Căn cứ pháp lý quy định điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa đất tại tỉnh Lâm Đồng, bao gồm các tài liệu sau đây:

 • Luật Đất đai năm 2013;
 • Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 

1. Tách thửa đất là gì? Điều kiện chung về tách thửa đất

Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định thực địa hoặc mô tả trên hồ sơ. Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc một người được Nhà nước giao quản lý đất, có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo quy định hiện nay, quá trình tách thửa đất chính là quy trình phân chia quyền sở hữu đất đai từ một người đứng tên, chịu trách nhiệm sang nhiều đối tượng khác nhau. Việc tách thửa phải đúng theo quy định của pháp luật.

Việc tách thửa đất thường được thực hiện để đáp ứng các nhu cầu khác nhau, một số trường hợp phổ biến, đó là:

 • Do nhu cầu của người sử dụng đất;
 • Do người chủ sở hữu thực hiện việc mua bán, cho tặng quyền sử dụng đất dẫn đến hợp thửa đất;
 • Do việc thừa kế đất đai làm hình thành thửa đất mới do được tách;
 • Do quyết định, bản án của toàn án đã có hiệu lực pháp luật

Diện tích tách thửa tối thiểu là diện tích mà ở đó trên cùng một mảnh đất không được phép chia nhỏ hơn diện tích đất cố định mà UBND tỉnh/ thành phố đó đề ra. Thông thường, diện tích tối thiểu để tách thửa ở Việt Nam là 30 m² (đối với thành phố trực thuộc trung ương) và 50 m² (đối với các tỉnh còn lại). Để biết được chính xác diện tích tối thiểu đối với từng loại đất và mục đích sử dụng, quý khách hàng nên tìm hiểu về quy định tách thửa đất đó trên đúng địa phương mà đã ban hành quyết định.

Điều kiện chung về việc tách thửa đất theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là :

 • Đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấy được cơ quan có thẩm quyền cấp. Đây là căn cứ pháp lý để chứng minh người sử dụng có đầy đủ các quyền sở hữu đối với tài sản của mình là quyền sử dụng đất;
 • Đất đang trong thời hạn sử dụng và không có bất kỳ tranh chấp nào;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bải thi hành án hoặc thế chấp;
 • Các thửa đất được tách phải đáp ứng diện tích tối thiểu theo quy định của từng tỉnh, thành phố. Ngoài diện tích tối thiểu các thửa đất được tách phải tiếp giáp đường giao thông và đáp ứng các tiêu chí về chiều rộng và chiều dài. Trong trường hợp hình thành đường giao thông mới thì việc làm đường phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và quy trình, tiêu chí kỹ thuật về hạ tầng địa phương.

Như vây, bên cạnh những quy định chung về việc tách thửa đất thì mỗi tỉnh thành sẽ có những quy định riêng căn cứ vào quỹ đất, quy hoạch, tập quán tại địa phương để quy định diện tích tối thiểu phù hợp.

 

2. Điều kiện chung về việc tách thửa đất theo quy định của tỉnh Lâm Đồng

- Về quy hoạch, mục đích sử dụng đất. Khi tiến hành việc tách thửa đất, người sử dụng đất cần xác định rõ mục đích sử dụng đất được ghi trong Giấy chứng nhận thuộc quy hoạch như nào, cụ thể :

 • Đất ở thuộc quy hoạch sử dụng đấy là đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp khác;
 • Đất trồng cây lâu năm, đất trông cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp khác hoặc đất ở;
 • Đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp khác thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp khác hoặc đất nông nghiệp;
 • Đất ở và đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp khác.

Về diện tích thửa đất mới được tách thửa. Theo quy định, thửa đất mới được hình thành từ việc tách thửa cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Khu đất tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu và đã được thể hiện trên Bản đồ địa chính hoặc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Nếu có đường giao thông hiện hữu những chưa được thể hiện trên Bản đồ địa chính hoặc Giấy chứng nhận đã cấp thì UBND xã , phường, thị trấn xác nhận về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú , cùng sử dụng, sau đó UBND huyện/ thành phố xác nhận trường hợp không phảu tự ý mở đường, cộng đồng dân cư đã sử dụng từ lâu;
 • Trong trường hợp khu đất được tách thửa chưa có đường giao thông hiện hữu mà hình thành đường giao thông mới thì cần phải thực hiện như sau:

+ Nếu diện tích khu đất tách thửa nhỏ hơn 5 ha: tiến hành lập bản vẽ tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500, được Ủy ban nhân dân cấp huyện ký duyệt bản vẽ kèm theo văn bản thống nhất. Trong đó thể hiện các quy chuẩn quy định liên quan đến hạ tầng kỹ thuật đường giao thông thuộc bản vẽ gồm : sự tương đồng về chiều rộng của đường giao thông đầu nối, chiều rộng đường giao thông nội khu; chiều rộng đường đầu nối và đường nội khu trong bản vẽ phải lơn hơn hoặc bằng 7m (gồm lòng đường, lề đường, mương thoát nước, ...). Ngoài ra, đối với khu đấy sau khi đã trừ diện tích làm đường giao thông mà lớn hơn 5000 m² thì phải dành 5 % diện tích của khu đất để là hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng;

+ Nếu diện tích khu đất tách thửa lơn hơn hoặc bằng 5 ha: tiến hành lập Quy hoạch chi tiết xây dựng trình phê duyệt.

Lưu ý: đối với trường hợp hình thành đường giao thông mới mà đã có trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng, người sử dụng đất đề nghị tự bỏ kinh phí đầu tư hạ tầng thì được UBND cấp xã thống nhất triển khai đầu tư, sau đó tiến hành thủ tục tách thửa. Trong trường hợp thu hồi đất để là đường giao thông hoặc triển khai các dự án khác, nếu diện tích của thửa đất còn lại sau khi bị thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định thì người đang sử dụng thửa đất này chuyển nhượng cho người sử dụng đất liền kề hoặc Nhà nước thu hồi phần diện tích đất này và bồi thường, hỗ trợ để quản lý, sử dụng theo quy định.

 

3. Điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất ở tỉnh Lâm Đồng

- Đối với thửa đất ở đô thị, quy định thửa đất mới hình thành từ việc tách thừa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo từng trường hợp sau:

+ Nhà phố, quy định:

 • Diện tích tối thiểu phái lớn hơn hoặc bằng 40 m²;
 • Có kích thước cạnh tiếp giáo đường đối với đường đã có tên hoặc đường hẻm có lộ giới (đường chính) lớn hơn hoặc bằng10 m,
 • Các đường, hẻm còn lại (đường hẻm) lớn hơn hoặc bằng 4 m.

+ Nhà liền kê có sân vườn, quy định:

 • Đối với đường chính: diện tích tối thiểu lớn hơn hoặc bằng 72 m² ; có kích thước cạnh tiếp giáp đường chính lớn hơn hoặc bằng 10 m;
 • Các đường hẻm còn lại có diện tích tối thiểu là lớn hơn hoặc bằng 64 m²; có kích thước cạnh tiếp giáp đường hẻm là 4 m.

+ Nhà biệt lập, quy định:

 • Đối với đường chính, diện tích tối thiểu là 250 m² và có kích thước cạnh tiếp giáp đường tối thiểu là 10 m;
 • Đối với đường hẻm, diện tích tối thiểu là 200 m² và có kích thước cạnh tiếp giáp đường tối thiểu là 10 m.

+ Biệt thự, quy định:

 • Đối với đường chính: diện tích tối thiểu là 400 m² và có kích thước cạnh tiếp giáp đường tối thiểu là 12 m;
 • Đối với đường hẻm: diện tích tối thiểu là 250 m² và có kích thước cạnh tiếp giáp đường tối thiểu là 10 m.

