và việc tạo ra điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ thông tin tham gia vào các dự án đấu thầu là cần thiết để nâng cao chất lượng và hiệu quả của các dự án.

Tóm lại, việc quy định các biện pháp ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế trong Nghị định 24/2024/NĐ-CP là một bước quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả của các dự án, đồng thời khuyến khích sự cạnh tranh công bằng và minh bạch trên thị trường. Tuy nhiên, việc thi hành và giám sát cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc và công bằng để đảm bảo rằng các quy định này thực sự mang lại lợi ích cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.

2. Quy định về ưu đãi đối với đấu thầu trong nước ?

Nghị định 24/2024/NĐ-CP đã đề ra các quy định cụ thể về ưu đãi đối với nhà thầu trong nước tại Điều 7, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước tham gia vào các gói thầu và đảm bảo sự công bằng trong quá trình đấu thầu. Việc này nhấn mạnh vào sự quan trọng của việc phát triển nền kinh tế nội địa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như doanh nghiệp khởi nghiệp có cơ hội tham gia vào các dự án lớn và đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Trong việc mua sắm hàng hóa, quy định tại Điều 5 của Nghị định 24/2024/NĐ-CP cụ thể về việc áp dụng ưu đãi cho hàng hóa có xuất xứ Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp trong nước tham gia vào quá trình cung ứng hàng hóa cho các dự án, từ đó tạo ra sự phát triển cho nền kinh tế và cơ hội việc làm cho người lao động trong nước.

Một điểm đáng chú ý trong việc áp dụng ưu đãi là việc chỉ cho phép nhà thầu có từ 50% lao động trở lên là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số tham gia vào các dự án với giá trị gói thầu dưới 500 triệu đồng. Điều này là một biện pháp nhằm thúc đẩy việc tạo điều kiện công bằng trong thị trường lao động và giúp tăng cơ hội cho các nhóm dân tộc thiểu số và người khuyết tật có việc làm ổn định và có thu nhập.

Trong lĩnh vực xây lắp, việc ưu đãi cho doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ theo quy định tại Điều 7 cũng là một biện pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Việc này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ có cơ hội tham gia vào các dự án xây dựng lớn, từ đó tạo ra cơ hội phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh của họ.

Ngoài ra, việc ưu đãi đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước, nhà thầu sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, cũng như dịch vụ công nghệ thông tin, đều là những biện pháp nhằm khuyến khích sự đa dạng hóa và phát triển của nền kinh tế. Việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mới và các lĩnh vực mới phát triển không chỉ là cơ hội cho họ mà còn là cơ hội cho sự phát triển toàn diện của đất nước.

Tóm lại, việc áp dụng các biện pháp ưu đãi đối với nhà thầu trong nước theo quy định của Nghị định 24/2024/NĐ-CP là một bước quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước tham gia vào các dự án lớn và đa dạng hóa nguồn thu nhập. Các biện pháp này không chỉ tạo ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và công bằng của nền kinh tế.

3. Quy định về ưu đãi đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước

Việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước tham gia vào quá trình đấu thầu là một phần quan trọng trong chính sách hỗ trợ và khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp mới. Quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định 24/2024/NĐ-CP đã đặt ra các điều kiện đặc biệt để đảm bảo rằng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có cơ hội cạnh tranh công bằng và minh bạch trên thị trường.

Theo quy định này, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi tham gia đấu thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của mình sẽ được miễn các yêu cầu về doanh thu và số năm hoạt động trong ngành nghề. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra sân chơi công bằng cho các doanh nghiệp mới, giúp họ có cơ hội tham gia vào các dự án lớn và phát triển mạnh mẽ từ giai đoạn ban đầu.

Sản phẩm đổi mới sáng tạo, như được quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định, không chỉ là hàng hóa mà còn bao gồm cả dịch vụ của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước. Điều này mở ra cơ hội đa dạng hóa cho các doanh nghiệp mới, không chỉ phụ thuộc vào việc sản xuất hàng hóa mà còn có thể cung cấp các dịch vụ sáng tạo và đổi mới trên thị trường.

Quy định này cũng đồng thời tạo ra sự rõ ràng và minh bạch trong việc xác định sản phẩm đổi mới sáng tạo và quyền lợi của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong quá trình đấu thầu. Việc áp dụng ưu đãi cho sản phẩm đổi mới sáng tạo là một biện pháp cụ thể để khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững và cạnh tranh của các doanh nghiệp mới.

Ngoài ra, việc ưu đãi được áp dụng cho sản phẩm đổi mới sáng tạo không chỉ giới hạn trong phạm vi đấu thầu trong nước mà còn mở ra cơ hội tham gia vào các dự án đấu thầu quốc tế. Điều này là một bước quan trọng trong việc mở rộng tầm nhìn và cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước, giúp họ có cơ hội tiếp cận và tham gia vào thị trường quốc tế một cách công bằng và minh bạch.

Tóm lại, việc đặt ra các điều kiện đặc biệt và áp dụng ưu đãi cho sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và sự sáng tạo trong xã hội. Việc tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng và khuyến khích sự đổi mới là chìa khóa để đạt được sự phát triển bền vững và toàn diện cho đất nước.

Xem thêm: Tổng hợp các Thông tư, Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu mới nhất ?

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn