Quyết định thu hồi đất của nhà tôi là toàn bộ nhà đất và hỗ trợ cho nhà tôi 2 lô đất tái định cư mỗi 1 lô là 200m2. Vậy cho tôi hỏi:

1. Mức hỗ trợ vậy có đúng hay chưa?

2. Như nhà tôi vậy thì được bao nhiêu đất tái định cư? Trường hợp nhà tôi là dự án khai thác quỹ đất.

Người gửi: Thắng

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của công ty luật Minh Khuê.

Mức hỗ trợ khi thu hồi đất ?

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty luật Minh Khuê, thắc mắc của bạn sẽ được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Nội dung tư vấn:

Theo như bạn trình bày thì nhà bạn bị thu hồi toàn bộ nhà đất và được bồi thường 2 mảnh đất tái định cư. Diện tích đất ở được bồi thường là bao nhiêu được quy định cụ thể trong quyết định của UBND tỉnh nơi có mảnh đất bị thu hồi ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên đia bản tỉnh. Cầu Cửa Đại nằm tại địa bàn tỉnh Quảng Nam do đó, diện tich đất ở được bồi thường sẽ tính theo quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam. Vấn đề bồi thường về đất cho gia đình bạn được quy định tại khoản 1,2 và 5 Điều 11 Quyết đinh này như sau:

Điều 11. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam, khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp, thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện để làm nhà ở theo quy định của UBND tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

b) Trường hợp, thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện để làm nhà ở theo quy định của UBND tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì UBND cấp huyện xem xét,quyết định bồi thường bằng đất ở.

c) Diện tích đất ở để bồi thường cho các trường hợp quy định tại các điểm a và b, Khoản này không vượt quá diện tích đất ở thu hồi và không vượt quá 02 lần hạn mức đất ở theo quy định của UBND tỉnh, nhưng không nh hơn diện tích đất ở theo quy định tại Khoản 1, Điều 30 của Quy định này.

d) Phần diện tích đất ở còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện để làm nhà ở theo quy định của UBND tỉnh, thì Nhà nước thu hồi và quản lý theo quy định tại Khoản 2, Điều 68 của Luật Đất đai.

2. Trường hợp, trong hộ gia đình quy định tại Khoản 1, Điều này mà có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi, nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì UBND cấp huyện căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình hình thực tế tại địa phương để quyết định việc giao đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình. Mức đất ở cho từng hộ gia đình không quá 01 lô theo quy hoạch chi tiết phân lô, nhưng không vượt quá diện tích đất ở theo hạn mức giao đất ở tại địa phương do UBND tỉnh quy định.

5. Trường hợp, trong thửa đất ở thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở thì hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi được chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất đó sang đất ở trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và việc chuyển mục đích sang đất ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

…”

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thì diện tích đất ở để bồi thường cho gia đình bạn không vượt quá diện tích đất ở thu hồi và không vượt quá 02 lần hạn mức đất ở của tỉnh nhưng không nhỏ hơn diện tích đất ở theo khoản 1 Điều 30 quy định này:

+ Hạn mức đất ở của tỉnh cho hộ gia đình được quy định tại khoản 1,2 Điều 5 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam như sau:

“Điều 5. Hạn mức giao đất ở

1. Diện tích đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở được phân theo khu vực quy định tại Điều 4 của Quy định này như sau:

a) Đối với khu vực I: không quá 200 m2.

b) Đối với khu vực II: không quá 300 m2.

c) Đối với khu vực III: không quá 400 m2.

2. Đối với những nơi có tập quán nhiều thế hệ chung sống trong cùng một hộ (từ 3 thế hệ trở lên) hoặc có từ 02 hộ trở lên cùng sống chung trong một nhà thì diện tích đất ở được giao với mức cao hơn, nhưng tối đa không quá 2 lần mức đất ở quy định tại khoản 1 Điều này.

…”

+ khoản 1 Điều 30 quy định như sau:

>> Xem thêm:  Được đền bù đất nông nghiệp từ năm 2005 đến 2013 có được đền bù thêm không?

Điều 30. Suất tái định cư tối thiểu

Suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng tiền, có cùng giá trị phù hợp với sự lựa chọn của người được bố trí tái định cư.

1. Suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở (nhà trệt, móng đá, tường xây gạch ống dày 10 cm, mái tôn, nền xi măng, ô tơ từ ≤ 3,5m trở xuống) được xác định như sau:

a) Khu vực 1: Diện tích đất ở: 70 m2, diện tích nhà ở: 50m2.

b) Khu vực 2: Diện tích đất ở: 85 m2, diện tích nhà ở: 50m2.

c) Khu vực 3: Diện tích đất ở: 100 m2, diện tích nhà ở: 50m2.…”

Kết luận:

Do thông tin bạn cung cấp chưa đủ các vấn đề như đất được bồi thường nằm ở khu vực nào, gia đình bạn có mấy thế hệ chung sống nên chúng tôi chưa thể kết luận quyết định bồi thường đất tái định cư của Nhà nước cho gia đình bạn là đúng hay sai và đất tái định cư phải bồi thường cho gia đình bạn là bao nhiêu. Tuy nhiên, căn cứ theo các quy định trên, nếu gia đình bạn có 2 hộ cùng chung sống trong mảnh đất bị thu hồi và đất tái định cư được giao là ở khu vực I thì căn cứ theo khoản 2 Điều 11 và khoản 1 Điều 5 đã trích dẫn ở trên, việc Nhà nước bồi thường 2 lô đất, mỗi lô là 200 m2 là đúng pháp luật. Nếu gia đình bạn chỉ có 1 hộ duy nhất sống ở mảnh đất thu hồi thì căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 11 ở trên thì gia đình bạn sẽ được bồi thường đất ở không vượt quá 2 lần hạn mức đất ở của tỉnh và nếu đất được bồi thường ở khu vực 1 thì gia đình bạn sẽ được bồi thường tổng cộng là 400 m2.

Trên đây là những giải đáp, tư vấn từ phía Công ty Luật Minh Khuê cho câu hỏi của Quý khách hàng. Nếu còn có điều gì thắc mắc, mời Quý khách hàng vui lòng gửi thư theo địa chỉ email hoặc gọi điện trực tiếp đến tổng đài 1900.6162 để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn quyền sử dụng đất ở khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?