Lưu ý: riêng đối với các vị trí, khu vực đã có quy định về lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì việc tách thửa thực hiện theo quy định đó.

- Đối với thửa đất ở nông thôn, quy hoạch thửa đất mới được hình thành từ việc tách thửa cần lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu, cụ thể trong các trường hợp sau đây:

+ Trường hợp có quy định dạng kiến trúc nhà ở: diện tích tách thửa được đảm bảo theo quy định dạng kiến trúc của quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Trường hợp chưa có quy định dạng kiến trúc nhà ở: diện tích tách thửa tối thiểu là 72 m² và kích thước cạnh tiếp giáp đường tối thiểu là 4,5 m.

Bên cạnh đó, ở Lâm Đồng còn có những quy định về diện tích đất tối thiểu đối với các trường hợp khác, như là: đất thuộc quy hoạc sử dụng đất là đất nông nghiệp, đấy thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp,....

- Đối với thửa đất nông nghiệp, quy định:

 • Diện tích tối thiểu tách thửa là 500 m² đối với khu vực đô thị;
 • Diện tích tối thiểu tách thừa là 1000 m² đối với khu vực nông thôn;
 • Nếu tiếp giáp đường giao thông thì đảm bảo cạnh tiếp giáp đường tối thiểu là 10 m

- Đối với thửa đất có mục đích hỗn hợp, quy định:

 • Trường hợp thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất ở mà tách thửa đất ở đồng thời với đất nông nghiệp thì thực hiện theo quy định như với đất ở (riêng diện tích đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở mới tách này không cần đảm bảo quy định về diện tích tối thiểu để được tách thửa);
 • Trường hợp thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu tách thửa là diện tích tối thiểu để tách thửa là 500 m² tại khu vực đô thị; và 1000 m² tại khu vực nông thôn nhưng diện tích đất ở chỉ thuộc một trong các thửa đất sau khi tách.

Như vậy, tùy từng khu vực khác nhau với mục đích sử dụng khác nhau thì việc tiến hành tách thửa cần đảm bảo từng yêu cầu về điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa cho phù hợp với quy định của quyết định UBND tỉnh Lâm Đồng.

 

4. Những lưu ý khi tiến hành tách thửa đất ở tỉnh Lâm Đồng.

Khi tiến hành tách thửa đất ở Lâm Đồng cần lưu ý một số trường hợp sau đây:

- Nếu thửa đấy được tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định , thì để đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa.

- Trường hợp thửa đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất ở mà người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa theo mục đích đất ở, thì thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đối với diện tích có nhu cầu tách thửa sang đất ở mà không nhất thiết phải chuyển mục đích sử dụng toàn bộ thửa đất sang đất ở.

- Trường hợp thửa đất tiếp giáp với nhiều đường giao thông có quy định các dạng kiến trúc nhà khác nhau, thì thửa đất tách ra tiếp giáo nhiều đường giao thông phải có kích thước cạnh tiếp giáp các đường sau khi trừ khoảng lùi xây dựng và diện tích tối thiểu theo quy định đối với đường có dạng nhà ở có diện tích lớn nhất.

Trên đây là bài viết tham khảo của công ty Luật Minh Khuê về điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa đất tại tỉnh Lâm Đồng. Hi vọng bài viết sẽ cung cấp những thông tin hữu ích đến cho bạn đọc, khi muốn tìm hiểu về thủ tục tách thửa, điều kiện tách thửa và cách tiến hành chuẩn bị hồ sơ để tách thửa đất tại tỉnh Lâm Đồng.

Nếu quý khách hàng còn bất kỳ vướng mắc, không hiểu nào về điều kiện diện tích tối tổi tách thửa ở tỉnh Lâm Đồng hay bất kỳ tỉnh / thành phố nào trên cả nước, quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số tổng đài tư vấn miễn phí 1900.6162 để nhận được sự giải đáp kịp thời, nhanh chóng từ đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm của công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ quý khách hàng!