1. Giải quyết kiến nghị về lựa chọn nhà thầu có phải luôn phải thông qua Hội đồng tư vấn?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 91 Luật Đấu thầu năm 2023 quy định về giải quyết kiến nghị lựa chọn nhà thầu như sau:

Sau khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, việc giải quyết kiến nghị được thực hiện theo hai quy trình như sau:

Quy trình 1:

- Nhà thầu có thời hạn là 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu tư.

- Chủ đầu tư phải giải quyết kiến nghị và có văn bản trả lời gửi lại cho nhà thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đơn kiến nghị từ nhà thầu.

Trong trường hợp nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị hoặc quá thời hạn quy định mà chủ đầu tư không có văn bản giải quyết kiến nghị, nhà thầu có quyền gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền thông qua bộ phận thường trực trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn giải quyết kiến nghị hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư. Người có thẩm quyền sẽ ban hành quyết định giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản từ Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

Quy trình 2:

- Nhà thầu cũng có thời hạn là 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền thông qua bộ phận thường trực.

- Người có thẩm quyền sẽ ban hành quyết định giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản từ Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị

Như vậy, đối với việc giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu mà trong trường hợp nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết, thì lúc này vai trò xem xét giải quyết kiến nghị của Hội đồng tư vấn mới được thực hiện.

 

2. Quy trình giải quyết kiến nghị theo quy định mới nhất

Điều 92 của Luật Đấu thầu 2023 quy định cụ thể về quy trình giải quyết kiến nghị về lựa chọn nhà thầu như sau:

Việc giải quyết kiến nghị trước thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức gửi đơn kiến nghị đến bên mời thầu trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

- Bên mời thầu phải giải quyết kiến nghị và có văn bản trả lời gửi lại cho nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đơn kiến nghị.

- Trường hợp nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị hoặc quá thời hạn quy định mà bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị, thì nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức có quyền gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày hết hạn giải quyết kiến nghị hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu.

- Người có thẩm quyền phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đơn kiến nghị của nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức.

Việc giải quyết kiến nghị sau thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Nhà đầu tư gửi đơn kiến nghị đến bên mời thầu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Bên mời thầu phải giải quyết kiến nghị và có văn bản trả lời gửi lại cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đơn kiến nghị của nhà đầu tư. Trong trường hợp nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị hoặc quá thời hạn giải quyết kiến nghị quy định mà bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị, thì nhà đầu tư có quyền gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền thông qua bộ phận thường trực trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày hết hạn giải quyết kiến nghị hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu. Người có thẩm quyền sẽ ban hành quyết định giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

- Nhà đầu tư gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền thông qua bộ phận thường trực trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Người có thẩm quyền sẽ ban hành quyết định giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

- Thời gian giải quyết kiến nghị được tính từ ngày bộ phận hành chính của người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn kiến nghị hoặc ngày gửi đơn kiến nghị trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị có thể đề xuất người có thẩm quyền xem xét tạm dừng việc ký kết, thực hiện hợp đồng. Nếu đề xuất được chấp thuận, người có thẩm quyền sẽ thông báo tạm dừng việc ký kết, thực hiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày nhận được văn bản

 

3. Lưu ý quan trọng khi nhà thầu nộp đơn kiến nghị

Khi nhà thầu nộp đơn kiến nghị trong quá trình đấu thầu, có một số lưu ý quan trọng cần được xem xét và tuân thủ:

- Thời hạn nộp đơn kiến nghị: Nhà thầu cần chú ý đến thời hạn quy định để nộp đơn kiến nghị. Nếu vượt quá thời hạn được quy định, đơn kiến nghị có thể bị từ chối hoặc không được xem xét.

- Nội dung đơn kiến nghị: Đảm bảo rằng đơn kiến nghị được viết rõ ràng, cụ thể và logic. Nó cần phải chứa đựng các yếu tố cần thiết như lý do, bằng chứng và argument hợp lý để hỗ trợ yêu cầu của nhà thầu.

- Chỉ ra các vấn đề cụ thể: Đối với mỗi vấn đề mà nhà thầu muốn kiến nghị, cần phải chỉ ra cụ thể về sự vi phạm, không rõ ràng hoặc bất công mà họ tin là đã xảy ra.

- Chứng minh và bằng chứng: Đơn kiến nghị cần được hỗ trợ bằng bằng chứng cụ thể, như tài liệu, hợp đồng, biên bản họp, email hoặc thông điệp khác để chứng minh các khía cạnh của yêu cầu.

- Ngôn ngữ chuyên môn: Sử dụng ngôn ngữ chính xác và chuyên môn trong đơn kiến nghị để đảm bảo sự hiểu biết và tôn trọng từ phía bên nhận.

- Gửi đúng địa chỉ và thông qua kênh chính thức: Gửi đơn kiến nghị đến địa chỉ và thông qua kênh chính thức được quy định bởi cơ quan quản lý đấu thầu để đảm bảo tính hợp lệ và hiệu quả của yêu cầu.

- Giữ bản gốc và sao chép: Trước khi gửi, nhà thầu nên giữ bản gốc của đơn kiến nghị và làm sao chép để sử dụng trong trường hợp cần thiết hoặc để theo dõi tiến trình giải quyết.

- Tuân thủ quy định pháp luật: Đảm bảo rằng đơn kiến nghị tuân thủ mọi quy định pháp luật và quy định của cơ quan quản lý đấu thầu.

- Bằng cách tuân thủ những lưu ý trên, nhà thầu có thể tăng cơ hội cho việc giải quyết kiến nghị một cách thành công và hiệu quả

Bài viết liên quan: Quy trình giải quyết kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng!