1. Hướng dẫn viết đơn xin ly hôn thuận tình ?

Luật Minh Khuê tư vấn viết đơn xin ly hôn thuận tình theo quy định của Luật hôn nhân gia đình năm 2014:

Hướng dẫn viết đơn xin ly hôn thuận tình ?

Luật sư tư vấn luật hôn nhân và gia đình gọi: 1900.0159

--------------------------------------------

1. Click tải: Mẫu đơn ly hôn thuận tình:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN ……………………. TP HỒ CHÍ MINH

Họ và tên chồng: ……………………………….Sinh ngày:………………………

CMND số: …………………, do công an Hà Nội cấp ngày:…………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………

Họ và tên vợ: ………………………………….Sinh ngày:……………………………

CMND số: …………………, do công an Hà Nội cấp ngày:……………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………

Xin trình bày với quý toà một việc như sau:

Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm ….. có đăng ký kết hôn tại UBND phường …., quận ….., thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận kết hôn quyển số ……. ngày ……..

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân quận ….. công nhận thuận tình ly hôn, lý do: Sau khoảng thời gian chung sống với nhau, chúng tôi nhận thấy không hiểu nhau, giữa hai người có nhiều khác biệt trong cách sống, quan điểm sống và phát sinh nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống không thể giải quyết được dẫn đến việc thường xuyên cải vã, gây lộn trong gia đình.

Nhận thấy không thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, không thể tiếp tục sống chung với nhau được nữa, tình trạng hôn nhân đã quá trầm trọng, mục đích của hôn nhân không đạt được và cần phải ly hôn để tạo điều kiện cho cả hai có thể tạo dựng cuộc sống mới của mình.

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

1. Về con chung có (chưa có):……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

3. Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

4. Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Quý Toà xem xét giải quyết.

Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 20....

Họ và tên chồng Họ và tên vợ

>> Xem thêm:  Tư vấn về trình tự thủ tục và mẫu đơn ly hôn ?

2. Thuận tình ly hôn nhưng vợ vắng mặt thì được giải quyết như thế nào?

Thưa Luật sư.Tôi và vợ đã kết hôn được 7 năm.Tôi định nộp đơn lên tòa án nơi tôi cư chú vợ tôi có kí vào đơn nhưng lại nói sẽ đi xa và khi tòa án gọi để giải quyết thì không thể về giải quyết được .Vậy tòa án nơi tôi thường trú có giải quyết cho tôi không ?

Trong đơn tôi có ghi rõ về con cái và tài sản tự chia nhau .Do nơi cư chú của hai vợ chồng khác tỉnh ,nếu không được giải quyết tại tòa án nơi tôi cư chú thì có cách nào buộc tòa án nơi tôi cư chú giải quyết cho tôi không ?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Thuận tình ly hôn nhưng vợ vắng mặt thì được giải quyết như thế nào?

Luật sư tư vấn luật hôn nhân và gia đình gọi: 1900.0159

Luật sư tư vấn:

1.Thứ nhất về vấn đề Tòa án có thẩm quyền giải quyết?

Căn cứ Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

"Điều 55. Thuận tình ly hôn

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn."

"h) Tòa án nơi một trong các bên thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;"

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì đơn ly hôn bạn nộp nên Tòa án có chữ ký của vợ bạn và bạn thì đây là trường hợp thuận tình ly hôn. Do đó Tòa án có thẩm quyền giải quyết là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú, làm việc của vợ bạn hoặc bạn.Tòa án giải quyết việc ly hôn dựa trên sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận được về vấn đề chia tài sản và nuôi con.

2. Thứ hai về vấn đề vợ bạn không có mặt tại thời điểm Tòa án giải quyết việc ly hôn?

Bạn không trình bày rõ là trong trường hợp này, vợ bạn vắng mặt tại giai đoạn nào khi Tòa án án thụ lý đơn kiện nên:

TH1: Vắng mặt trong giai đoạn Tòa án chuẩn bị xét xử sơ thẩm:

Căn cứ Điều 206, điều 207 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

"Điều 206. Những vụ án dân sự không được hòa giải

1. Yêu cầu đòi bồi thường vì lý do gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.

2. Những vụ án phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội.

Điều 207. Những vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được

1. Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn cố tình vắng mặt.

2. Đương sự không thể tham gia hòa giải được vì có lý do chính đáng.

