1. Có hủy nhà thầu trúng thầu bằng cách làm sai lệch thông tin không?

Việc hủy thầu đối với nhà thầu trúng thầu bằng cách làm sai lệch thông tin trong đấu thầu là một biện pháp cần thiết để bảo đảm tính công bằng, minh bạch và hiệu quả của quá trình đấu thầu. Các hành vi gian lận như làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn đe dọa đến sự trung thực và tính minh bạch của quá trình đấu thầu.

Điều 17 của Luật Đấu thầu 2023 đã quy định rõ các trường hợp hủy thầu, trong đó có mục đích đảm bảo rằng quá trình đấu thầu diễn ra đúng quy trình và công bằng. Điều này cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đảm bảo sự trung thực và minh bạch trong thông tin, hồ sơ, tài liệu được cung cấp trong quá trình đấu thầu. Bằng cách quy định rõ các trường hợp hủy thầu, Luật Đấu thầu 2023 đã tạo ra một khung pháp lý để xử lý các trường hợp vi phạm quy trình đấu thầu và đảm bảo rằng quá trình này diễn ra một cách minh bạch và trung thực nhất có thể. Việc này giúp tăng cường niềm tin của các bên tham gia vào quá trình đấu thầu và giữ cho môi trường kinh doanh trở nên công bằng và dễ dàng tiếp cận hơn.

Tầm quan trọng của việc đảm bảo sự trung thực và minh bạch trong thông tin, hồ sơ, tài liệu được cung cấp trong quá trình đấu thầu không thể phủ nhận. Điều này không chỉ là cách để bảo vệ quyền lợi của các nhà thầu và nhà đầu tư, mà còn là cơ sở để xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và phát triển bền vững. Khi mọi thông tin được cung cấp một cách trung thực và minh bạch, các bên tham gia có thể đánh giá và so sánh các đề xuất một cách công bằng, từ đó tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và khích lệ sự đổi mới và cải tiến.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu 2023, các hành vi gian lận trong đấu thầu bao gồm làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu. Điều này cho thấy rằng hành vi của nhà thầu trúng thầu bằng cách làm sai lệch thông tin trong đấu thầu là một trường hợp cụ thể của hành vi gian lận và vi phạm nghiêm trọng các quy định về đấu thầu.

Do đó, việc hủy thầu là một biện pháp cần thiết và hoàn toàn hợp lý trong trường hợp nhà thầu trúng thầu đã thực hiện hành vi làm sai lệch thông tin trong quá trình đấu thầu. Hành động này không chỉ đảm bảo tính công bằng và minh bạch của quá trình đấu thầu mà còn giữ vững uy tín và danh dự của hệ thống đấu thầu và các bên liên quan.

Như vậy thì dựa theo những quy định trên thì chúng ta có thể kết luận rằng làm sai lệch thông tin trong đấu thầu là một hành vi gian lận bị nghiêm cấm trong hoạt động đấu thầu, theo đó thì nhà thầu mà trúng thầu bằng cách làm sai lệch thông tin trong đấu thầu thì sẽ bị hủy thầu theo quy định của pháp luật

 

2. Khi nhà thầu trúng thầu bằng cách làm sai lệch thông tin trong đấu thầu dẫn đến hủy thầu có được hoàn trả bảo đảm dự thầu?

Theo quy định tại điểm b, khoản 9 Điều 14 của Luật Đấu thầu 2023, việc bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong trường hợp nhà thầu trúng thầu bằng cách làm sai lệch thông tin trong đấu thầu dẫn đến bị hủy thầu. Điều này cho thấy rằng hành vi vi phạm quy định và gây ra hủy thầu sẽ không được xem xét để hoàn trả bảo đảm dự thầu cho nhà thầu.

