Lúc tham gia mở thầu có 3 nhà thầu tham dự nhưng 2 nhà thầu không đủ năng lực nên đã bị loại, chỉ còn 1 doanh nghiệp của tôi (chỉ thiếu 2 tháng tốt nghiệp đại học) còn lại tất cả đều đáp ứng hồ sơ mời thầu. Nay chủ đầu tư yêu cầu hủy hồ sơ đấu thầu lại. Công ty Luật Minh Khuê cho tôi hỏi:

1. Nếu hủy thầu như vậy vốn ngân sách được cấp cho gói thầu đó sẽ bị thu hồi lại và lúc đấu thầu lần 2 nếu có nhà thầu trúng thì vốn đó được cấp lại trong năm không?.

2. Trưởng ban có bị kỷ luật không?.

3. Nếu tính đến thời điểm làm rõ hồ sơ, ký hợp đồng thì doanh nghiệp của tôi có được chọn trúng thầu không?.

Mong Công ty luật giải đáp thắc mắc dùm cho doanh nghiệp được rõ. Trân trọng./.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của công ty luật Minh Khuê.

Đấu thầu lần 2 nếu có nhà thầu trúng thì vốn ngân sách có được cấp lại trong năm không?

Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu, gọi:1900.6162

Luật sư trả lời:

Căn cứ pháp lý

>> Xem thêm:  Quy trình lựa chọn nhà thầu mới nhất theo Luật Đấu thầu ? Ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn ?

Luật Đấu thầu năm 2013

Căn cứ theo Luật đấu thầu năm 2013 số 43/2013/QH13, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước trong hoạt động đấu thầu bao gồm:

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

a) Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;

c) Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

d) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

đ) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

e) Mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước;

g) Mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước; nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập;

2. Lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

3. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất;

4. Lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí, trừ việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí."

Căn cứ theo Điều 17 Luật Đấu thầu năm 2013, khi tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì bên mời thầu được quyền hủy thầu. Như vậy, đối với trường hợp của bạn, hồ sơ của bạn và tất cả hồ sơ còn lại đều không đáp ứng được yêu cầu của nhà thầu do đó bên mời thầu được quyền hủy gói thầu để tổ chức đấu thầu mới.

Trong trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định của pháp luật khác có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án; hoặc có bằng chứng về việc nhận, đưa, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả của nhà thầu, nhà đầu tư thì sẽ phải đền bù các chi phí liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật theo quy định tại Điều 18 Luật đấu thầu năm 2013 số 43/2013/QH13:

"Điều 18. Trách nhiệm khi hủy thầu

Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 17 của Luật này phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật."

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Khi nào quyết toán chi phí hạng mục chung không cần yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư cung cấp chứng từ ?