Tôi đã đọc một số văn bản và không thấy quy định nào phải đền bù do ốm đau trong thời gian theo học.
Kính mong được tư vấn để được hiểu rõ hơn
Xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: Lê Tấn Ngọc

.Không đủ sức khỏe theo học thạc sỹ theo đề án 322 của chính phủ có phải bồi thường chi phí đào tạo không?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số: 1900.6162

 

Trả lời:

Vấn đề của bạn, công ty chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp luật

- Nghị định số 143/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 10 năm 2013 quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

2. Nội dung phân tích

>> Xem thêm:  Cảm nhận về buổi đào tạo Kỹ năng tư vấn pháp luật doanh nghiệp: Một buổi học thú vị

Trường hợp bạn nêu thuộc đối tượng thuộc điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2013/NĐ-CP: người học được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi học tập ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều 3 Nghị định 143/2013/NĐ-CP quy định về các trường hợp bồi hoàn chi phí đào tạo:

“1. Người học quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 1 của Nghị định này không chấp hành sự điều động làm việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày người học được công nhận tốt nghiệp.

Trường hợp sau khi tốt nghiệp, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tiếp tục học tập, thì thời hạn 12 tháng tính từ ngày được công nhận tốt nghiệp khóa học tiếp theo.

2. Người học chưa chấp hành đủ thời gian làm việc theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này mà tự ý bỏ việc”.

Có thể thấy Điều 3 Nghị định 143/2013/NĐ-CP nêu trên không quy định về trường hợp bồi hoàn chi phí đào tạo trong trường hợp người học không thể tiếp tục chương trình học vì lý do sức khỏe. Do không đủ sức khỏe và được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận việc dừng chương trình học nên bạn không thuộc trường hợp phải bồi hoàn chi phí đào tạo.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

------------------------------------------------

>> Xem thêm:  Người lao động xin nghỉ việc có phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty không ?