3. Đương sự là vợ hoặc chồng trong vụ án ly hôn là người mất năng lực hành vi dân sự.

4. Một trong các đương sự đề nghị không tiến hành hòa giải."

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp Phúc thẩm" của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự:

“Lý do chính đáng” là trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác (như: do thiên tai, lũ lụt; do ốm đau, tai nạn phải điều trị tại bệnh viện,...) làm cho người kháng cáo không thể thực hiện được việc kháng cáo trong thời hạn luật định.

Như vậy khi vợ bạn có lý do chính đáng để không thể tham gia hòa giải được thì bạn Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xết xử theo thủ tục chung.

TH2:Vắng mặt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm:

Căn cứ Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 227. Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Tòa án phải thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa.

2. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án có thể hoãn phiên tòa, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì xử lý như sau:

a) Nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại theo quy định của pháp luật;

b) Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;

c) Bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu phản tố đó theo quy định của pháp luật;

d) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu độc lập của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu độc lập đó theo quy định của pháp luật;

đ) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ

Người có đơn yêu cầu vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng thì Tòa án hoãn phiên họp. Trường hợp người có đơn yêu cầu đề nghị giải quyết việc dân sự không có sự tham gia của họ thì Tòa án giải quyết việc dân sự vắng mặt họ; nếu người có đơn yêu cầu đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì bị coi là từ bỏ yêu cầu và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết việc dân sự; trong trường hợp này, quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó theo thủ tục do Bộ luật này quy định vẫn được bảo đảm."

Như vậy, khi vợ bạn vắng mặt và có đơn yêu cầu đề nghị giải quyết việc dân sự không có sự tham gia của họ thì Tòa án giải quyết việc dân sự vắng mặt của vợ bạn.Tuy nhiên trên thực tế thì giải quyết việc thuận tình ly hôn dựa trên sự tự nguyện của các bên mà khi một bên vắng mặt thì để Tòa án giải quyết vắng mặt thì sẽ rất khó khăn, vì vậy để được giải quyết vắng mặt vợ bạn thì bạn cần làm thủ tục ly hôn đơn phương để Tòa án giải quyết.

>> Xem thêm: Vợ chồng có quyền bình đẳng khi ly hôn, nuôi con và chia tài sản chung không ?

>> Tham khảo nội dung luật sư trả lời: Thủ tục xin ly hôn thuận tình nộp đơn xin ly hôn ở đâu ?

>> Xem thêm:  Xin tư vấn về thủ tục ly hôn ở tỉnh Hà Nam ? Quyền chia tài sản tặng cho khi ly hôn ?

3. Ly hôn thuận tình khi cả hai vợ chồng ở Úc ?

Chào luật sư. Tôi và vợ tôi hiện giờ đang ở Úc, không thể về Việt Nam để làm thủ tục ly hôn đồng thuận được. Văn phòng luật Minh Khuê có thể đại diện thay cho chúng tôi để làm thủ tục ly hôn được không ? Chúng tôi không có tài sản chung có 2 con, sinh năm 2010, 2013. Sau khi ly hôn vợ sẽ toàn quyền nuôi con, không cần cấp dưỡng cho con. Chúng tôi, đăng ký kết hôn vào năm 2008, tại Hà Nội, đăng ký hộ khẩu tại LB, Hà Nội ?
Mong được sự tư vấn của văn phòng luật. Tôi xin chân thành cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hôn nhân về thủ tục ly hôn trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Như thông tin bạn cung cấp thì hai vợ chồng đều đồng ý ly hôn nên sẽ thuộc trường hợp ly hôn thuận tình. Điều 55 Luật hôn nhân gia đình 2014 có quy định:

"Điều 55. Thuận tình ly hôn

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn."

Do vợ chồng tự nguyện ly hôn nên tòa án sẽ xem xét vào sự tự nguyện và sự thỏa thuận của hai người để giải quyết cho ly hôn

Về hồ sơ xin ly hôn:

- Đơn xin ly hôn

- Chứng minh nhân dân của vợ, chồng bạn (bản sao có chứng thực)

- Giấy khai sinh của con nếu có (bản sao có chứng thực)

- Sổ hộ khẩu gia đình hoặc sổ hộ khẩu của vợ, chồng trong trường hợp vợ, chồng có hộ khẩu khác nhau (bản sao có chứng thực)

- Giấy tờ chứng minh về tài sản trong trường hợp có tranh chấp (bản sao có chứng thực)

Thẩm quyền giải quyết của tòa án là tòa án Tỉnh nếu vợ chồng bạn hiện nay đang ở nước ngoài.Trường hợp có nhu cầu sử dụng dịch vụ bạn có thể liên hệ trực tiêp với chúng tôi qua tổng đài hỗ trợ 1900.6162

>> Bài viết tham khảo thêm: Án phí ly hôn áp dụng mới nhất áp dụng hiện nay là bao nhiêu tiền ?

