- Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/7/2016 về mẫu hồ sơ mời thầu EPC mục CDNT2 của bang dữ liệu đấu thầu chỉ nói chung về nguồn vốn, không có chi tiết. Như vậy trong HSMT có được yêu cầu nhà thâù thu xếp vốn như đã nêu tại Mục 1 của Bảng dữ liệu đấu thầu của dự thảo mẫu HSMT EPC tại trang web mpi.gov.vn/pages/tinbai.aspx?idTin=27394&idcm=310.

Ví dụ như: Trường hợp yêu cầu nhà thầu chào phương án thu xếp vốn: Trong trường hợp này cần nêu rõ yêu cầu nhà thầu chào phương án kèm theo các hồ sơ, thư quan tâm và bản chào của các tổ chức tài chính tương ứng cũng gắn trách nhiệm của nhà thầu với trách nhiệm thu xếp vốn thông qua các yêu cầu ràng buộc nội dung như sau:

- HSDT phải bao gồm cả phương án thu xếp tài chính kèm theo thư cam kết của tổ chức cung cấp vốn tương ứng . Nội dung thư cam kết của nhà tài trợ vốn phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu như sau:

1. Nhà thầu cam kết hỗ trợ chủ đầu tư thu xếp vay vốn với các điều kiện như sau: (a) Thu xếp vay từ nguồn tín dụng xuất khẩu (ECA) với giá trị bằng 85% giá trị hợp đồng dự kiến được ký với nhà thầu. Trong HSDT, nhà thầu phải cam kết và gửi kèm theo đề xuất hợp đồng tín dụng từ một tổ chức tài chính có uy tín trên quốc tế về thu xếp vay ECA từ nguồn hợp pháp với các điều kiện hợp đồng vay được nếu rõ theo quy định tại phụ lục kèm theo. Phần vốn 15 % còn lại do chủ đầu tư tự thu xếp từ nguồn vốn khác để thanh toán cho nhà thầu.

2. Nhà thầu đệ trình tiến độ giải ngân chi tiết phù hợp với bảng giá chào thầu và tiến độ thực hiện dự án. Cám ơn sự quan tâm của công ty luật.

Câu hỏi được biên tâph từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp  của công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp trực tuyến, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về thời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu

1. Cơ sở pháp lý

Luật đấu thầu số  43/2013/QH13 

Nghị định  63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu 

Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa, xây dựng, lắp đặt EPC

 Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua bán hàng hóa

2. Nội dung tư vấn 

Theo quy định tại điều 7 Luật đấy thầu số 43/2013/QH13 quy định như sau: 

"Điều 7. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

1. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại

b) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác;

c) Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này;

d) Nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu;

đ) Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung;

e) Bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu.

2. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của dự án chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Dự án thuộc danh mục dự án do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố theo quy định của pháp luật hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất;

b) Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt;

c) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt;

d) Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này."

>> Xem thêm:  Bổ sung chi phí dự phòng vào giá dự thầu làm sao cho hợp pháp ? Nhà thầu có được chào riêng phần chi phí dự phòng không ?

Trong bảng dữ liệu đấu thầu tại mục CDNT2 có yêu cầu ghi rõ thông tin về nguồn vốn và phương thức thu xếp vốn: "Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): _________ [ghi rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn (ngoài nước, trong nước)]."

Như vậy, về phương thức thu xếp vốn thì trong HSMT được yêu cầu nhà thầu nêu rõ phương thức thu xếp vốn cụ thể.

Vì vậy, Theo quy định của pháp luật thì trong HSMT được yêu cầu nhà thầu chào phương thức thu xếp vốn tại Bảng dữ liệu đấu thầu của dự thảo mẫu HSMT EPC.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn về đấu thầu trong trường hợp là đại diện phân phối sản phẩm ?