Luật sư tư vấn về chủ đề "quyền sở hữu trí tuệ"

quyền sở hữu trí tuệ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyền sở hữu trí tuệ.

Hướng tới xây dựng một nền văn hóa sở hữu trí tuệ?

Hướng tới xây dựng một nền văn hóa sở hữu trí tuệ?
Để xây dựng một nền văn hóa sở hữu trí tuệ thì trước hết các nhà nước, cơ quan, tổ chức quản lý về vấn đề sở hữu trí tuệ cần có những biện pháp giáo dục, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ, để người dân có thể hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của quyền này mà thực thi đúng pháp luật.

Tại sao làm giả, chiếm đoạt các sản phẩm trí tuệ lại gia tăng và hậu quả tác động đến kinh tế, xã hội như thế nào?

Tại sao làm giả, chiếm đoạt các sản phẩm trí tuệ lại gia tăng và hậu quả tác động đến kinh tế, xã hội như thế nào?
Thực thi quyền SHTT một việc làm cần thiết mà lý do chủ yếu là có một số người không tôn trọng quyền của những người khác. Nguyên nhân chính của sự không tôn trọng có nhiều và đa dạng, từ lòng tham lam, hoàn cảnh bắt buộc, thiếu hiểu biết và ý đồ phạm tội bất lương đến cả lỗi vô tình.

Các quy định cơ bản của luật thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

Các quy định cơ bản của luật thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ
Có hiệu lực từ ngày 1-1-1995, Hiệp định về các khía cạnh thương mại của sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS) là một trong những thành tựu đáng kể của hệ thống thương mại WTO - GATT. Vậy quyền sở hữu trí tuệ là gì? Các quy định cơ bản của luật thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ?

Giá trị thương mại của tri thức truyền thống trong các ngành công nghiệp văn hóa và sở hữu trí tuệ?

Giá trị thương mại của tri thức truyền thống trong các ngành công nghiệp văn hóa và sở hữu trí tuệ?
Từ trước tới nay, các tri thức truyền thống vẫn luôn là vấn đề được quan tâm, bảo vệ và duy trì để góp phần thúc đẩy nền kinh tế các nước phát triển. Mặc dù chủ yếu tri thức truyền thống được thể hiện trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, nó vẫn thể hiện được vai trò nền tảng cho các lĩnh vực khác.

Lợi ích kinh tế từ nguồn tri thức truyền thống?

Lợi ích kinh tế từ nguồn tri thức truyền thống?
Hiện nay WIPO sử dụng thuật ngữ "tri thức truyền thống" (trong nội dung này được dẫn chiếu là 1111) để chỉ những đổi mới và sáng tạo dựa trên truyền thống được tạo ra từ hoạt động trí tuệ trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học hoặc nghệ thuật.

Vai trò của WIPO - Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới?

Vai trò của WIPO - Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới?
Tiền thân của WIPO là BIRPI được thành lập vào năm 1893 để quản lý việc thực thi Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật và Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp. Công ước về Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới chính thức đặt nền móng cho sự thành lập của WIPO có hiệu lực 1970.

Sự phát triển của ngành dược phẩm và công nghệ sinh học dựa trên sở hữu trí tuệ toàn cầu?

Sự phát triển của ngành dược phẩm và công nghệ sinh học dựa trên sở hữu trí tuệ toàn cầu?
Công nghệ Sinh học được hình thành từ rất lâu đời. Ngay từ xa xưa, dù chưa biết về các vi sinh vật nhưng loài người đã biết sử dụng chúng trong các sản phẩm lên men truyền thống. Các loại men rượu bia, giấm… là những thực phẩm đã được sử sách ghi nhận, ngành dược phẩm thì xuất hiện sau:

Những tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Những tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Vậy, trong trường hợp các quyền này bị xâm phạm thì có thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa dân sự không?