>> Xem thêm:  Muốn thay đổi quyền trực tiếp nuôi con sau ly hôn thực hiện như thế nào ?

4. Những giấy tờ cần thiết khi ly hôn thuận tình ?

Thưa luật sư, Em và chồng em mới kết hôn với nhau được 5 năm. Hai vợ chồng sống với nhau nhưng xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, chồng em thì ngoại tình và thường xuyên đánh đập em. Em không thể chịu đựng được nữa và 2 vợ chồng em quyết định ly hôn.Luật sự cho em hỏi vợ chồng em cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi là thủ tục ly hôn?
Em xin cảm ơn!

Những giấy tờ cần thiết khi ly hôn thuận tình?

Hướng dẫn thủ tục ly hôn nhanh và hợp pháp tại Việt Nam - Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Hồ sơ thuận tình ly hôn, bao gồm:

+ Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính);

+ Chứng minh nhân dân của vợ và chồng (bản sao có chứng thực);

+ Giấy khai sinh của các con (bản sao có chứng thực);

+ Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao có chứng thực);

- Nơi nộp hồ sơ: Tòa án nhân dân quận/ huyện nơi cư trú, làm việc của một trong hai bên. Bạn có thể nộp tại Tòa án nhân dân quận/huyện tại Thái Bình nơi đăng ký thường trú của bạn.

- Thời gian giải quyết:

+ Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, Tòa án phải thụ lý vụ án, thông báo để đương sự nộp tiền tạm ứng án phí. Sau khi nộp án phí, người khởi kiện nộp cho tòa biên lai nộp tiền tạm ứng án phí để Tòa thụ lý vụ án.

+ Trong thời hạn 15 ngày, nếu Tòa án hòa giải không thành, xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thoả thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì Toà án công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận về tài sản và con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con; nếu không thoả thuận được hoặc tuy có thoả thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Toà án quyết định.

+ Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hòa giải không thành, nếu hai bên đương sự không thay đổi nội dung yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn thì Tòa án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn.

>> Xem thêm: Ly hôn thuận tình và đơn phương khác nhau như thế nào ?

>> Xem thêm:  Giành quyền nuôi cả 3 đứa con sau khi ly hôn ? Thủ tục xin ly hôn vắng mặt ?

5. Nộp đơn ly hôn thuận tình tại nơi sinh sống được không ?

Thưa luật sư, vợ chồng tôi kết hôn ở Hà Tĩnh, thì có thể nộp đơn ly hôn ở Bình Dương hay không? Vợ chồng tôi kết hôn năm 2012 và nay đã có một chái trai 29 tháng tuổi. Chúng tôi đã đăng kí kết hôn và nhập hộ khẩu ở Hà Tĩnh; nhưng cả hai đang lập nghiệp ở Bình Dương. Nay, vợ chồng tôi đồng thuận li hôn. Vậy chúng tôi có thể nộp đơn li hôn ở tòa án Bình Dương hay không? Tôi mong sớm nhận được tư vấn của luật sư ?
Tôi xin cảm ơn.

Tư vấn nộp đơn li hôn?

Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn, gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 39 Luật Tố tụng Dân sự năm 2015. thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ quy định như sau:

a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

Theo quy định trên, tòa án nơi bị đơn làm việc có thẩm quyền giải quyết sơ thẩm vụ việc về hôn nhân gia đình. Mà 2 vợ chồng bạn thuận tình ly hôn và đều đang công tác tại Bình Dương nên bạn hoàn toàn có thể nộp đơn tại Tòa án nhân dân cấp Huyện/Thành phố Bình Dương, tòa án đó sẽ thụ lý và giải quyết yêu cầu của hai bạn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Nếu có vấn đề gì còn thắc mắc hay cần giải đáp, bạn có thể liên hệ tới hotline 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân gia đình - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Nộp đơn xin ly hôn tại nơi tạm trú có được không ? Thủ tục thay đổi người nuôi con sau khi ly hôn ?