1. Xin nghỉ không lương do động thai có được hưởng tiền thai sản không ?

Chào luật sư, cho em hỏi em đang mang thai đã 3 tháng. Như vậy thời gian đóng bảo hiểm cua em bị ngắt quãng như vậy thì em xin nghỉ không lương từ t7/2019 như vậy có được hưởng chế độ thai sản không ạ. Nếu vậy em tự đóng tiếp 3 tháng còn lại được không. Nếu em sinh sớm hơn so với ngày dự sinh 1 tháng hay vài tuần thì co ảnh hưởng đến việc đóng tiếp này không ?

Nhờ luật sư tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn ạ.

Xin nghỉ không lương do động thai có được hưởng tiền thai sản không ?

Luật sư tư vấn về điều kiện hưởng chế độ thai sản, gọi ngay số: 1900.6162

Luật sư trả lời:

- Về điều kiện hưởng thai sản:

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

+ Điều kiện để hưởng chế độ thai sản trong trường hợp thông thường là NLĐ phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

2. Thai yếu muốn xin nghỉ không lương ? Có được hưởng chế độ thai sản không ?

Chào các Anh/ Chị Mình có trường hợp này muốn tư vấn, nhờ các Anh/ Chị giúp dùm: Đơn vị mình có trường hợp muốn nghỉ không lương trước khi thai sản có được hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con không?

Trường hợp 1: NLĐ mới ký HĐLĐ 1 năm từ 01/01/2019, hiện nay bạn có thai, thai yếu muốn sinh nghỉ không lương nhưng vẫn đóng bảo hiểm đầy đủ. Sau 03 tháng nghỉ không lương bạn trở lại làm việc bình thường. Trường hợp này bạn có được hưởng chế độ thai sản theo quy định không?

Trường hợp 2: Trước khi người NLĐ ký HĐLĐ bạn có tham gia BHXH tại 01 đơn vị khác được 3 tháng sau đó nghỉ một thời gian. NLĐ xin vào làm việc tại đơn vị hiện tại và có thời gian thủ việc là 2 tháng và được ký mới ký HĐLĐ 1 năm từ 01/01/2019, hiện nay bạn có thai, thai yếu muốn sinh nghỉ không lương nhưng vẫn đóng bảo hiểm đầy dủ. Sau 03 tháng nghỉ không lương bạn trở lại làm việc bình thường. Trường hợp này bạn có được hưởng chế độ thai sãn theo quy định không?

Rất mong nhận được sự hướng dẫn từ các Anh/Chị luật sư sớm để trả lời cho NLĐ. Trân trọng

Thai yếu muốn xin nghỉ không lương ? Có được hưởng chế độ thai sản không ?

Luật sư tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội, gọi: 1900.6162

Luật sư trả lời:

Điều kiện hưởng thai sản:

Theo quy định tại điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, để hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì lao động nữ cần phải đáp ứng điều kiện như sau:

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cụ thể cách xác định thời gian 12 tháng trước sinh như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:
a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Với cả hai câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau: Vì bạn không cung cấp thời gian dự kiến sinh nên chúng tôi chưa thể khẳng định người lao động có được hưởng thai sản không. Nếu như người lao động đáp ứng đủ điều kiện mà chúng tôi trích dẫn như trên thì họ vẫn được hưởng thai sản bình thường.

Pháp luật không có quy định về việc xin nghỉ không lương thì không được hưởng thai sản, với cả hai ví dụ của bạn việc người lao động trước khi ký hợp đồng có thử việc hay không, việc xin nghỉ không lương không quyết định đến việc được hay không được hưởng thai sản.

3. Nghỉ không lương có được hưởng chế độ thai sản ?

Chào luật sư Minh Khuê. Tôi đóng bảo hiểm 11 năm nay tôi nghỉ việc không lương có ảnh hưởng gì đến việc cấp thẻ bảo hiểm và có ảnh hưởng đến chế độ thai sản không ? tôi hiện là giáo viên.
Cảm ơn luật sư.

