Vậy, nếu tôi nhập về nước bán và tiêu thụ tôi có bị vi phạm bản quyền và pháp luật việt nam hay không ?

Mong được giải đáp của luật sư. Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Tài

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 0986.386.648.

Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tuyến, gọi: 0986.386.648

Trả lời

1. Cơ sở pháp lý:

Luật cạnh tranh năm 2004

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009)

2. Nội dung trả lời:

Do sản phẩm mà bạn muốn kinh doanh tại Việt Nam đã được công ty Việt Nam  sản xuất và đăng ký bảo hộ từ trước cả về hình dáng và mẫu mã, hơn nữa sản phẩm của công ty Việt Nam đã đăng ký bảo hộ đó lại bị một doanh nghiệp nước ngoài khác kinh doanh và bắt chước y đúc từ mẫu mã đến màu sắc (công ty nước ngoài này đã vi phạm luật cạnh tranh và tiến hành cạnh tranh không lành mạnh với công ty Việt Nam đã sản xuất và đã được  bảo hộ cả về hình dạng và mẫu mã) theo quy định tại 2 điều 39 và 40 Luật cạnh tranh 2004, cụ thể:

Điều 39. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong Luật này bao gồm:

1. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn;

2. Xâm phạm bí mật kinh doanh;

3. ép buộc trong kinh doanh;

4. Gièm pha doanh nghiệp khác;

5. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác;

6. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

7. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

8. Phân biệt đối xử của hiệp hội;

9. Bán hàng đa cấp bất chính;

10. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác theo tiêu chí xác định tại khoản 4 Điều 3 của Luật này do Chính phủ quy định.

Điều40. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn

1. Cấm doanh nghiệp sử dụng chỉ dẫn chứa đựng thông tin gây nhầm lẫn về tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, bao bì, chỉ dẫn địa lý và các yếu tố khác theo quy định của Chính phủ để làm sai lệch nhận thức của khách hàng về hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích cạnh tranh.

2. Cấm kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có sử dụng chỉ dẫn gây nhầm lẫn quy định tại khoản 1 Điều này.

Ở đây, công ty nước ngoài đã bán sản phẩm giống y đúc sản phẩm đã được bảo hộ của công ty Việt Nam về màu sắc lẫn mẫu mã (cụ thể là gây nhầm lẫn về mẫu mã tức là có liên quan đến việc gây nhầm lẫn đối với bao bì của sản phẩm) nên công ty này đã vi phạm luật cạnh tranh về hành vi cạnh tranh không lành mạnh này

- Do sản phẩm mà bạn muốn kinh doanh là sản phẩm đã được bảo hộ pháp luật và bạn đang có ý định kinh doanh sản phẩm của  công ty nước ngoài khác đã tiến hành kinh doanh trên mạng sản phẩm  giống với sản phẩm đã được pháp luật bảo hộ ( việc kinh doanh của công ty nước ngoài trái pháp luật về cạnh tranh)  là không được. Vì ngay từ đầu sản phẩm của  công ty nước ngoài  mà bạn muốn kinh doanh đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng như vi phạm luật cạnh tranh. Nên việc bạn muốn tiếp tục kinh doanh sản phẩm đó  tại Việt Nam sẽ lại một lần nữa vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh không chỉ trong nước đối với công ty Việt Nam đã được pháp luật bảo bộ mà còn với cả công ty nước ngoài đã vi phạm vì bắt chước y đúc sản phẩm của họ dẫn tới cạnh tranh không lành mạnh.

Chính vì vậy bạn không nên tiến hành kinh doanh sản phẩm này vì sẽ có rất  nhiều bất lợi có thể xảy ra đối với bạn. Cụ thể, công ty Vệt Nam là công ty đã được pháp luật bảo hộ về quyền sở hữu trí tuệ đối với mẫu mã và hình dáng sẽ có quyền tự bảo vệ theo quy định tại Điều 199 Luật sở hữu trí tuệ 2005 và bạn có thể bạn sẽ phải chịu áp dụng một trong các biện pháp xử ls hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 199 Luật sở hữu trí tuệ 2005:

Điều 198. Quyền tự bảo vệ

1. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình:

a) Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại;

c) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

d) Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

2. Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại hoặc có khả năng bị thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp dân sự quy định tại Điều 202 của Luật này và các biện pháp hành chính theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

Điều199. Biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác thì tuỳ theo tính chất, mức độ xâm phạm, có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự.

2. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ trực tiếp0986.386.648 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật Sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê