Luat Minh Khue

Nghỉ không hưởng lương

Nghỉ không hưởng lương - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Nghỉ không hưởng lương

Nghỉ việc không hưởng lương theo luật lao động

<strong>Nghỉ</strong> việc <strong>không</strong> <strong>hưởng</strong> <strong>lương</strong> theo luật lao động
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi đang dạy học tại 1 trường THPT của tỉnh DakLak.Tôi vào biên chế đã được 3 năm. Hiện nay tôi gặp vấn đề về sức khỏe, bị stress và mất ngủ.