Việc không hoàn trả bảo đảm dự thầu trong trường hợp này là hợp lý và cần thiết để xử lý các hành vi vi phạm quy định và đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong quá trình đấu thầu. Bảo đảm dự thầu là một biện pháp để đảm bảo tính chất lượng và cam kết của nhà thầu đối với quá trình đấu thầu và thực hiện hợp đồng sau khi trúng thầu. Tuy nhiên, khi nhà thầu vi phạm quy định và dẫn đến việc hủy thầu, việc không hoàn trả bảo đảm dự thầu là một biện pháp trừng phạt phù hợp để đối phó với hành vi vi phạm đó.

Điều này cũng khẳng định rằng việc thực hiện đúng quy định và đạo đức trong quá trình đấu thầu là rất quan trọng và có vai trò quyết định đến tính công bằng và minh bạch của quá trình này. Việc không hoàn trả bảo đảm dự thầu trong trường hợp nhà thầu vi phạm quy định là một biện pháp cần thiết để làm rõ trách nhiệm và đảm bảo rằng các hành vi vi phạm sẽ không được dung túng và phát triển trong lĩnh vực đấu thầu.

Như vậy thì dựa  theo quy định trên thì nhà thầu trúng thầu bằng cách làm sai lệch thông tin trong đấu thầu dẫn đến bị hủy thầu thì không được hoàn trả bảo đảm dự thầu.

 

3. Quy định về tổ chức chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 19 của Luật Đấu thầu 2023 có quy định như sau về tổ chức chuyên gia và tổ thẩm định trong đấu thầu. Cụ thể như sau:

Quy định về tổ chức chuyên gia và tổ thẩm định trong đấu thầu, như được quy định tại Điều 19 của Luật Đấu thầu 2023, là một phần quan trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu và đảm bảo tính minh bạch, công bằng, và hiệu quả của quá trình này. Dưới đây là phân tích chi tiết về các điều khoản của quy định này:

- Tổ chuyên gia: Tổ chuyên gia bao gồm các cá nhân có năng lực và kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến quá trình đấu thầu. Các thành viên trong tổ chuyên gia được ủy quyền để thực hiện các công việc cụ thể như lập hồ sơ mời quan tâm, đánh giá hồ sơ dự thầu, và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến lựa chọn nhà thầu hoặc nhà đầu tư.

 Tổ chuyên gia đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình đấu thầu, đảm bảo tính chuyên nghiệp và công bằng của các quyết định lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư. Đây là một nhóm chuyên gia được tập hợp từ các cá nhân có năng lực và kinh nghiệm sâu rộng trong các lĩnh vực có liên quan đến đấu thầu. Mỗi thành viên trong tổ chuyên gia được chọn lựa kỹ càng dựa trên kinh nghiệm chuyên môn và hiểu biết sâu sắc về các khía cạnh của quá trình đấu thầu. Các thành viên này được ủy quyền để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và quan trọng, như lập hồ sơ mời quan tâm, đánh giá hồ sơ dự thầu, và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến việc chọn lựa nhà thầu hoặc nhà đầu tư phù hợp.

- Tổ thẩm định: Tổ thẩm định được hình thành bởi các cá nhân có năng lực và kinh nghiệm để kiểm tra và xem xét sự phù hợp của các tài liệu và quy trình với quy định của pháp luật.  Công việc của tổ thẩm định bao gồm kiểm tra kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

- Yêu cầu về kinh nghiệm và năng lực: Thành viên của cả tổ chuyên gia và tổ thẩm định cần có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến pháp lý, kỹ thuật, tài chính của gói thầu hoặc dự án đầu tư kinh doanh. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về năng lực và kinh nghiệm cụ thể mà các thành viên của tổ chuyên gia và tổ thẩm định cần phải đáp ứng.

Quy định này nhấn mạnh vào việc đảm bảo sự chuyên nghiệp và độc lập của các tổ chuyên gia và tổ thẩm định, từ đó giúp tăng cường tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu thầu. Bằng cách này, các bên tham gia có thể tin tưởng vào tính công bằng và đáng tin cậy của quá trình lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế và xã hội.

 

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài tư vấn 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất

Tham khảo thêm bài viết sau đây: Điều kiện trúng thầu với nhà thầu tư vấn cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn