Căn cứ pháp lý về điều kiện tách thửa, diện tích tối thiểu tách thửa đất tại tỉnh Vĩnh Phúc dựa trên một số tài liệu sau đây:

 • Luật Đất đai năm 2013;
 • Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND về giao đất xây dựng nhà ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
 • Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định về giao đấ xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu; hạn mức giao đấy trồng đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

1. Tách thửa đất là gì? 

Chia, tách được hiểu đơn giản là việc thay đổi hình dạng ban đầu chuyển sang hình dạng nhỏ hơn với nhiều phần khác nhau. Thửa đất cũng có thể thay đổi hình dạng để phù hợp với mục đích sử dụng của nó. Theo đó, việc tách thửa là một quy trình thực hiện việc phân chia quyền sử dụng đất từ người đứng tên trong sổ đỏ cho một người hoặc nhiều người khác nhau khi chủ sử dụng đất có nhu cầu muốn thực hiện mong muốn chia nhỏ phần đất của mình.

Một số mục đích phổ biến khi tiến hành tách thửa đất, đó là : chuyển nhượng, mua bán, tặng cho, thừa kế, ... hay là bị thu hồi một phần thửa đất theo quy định của pháp luật, hay theo quyết định / bản án của Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

 

2. Diện tích tối thiểu tách thửa đất được hiểu như thế nào?

Để tiến hành thủ tục tách thửa đất, người sử dụng đất cần đảm bảo nhiều điều kiện khác nhau theo quy định của pháp luật, trong đó cần phải bảo đảm diện tích tối thiểu khi tiến hành tách thửa đất. Diện tích tối thiểu là diện tích mà ở đó trên cùng một mảnh đất không được phép chia nhỏ hơn diện tích đất cố định mà UBND tỉnh / thành phố đó đề ra. Hiện nay, diện tích đất tối thiểu để tách thửa được quy định về cho từng địa phương dựa trên điều kiện về quỹ đất, điều kiện về phát triển kinh tế, cũng như dựa trên quy hoạch xây dựng, đề án sử dụng đất của địa phương đó. Theo quy định, UBND cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quy định về diện tích đất tối thiểu và điều kiện tách thửa đất đối với từng loại đất và từng khu vực. Do đó, mỗi tỉnh thành sẽ có quy định về diện tích tối thiểu khác nhau nên người sở hữu đất muốn tách thửa đất của mình, cần tìm hiểu điều kiện tách thửa tại địa phương phù hợp với vị trí của thửa đất đó.

 

3. Điều kiện chung khi tiến hành tách thửa đất theo quy định của pháp luật hiện hành

Để thửa đất có thể tách ra thành nhiều thửa đất khác nhau thì người sử dụng đất cần phải đáp ứng những điều kiện cơ bản sau đây:

 • Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận,
 • Thửa đất không thuộc trường hợp đang tranh chấp;
 • Thửa đất đang không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;
 • Thửa đất vẫn còn trong thời hạn sử dụng đất;
 • Thửa đất đề nghị tách không nằm trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, phê duyệt theo quy định của pháp luật;
 • Thửa đất chưa có thông báo thu hồi đất theo quy định của pháp luật, phần diện tích đề nghị tách thửa chưa có thông báo thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng địa phương sẽ có những quy định cụ thể về điều kiện diện tích tối thiểu, đường xã, hạn tầng cơ sở, ... để được tách thửa khác nhau. Do đó để xem xét có đủ điều kiện để tách thửa hay không, người dân nên tìm hiểu các quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có mảnh đất cần tách thửa.

 

4. Điều kiện diện tích chia, tách thửa đất tối thiểu tại tỉnh Vĩnh Phúc

Theo quy định, diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là 30 m²;

Về điều kiện chia, tách thửa đất ở được quy định cụ thể như sau:

Hộ gia đình, cá nhân chỉ được chuyển nhượng, tặng chi, chia tách thửa đất ở để hình thành thửa đất mới mà không có sự nhập thửa giữa các thành viên trong hộ gia đình, hoặc giữ những hộ gia đình, cá nhân với nhau thì diện tích thửa đất mới hình thành sau khi chia tách phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 m trở lên và diện tích tối thiểu là 30 m²;
 • Trường hợp khi chia, tách thửa đất có hình thành đường giao thông thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang lớn hơn hoặc bằng 1,5 m; và diện tích, kích thước thửa đất sử dụng để xây dựng nhà ở phải bảo đảm đủ điểu kiện: diện tích tối thiểu 30 m², có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng tôi thiểu là 3 m;
 • Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có quy chế quản lý hoạt động xây dựng hay quy chế quản lý quy hoạch thì việc tách thửa phải tuân thủ quy hoạch chi tiết đã được duyệtl
 • Trường hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.  

Lưu ý: các trường hợp người sử dụng đất (là hộ gia đình, cá nhân) có nhu cầu chia tách một phần diện tích đất nông nghiệp của thửa đất để hình thành thửa đất mới và có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất giao thông, để bố trí làm đường đi chung cho các thửa đất phía bên trong) được thực hiện khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cho phép thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

 

5. Các trường hợp không được tách thửa ở tỉnh Vĩnh Phúc

Theo quy định của UBND cấp tỉnh Vĩnh Phúc, các trường hợp người sử dụng đất không được phéo tách thửa cụ thể bao gồm:

 • Thửa đất đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Thửa đất không đủ điều kiện về diện tích tối thiểu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Ngoài ra, đối với trường hợp người sử dụng đã nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp Giấy chứng nhận trước ngày Quyết định mới nhất của UBND cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành, nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được xét cấp Giấy chứng nhận theo diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu theo Quyết định này.

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục tách thửa đất ở tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể bao gồm:

- Người sử dụng đấy nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xẽ nếu có nhu cầu. Một bộ hồ sơ bao gồm: đơn xin tách thửa đất theo mẫu quy định và bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp, ngoài ra còn có một số giấy tờ khác theo yêu cầu tùy từng trường hợp.

-  Thời gian nhận hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ có sự sai khác về hình thể, kích thước và diện tích so với Giấy chứng nhận đã cấp thì đề nghị người sử dụng đất thực hiện cấp đổi hoặc đăng ký biến động về sự thay đổi thông tin về thửa đất trước khi tách thửa. 

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Trên đây là bài viết tham khảo của công ty Luật Minh Khuê về điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tỉnh Vĩnh Phúc. Hi vọng bài viết sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho quý khách hàng nắng vững kiến thức về thủ tục tách thửa, điều kiện tối thiểu tách thửa đất ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Nếu quý khách hàng còn bất kỳ vướng mắc, không hiểu nào về vấn đề điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa đất tại tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh thành trên phạm vi toàn quốc, cũng như các vấn đề pháp lý liên quan khác, quý khách hàng xin vui lòng liên hệ qua số tổng đài tư vấn miễn phí 1900.6162 của công ty Luật Minh Khuê chúng tôi để nhận được sự giải đáp nhanh chóng, kịp thời từ đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ quý khách hàng!