>> Luật sư tư vấn luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Luật Viên chức 2010.

"Điều 13. Quyền của viên chức vè nghỉ ngơi.

4. Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập."

Nếu bạn được đơn vị đồng ý cho nghỉ không hưởng lương thì sẽ xem xết đến thười gian nghỉ không hưởng lương này là bao lâu.

Như vậy khi bạn nghỉ việc không hưởng lương trên 14 ngày làm việc trong tháng thì không có căn cứ hưởng lương để đóng BHXH tháng đó nên bạn sẽ không được đóng BHXH tháng đó. Nói nhưu vậy bạn sẽ không được hưởng chế độ từ BHYT trừ TH nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Còn đối với chế độ thai sản bạn cần phải đáp ứng yêu cầu sau:

Căn cứ theo điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Như vậy bạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. Nếu chưa đóng đủ thời gian này mà lại nghỉ không lương thì không được hưởng chế độ thai sản.

4. Ngưng đóng bảo hiểm có được hưởng thai sản không ?

Xin chào luật sư, Cho em hỏi em đóng bảo hiểm công ty a từ tháng 11/2017 đến tháng 4/2021 tại công ty a, do công ty a giải thể nên em ngưng đóng từ t5, t6, tháng 7/2018 tại công ty b e tiếp tục đóng bhxh, em mang thai 2 tháng. Vậy em bị ngưng t5, 6, và đóng 2 công ty khác nhau như vậy em có được hưởng chế độ thai sản không ?
Mong luật sư giải thích giúp e, cảm ơn ạ.

Ngưng đóng bảo hiểm có được hưởng thai sản không?

Luật sư tư vấn:

Để được hưởng chế độ thai sản, bạn phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:...

b) Lao động nữ sinh con;...

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Quy định trên cũng không bắt buộc lao động nữ sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội liên tục mới được hưởng chế độ thai sản. Chỉ cần bạn đáp ứng điều kiện "đóng từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con" là bạn có thể được hưởng chế độ thai sản. Như vậy, điều bạn cần quan tâm ở đây không phải là việc đóng bảo hiểm xã hội liên tục hay ngắt quãng mà đó là xác định khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con như thế nào. Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc hướng dẫn về cách tính khoảng thời gian này như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ được xác định như sau:

1. Nếu bạn đi làm đến tận thời điểm sinh con và tháng bạn sinh con (tháng 12) có đóng bảo hiểm xã hội thì khoảng thời gian 12 tháng của bạn sẽ được tính từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018. Trong khoảng thời gian này, bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 9 tháng (nếu bạn đóng liên tiếp từ tháng 7 đến tháng 12) nên bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

2. Nếu bạn nghỉ trước khi sinh (nghỉ trước tháng 12) thì thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ được tính từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 11 năm 2018. Trong khoảng thời gian này, bạn chỉ cần đóng từ đủ 06 tháng bảo hiểm xã hội là đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

5. Hưởng chế độ thai sản khi đã ngừng đóng BHXH một năm trước sinh ?

Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Em bắt đầu đóng bhxh từ tháng 1/2020 tới hết tháng 7/2020 đến tháng 8/2020 thì em sinh con.

Liệu em có được hưởng chế độ thai sản không ạ? trước đó em đã từng đóng được 2 năm nhưng ngưng hơn 1 năm em mới đi làm lại.

Mong luật sư giúp em!

Em xin chân thành cảm ơn!

Hưởng chế độ thai sản khi đã ngừng đóng BHXH một năm trước sinh ?

Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội gọi:1900.6162

Trả lời

Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Theo quy định trên, nếu bạn sinh con và đáp ứng điều kiện là đóng đủ sáu tháng trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh thì sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

Bạn bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2020 tới hết tháng 7/2020 và tháng 8/2020 thì bạn sinh con, vậy bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Bạn sẽ được hưởng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê