Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật đất đai năm 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Nghị định 47/2014/NĐ-CP

2. Luật sư tư vấn

Việc bồi thường đất nông nghiệp cho 1 cơ sở tôn giáo thì như thế nào ạ ? Lúc đầu thì kí hợp đồng cơ sở tôn giáo sẽ nhận vớ số tiền khác nhưng thực tế thì họ lại buộc cơ sở tôn giáo lại nhận số tiền ít hơn là sao ạ ?

 Vì bạn không trình bày rõ nên chúng tôi xin tư vấn dựa trên căn cứ về vấn đề bồi thường đất cho cơ sở tôn giáo khi nhà nước thu hồi đất. Vấn đề bồi thường đất nông nghiệp cho cơ sở tôn giáo bạn có thể căn cứ quy định tại điều 5, nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 5. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất do cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo đang sử dụng

1. Việc bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo quy định tại Khoản 3 Điều 78 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

>> Xem thêm:  Giám định tỷ lệ thương tật khi bị tai nạn giao thông ? Bồi thường thiệt hại khi bị tai nạn

a) Đối với đất nông nghiệp sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 (ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành) có nguồn gốc không phải là đất do được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, đất do được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 100 và Điều 102 của Luật Đất đai thì được bồi thường về đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 của Luật Đất đai;

b) Đối với đất nông nghiệp sử dụng có nguồn gốc do được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có). Việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại để tính bồi thường thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Nghị định này. [...]" 

Căn cứ quy định của Luật đất đai năm 2013 quy định về cơ quan có thẩm quyền quyết định giá đất như sau:

Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể

1. Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

Trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất ít nhất 60 ngày, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi dự thảo bảng giá đất đến cơ quan có chức năng xây dựng khung giá đất xem xét, trường hợp có chênh lệch lớn về giá đất giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. [...]"

Như vậy, nếu như cơ sở tôn giáo có đủ điều kiện được bồi thường đất thì sẽ được bồi thường và theo bảng giá đất của UBND cấp Tỉnh. Trường hợp khi thanh tóan tiền bồi thường đất của cơ sở tôn giáo mà không tương ứng với bảng gía đất của UBND cấp Tỉnh thì bên bạn có quyền làm đơn khiếu nại lên UBND cấp huyện để giải quyết. 

Việc bồi thường đất nông nghiệp cho 1 cơ sở tôn giáo thì như thế nào ạ ? Lúc đầu thì kí hợp đồng cơ sở tôn giáo sẽ nhận vớ số tiền khác nhưng thực tế thì họ lại buộc cơ sở tôn giáo lại nhận số tiền ít hơn là sao ạ ?

Như trên

Việc bồi thường đất nông nghiệp cho 1 cơ sở tôn giáo thì như thế nào ạ? Lúc đầu thì kí hợp đồng cơ sở tôn giáo sẽ nhận vớ số tiền khác nhưng thực tế thì họ lại buộc cơ sở tôn giáo lại nhận số tiền ít hơn là sao ?

Như trên

>> Xem thêm:  Hành vi hủy hoại tài sản của người khác thì cấu thành tội gì ?

Xin chào luật sư tôi có câu hỏi này mong muốn luật sư giải đáp: gia đình tôi và gia đình ông A được cấp 15 hecta đất lâm nghiệp năm 1994 ,2 gia đình được cấp 2 bìa sử dụng đất giống nhau trên cùng một mảnh đất,sau khi được cấp tôi và gia đình A cùng nhau trồng cây,sau một thời gian chuyển sang kinh doanh quán game tôi canh tác trên mảnh đất đó nữa.đến nay năm 2016 tôi có quay lại và muốn sử dụng mảnh đất đó để canh tác nhưng nhận được thông báo của hợp tác xã là đất đã được chuyển giao cho gia đình A. Tôi có gửi đơn kiện thì được giải đáp là 2 năm liên tục tôi không canh tác nên bị thu hồi, Vậy luật sư cho tôi hỏi như vậy có đúng luật không và nếu bị thu hồi thì cơ quan có thẩm quyền cấp đất có trách nhiệm thông báo cho tôi hay không? xin cảm ơn luật sư!

Theo thông tin bạn đưa ra thì gia đình bạn có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp nhưng gia đình bạn chuyển sang kinh doanh quán game và không canh tác nữa. Do đó, căn cứ quy định tại Điều 64, Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

d) Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

đ) Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

e) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

g) Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

>> Xem thêm:  Gây ra tai nạn giao thông trong năm 2020 thì phải bồi thường những gì ?

h) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. [...]" 

Như vậy, đất của gia đình bạn là đất lâm nghiệp nhưng đã không được khai thác và sử dụng trong thời hạn 24 tháng nên thuộc trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại điểm h, khoản 1, điều 64 nêu trên. Do đó, việc thu hồi đất này là đúng với quy định của pháp luật. Đồng thời khi thu hồi đất thì phải có biên bản xác định hành vi vi phạm , có đại diện UBND xã làm chứng theo thủ tục dưới đây:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định như sau: 

Điều 66. Trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật

1. Trường hợp vi phạm pháp luật mà phải thu hồi đất, khi hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm lập biên bản về vi phạm hành chính để làm căn cứ quyết định thu hồi đất.

Trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai không thuộc trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì biên bản xác định hành vi vi phạm phải có đại diện của Ủy ban nhân dân cấp xã làm chứng để làm căn cứ quyết định thu hồi đất và được lập theo quy định sau đây:

a) Cơ quan tài nguyên và môi trường tổ chức kiểm tra để xác định hành vi vi phạm quy định tại các Điểm c, d và g Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai; tổ chức thanh tra để xác định hành vi vi phạm quy định tại Điểm h và Điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai;

b) Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản, người được giao nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra có trách nhiệm gửi biên bản cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất để chỉ đạo thu hồi đất.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa khi cần thiết, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất.

>> Xem thêm:  Trách nhiệm bồi thường khi nhà xe làm mất hành lý của khách hàng ?

3. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm sau:

a) Thông báo việc thu hồi đất cho người sử dụng đất và đăng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

b) Chỉ đạo xử lý phần giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 65 của Nghị định này;

d) Bố trí kinh phí thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

4. Cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; thu hồi Giấy chứng nhận hoặc thông báo Giấy chứng nhận không còn giá trị pháp lý đối với trường hợp người sử dụng đất không chấp hành việc nộp lại Giấy chứng nhận." 

Gia đình tôi ở đất nhà nước trên 20 năm .Khách sạn trước mặt nhà có ý định chiếm dụng khu đất nhà nước trong đó có nhà tôi và 1 số gia đình khác để bán . Họ yêu cầu chúng tôi di dời và không chịu bồi thường dựa trên cơ sở là nhà nước giao cho họ quản lí nhưng khu đất là chúng tôi khai hoang. Vậy các luật sư có thể cho tôi biết dựa vào đâu để biết họ được Nhà nước giao quản lí và chúng tôi có được bồi thường di dời hay không ? Xin chân thành cám ơn!

Trong trường hợp của bạn vì bạn không trình bày rõ nên chúng tôi xin chia thành các trường hợp sau:

- Thứ nhất: Nếu khu đất này là đất do các bạn khai hoang và đã sinh sống được 20 năm thì căn cứ quy định tại khoản 2, điều 102, Luật đất đai năm 2013 như sau:

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất [..]

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

>> Xem thêm:  Chủ cửa hàng có phải bồi thường khi khách hàng mất xe khi vào mua hàng ?

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này." 

Nếu đất do gia đình bạn đã được khai hoang và sử dụng 20 năm được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.... sửu dụng lâu dài, ổn định thì đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nếu như có thu hồi thì gia đình bạn phải xin cấp giấy chứng nhận sử dụng đất thì sẽ đủ điều kiện để được bồi thường. 

- Thứ hai: Nếu khu đất này là đất mà khách sạn được Nhà nước giao quản lý thì phải có các Giấy tờ về việc Khách sạn này được nhà nước giao quản lý, sử dụng đất;

Điều kiện để bồi thường đất thì phải căn cứ quy định tại điều 75, 76, 79, 80 của Luật đất đai năm 2013. Nếu như bên Khách sạn muốn lấy lại đất thì phải có đủ căn cứ chứng minh việc được nhà nước giao đất cho khách sạn quản lý. 

Các trường hợp không được bồi thường đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013: 

Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất

Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;

2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;

3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

>> Xem thêm:  Khách đến mua hàng bị mất xe, ai là người chịu trách nhiệm ? Thủ tục khởi kiện

4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này". 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: luatsu@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mất xe thì được đơn vị trông xe bồi thường bao nhiêu ? Bao lâu phải bồi thường