1. Cổ đông A chưa hoàn tất việc góp vốn, hiện có nhu cầu phát triển công việc cá nhân nên muốn ngừng công việc tại công ty.Theo cam kết cổ đông sáng lập được kí, vì còn trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày công ty ĐKKD, nên A sẽ ra đi với 0% cổ phần. A cũng có mong muốn sẽ chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đã góp, và chưa hoàn thành về công ty. Về phần công ty, các cổ đông còn lại thống nhất sẽ chuyển toàn bộ cổ phần của A về công ty, và chia đều cho các cổ đông về nghĩa vụ và trách nhiệm.

2. Cổ đông B chưa hoàn tất việc góp vốn. Công ty xét thấy hiện tại B không tập trung cho công việc, và sẽ gây ra sự lãng phí về tài chính cho công ty.

Tôi muốn đặt 2 câu hỏi sau:

- Giải pháp dành cho A, và dành cho công ty trong trường hợp của A như ghi trên có phù hợp không ạ?

- Nếu B có nhu cầu đi, thì sẽ giống trường hợp của A. Nếu B không có nhu cầu, nhưng phía công ty lại có mong muốn ngừng tư cách cổ đông sáng lập của B, thì cách xử lý như thế nào ạ?

Trân trọng cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp 1900.6162 

 

Trả lời:

(câu hỏi đang trong quá trình cập nhật câu trả lời)