Trong hợp đồng không quy định phạt do thanh toán chậm hay không thanh toán mà có điều khoản không được hủy bỏ hợp đồng vào bất kể thời điểm nào; và cũng không có điều khoản phạt hợp đồng khi một trong hai bên không hoàn thanh nghĩa vụ của mình.

Nếu tôi thông báo cho công ty a tôi không có khả năng thanh toán và đề nghị hủy hợp đồng thì tôi sẽ chịu phạt vi phạm hợp đồng theo quy định nào của pháp luật hiện hành và có quyền yêu cầu công ty a trả lại số tiền đã thanh toán đợt 1 không ? Trong trường hợp này tôi nên đề nghị hủy hợp đồng hay đơn phương chấm dứt hợp đồng ?

Cảm ơn luật sư!

 

Luật sư trả lời:

Chào bạn cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Khuê của chúng tôi, trường hợp của bạn được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2015

2. Luật sư tư vấn:

Với nội dung: "Tôi đã ký hợp đồng mua bán quyến hội viên của câu lạc bộ du lịch quốc tế do công ty a là đại diện độc quyền. Hợp đồng quy định thanh toán làm hai lần , mỗi đợt 50% giá trị hợp đồng và chỉ được sử dụng dịch vụ quyền hội viên khi hoàn tất việc thanh toán. Tôi đã thanh toán đợt 1 và không có khả năng thanh toán đợt 2.Trong hợp đồng không quy định phạt do thanh toán chậm hay không thanh toán mà có điều khoản không được hủy bỏ hợp đồng vào bất kể thời điểm nào; và cũng không có điều khoản phạt hợp đồng khi một trong hai bên không hoàn thanh nghĩa vụ của mình". 

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết cưỡng chế thi hành án khi chồng không thực hiện nghĩa vụ tài sản sau ly hôn ?

Theo như bạn nêu thì bạn đã ký kết hợp đồng với bên câu lạc bộ du lịch và thanh toán làm 2 lần, sau đó bạn không có khả năng trả tiền nữa. Bạn cẩn lắm chắc một số thông tin sau để hiểu được cách giải quyết hợp lý đối với bạn:

 

Thứ nhất, khái niệm hợp đồng mua bán ( Điều 430 Bộ luật dân sự năm 2015)

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

 

Thứ hai, nghĩa vụ trả tiền được coi là nghĩa vụ của bên bạn được xác định như sau: ( Điều 440 Bộ luật dân sự 2015)

1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng.

2. Trường hợp các bên chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản thì thời hạn thanh toán tiền cũng được xác định tương ứng với thời hạn giao tài sản. Nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản và thời hạn thanh toán tiền thì bên mua phải thanh toán tiền tại thời điểm nhận tài sản.

3. Trường hợp bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật này.

 

>> Xem thêm:  Việc chia tài sản trước khi ra tòa ly hôn có vi phạm pháp luật không ?

Thứ ba, bạn được hủy bỏ hay đơn phương chấm dứt và như nào thì có lợi hơn cho bạn?

Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì bên được hủy bỏ hợp đồng phải là bên có quyền trước bên bị vi phạm cụ thể Tại Điều 423. Hủy bỏ hợp đồng

1. Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp sau đây:

a) Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận;

b) Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;

c) Trường hợp khác do luật quy định.

2. Vi phạm nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.

3. Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Mà ở đây theo quy định về hợp đồng bên bạn là bên có vi phạm về nghĩa vụ trả tiền và bên kia là bên có quyền nên bạn không được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp này. Vậy bạn chỉ có thể đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng.

Thứ tư, khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng mà có vi phạm thì hậu quả gì phát sinh:

>> Xem thêm:  Hướng dẫn viết đơn xin ly hôn như thế nào ? Giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn ?

Khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng do bạn không thể hoàn thành nghĩa vụ trả tiền theo hợp đồng thì bạn là bên có vi phạm và không thể đơn phương chấm dứt theo khoản 1 Điều 428 Bộ luật dân sự năm 2015: "Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định."

- Khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng bạn có nghĩa vụ phải thông báo với phái bên kia biết về việc chấm dứt

- Hợp đồng không thỏa thuận về hình thức phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại thì ở đây bạn sẽ không bị phạt vi phạm, nhưng nếu phát sinh thiệt hại bạn vẫn có trách nhiệm bồi thường.

- Hậu quả pháp lý: Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

Như vậy bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và lấy lại khoản tiền sau khi đã trừ đi phần nghĩa vụ bên công ty đã thực hiện cho bạn và tiền bồi thường thiệt hại (nếu có).

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quyền lợi của vợ và con khi vợ chồng ly hôn ? Ly hôn khi mắc bệnh lây nhiễm từ chồng ?