1. Điều kiện để tách thửa tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1.1. Điều kiện chung

Căn cứ theo quy định tại KHoản 1 Điều 3 Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thưuar, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về điều kiện cung về thưuar đất được phép tách thửa:

- Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Việc tách thửa tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dụng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

1.2. Điều kiện thực hiện tách thửa đối với hộ gia đình tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Việc tách thửa đất ở để hình thành thửa đất mới phải đảm bảo các quyền: Quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khi gas; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý đối với thửa đất liền kê theo quy định tại Điều 171 Luật đất đai ănm 2013;

- Diện tích của thửa đất mới hình thành và thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu;

- Đối với đất trong đô thị: Việc tách thửa thực hiện theo kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được duyệt. Trong trường hợp quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chưa được duyệt thì sẽ áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý quy hoạch - kiến trức đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc được duyệt;

- Đối với đất ngoài đô thị: Việc tách thửa được thưucj hiện theo kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được duyệt thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý kiến trúc (nếu có) được duyệt;

- Thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất thương mại dịch vụ, đất ở và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sau khi tách  phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý, kích thước của cạnh tiếp giáp phải đảm bảo kích thước tối thiểu.

 

1.3. Điều kiện thực hiện tách thửa đối với tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Việc thực hiện tách thửa theo dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch chi tiết, bản vẽ tổng mặt bằng kèm theo nội dung thiết kế cơ sở của dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hạ tầng kỹ thuật phải được nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

Trường hợp không phải lập quy hoạch chi tiết 1/500 thì sự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2ha đối với dự án đầu tư xây dụng nhà ở chung cư).

 

2. Diện tích đất tối2 thiểu được tách thửa tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Diện tích tối thiểu và kích thước các thửa đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi tách thửa ( không bao gồm phần diện tích hàng lang lộ giới, đường giao thông đã có quy hoạch) phải đảm bảo:

 

2.1. Diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với Đất ở, thương mại dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp

  • Đất ở có nhà ở có giấy tờ

Áp dụng tại khu vực đô thị (phường, thị trấn) và huyện Côn Đảo có diện tích và kích thước thửa đất từ 45 m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m tại đường phố lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m; từ 36m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4m và có chiều sau thửa đất không nhỏ hơn 4m tại đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20m. Tại địa bàn các xã còn lại có diện tích và kích thước thửa đất: từ 40m2 trở lên, có chiều sâu thửa đất và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4m.

  • Đất chưa có nhà hoặc có nhà không phép

Áp dụng tại khu vực đô thị và huyện Côn Đảo có diện tích và kích thước thửa đất từ 60 m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m. 

Tại địa bàn các xã còn lại có diện tích và kích thước thửa đất từ 80 m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

  • Đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Diện tích và kích thước thửa đất từ 100m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

  • Tách thửa với quy mô diện tích lớn

Đối với thửa đất có diện tích từ 500m2 đến 2.000 m2 tại thành phố Vũng Tàu và diện tích từ 1.000 m2 đến 5.000 m2 tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại trước khi tách thửa theo quy định thì người sử dụng đất phải lập phương án mặt bằng tách thửa được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận.

 

2.2. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp

-  Đối với đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách tại địa bàn các phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố và huyện Côn Đảo 500 m2 tại địa bàn các xã còn lại là 1000 m2.

Trường hợp thửa đất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đề nghị tách thửa có diện tích lớn hơn 2.000 m2 tại thành phố Vũng Tùa và lớn hơn 5.000 m2 tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại. Người sử dụng đất phải thiết kế bản vẽ phương án tách thửa và liên hệ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để được hướng dẫn thỏa thuận phương án mặt bằng tách thửa nhằm đảm bảo mặt pháp lý quy hoạch xây dụng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới.

- Đối với đất nông nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc khu vưucj quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, các thửa đất sau khi tách thưuar phải đảm bảo diện tích tối thiểu như quy định của Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND và phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý;

Ngoài ra, diện tích đất tối thiểu đối với những khu vực có đồ án quy hoạch riêng thì thực hiện tách thửa theo quy định quản lý đồ án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

3. Các trường hợp không được tách thửa đất trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo quy định tại Điều 5 Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về các trường hợp không được tách thửa đất:

- Thửa đất không đảm bảo các quy định về điều kiện trên;

- Thửa đất đã có quyết định của Nhà nước về việc thu hồi, hay có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết; thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền kê biên để thực hiện quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án;

- Việc phân chia tài snar thưuaf kế trừ trường hợp không có quyết định hoặc bản án của Tòa án phân chia thừa kế theo di chúc, ly hôn, tranh chấp mà không bảo đảm điều kiện được tách thửa theo quy định tại Quyết định này.

- Và không được tách thửa đất khi khu vực đó có quy định của pháp luật về việc bảo tồn.

Trên đây là bài viết tham khảo của công ty Luật Minh Khuê về điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa đất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc gì liên quan đến vấn đề này, quý khách vui lòng liên hệ đến Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số hotline: 1900.6162 của công ty Luật Minh Khuê để được giải đáp và hỗ trợ. Xin trân trọng cảm ơn.