Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi:  1900.6162

 

1. Nhà giáo là gì theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019 ?

Theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019, Nhà giáo là tên gọi dùng để chỉ những người làm nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy trọng các cơ sở giáo dục. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục khác, giảng dạy trình độ sơ cấp, trung cấp gọi là giáo viên; nhà giáo giảng dạy từ trình độ cao đẳng trở lên gọi là giảng viên.

Nhà giáo là người thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục như nhà trường, và các cơ sở giáo dục khác (trừ Viện Hàn lâm). Nhà giáo vó vai trò vô cùng quan trọng - mang yếu tố quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục, có vị thể quan trọng và được cả xã hội tôn vinh.

Các tiêu chuẩn về phẩm chất, chính trị, đạo đức, chuyên môn đối với Nhà giáo theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019:

- Nhà giáo phải có phẩm chất, đạo đức tốt.

- Nhà giáo phải đáp ứng các quy định về chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm;

- Nhà giáo phải có các kỹ năng cơ bản, kỹ năng nâng cao và thường xuyên cập nhật, nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

- Nhà giáo phải đảm bảo sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp.

Nhiệm vụ, quyền hạn và các chính sách chung đối với nhà giáo theo Luật Giáo dục năm 2019, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết: Quy định chung đối với nhà giáo và người học tại Luật Giáo dục năm 2019 

Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo. Trình độ chuẩn đối với Nhà giáo được quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019 như sau:

- Đối với giáo viên mầm non: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non.

- Đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông: Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên.

Nếu môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Đối với giảng dạy trình độ đại học: Có bằng thạc sĩ.

- Đối với giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ: Có bằng tiến sỹ.

- Đối với trường hợp giảng dạy trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo tuân thủ quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp.

2. Quy định về Nhà giáo trong Luật Giáo dục đại học năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2018.

Theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019, Nhà giáo thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các trình độ từ cao đẳng trở lên gọi là Giảng viên thì Nhà giáo dạy trong các cơ sở giáo dục trình độ đại học sẽ được gọi chung là Giảng viên.

Giảng viên được quy định tại Điều 54 Luật giáo dục Đại học như sau:

1. Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học là người có nhân thân rõ ràng; có phẩm chất, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; có trình độ đáp ứng quy định của Luật này, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Các chức danh giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học gồm: trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư. Các chức danh này do Cơ sở giáo dục Đại học bổ nhiệm chức danh giảng viên theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp:

- Giảng viên, trợ giảng phải tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt.

- Có tinh thần đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh.

- Có tinh thần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.

- Tận tụy với công việc; thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục đại học công lập và các quy định pháp luật của ngành.

- Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

- Các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Trình độ tối thiểu của giảng viên (trừ chức danh trợ giảng) được quy định như sau:

- Giảng viên giảng dạy trình độ đại học: Có bằng thạc sĩ.

- Giảng viên giảng dạy trình độ thạc sĩ, tiến sĩ: Có bằng tiến sĩ.

Các cơ sở giáo dục đại học ưu tiên tuyển dụng người có trình độ tiến sĩ làm giảng viên và có các chính sách phát triển, ưu đãi đội ngũ giáo sư đầu ngành để phát triển các ngành đào tạo.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giảng viên

Theo quy định tại Điều 55 Luật Giáo dục Đại học, giảng viên có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

Giảng viên có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện giảng dạy, phát triển chương trình đào tạo, thực hiện đầy đủ, bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo;

- Giảng viên tích cực trong việc nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, bảo đảm chất lượng đào tạo.

- Giảng viên cũng phải tích cự trong việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy; tham gia hoạt động thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của giảng viên.

Tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.

- Giảng viên được tham gia vào công tác quản lý và giám sát cơ sở giáo dục đại học, tham gia công tác Đảng, đoàn thể và các công tác khác.

Độc lập về quan điểm chuyên môn trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học trên nguyên tắc phù hợp với lợi ích của Nhà nước và xã hội; được ký hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ quan, tổ chức khác theo quy định của cơ sở giáo dục đại học mà mình đang làm việc.

- Được bổ nhiệm chức danh của giảng viên, được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và được khen thưởng theo quy định của pháp luật..

- Giảng viên có các quyềnhạn và nhiệm vụ khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học và quy định khác của pháp luật có liên quan

4. Các chính sách đối với giảng viên

Các chính sách đối với Nhà giáo nói chung được quy định tại Luật Giáo dục năm 2019 gồm:

- Nhà nước có các chính sách đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo; nhà giáo được cử đi đào tạo, bồi dưỡng sẽ được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Chính phủ. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tạo điều kiện để nhà giáo được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn theo quy định của pháp luật.

- Nhà nước có các chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ và bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất, tinh thần để nhà giáo thực hiện tốt nhất các vai trò và nhiệm vụ của mình.

- Đối với nhà giáo công tác tại trường chuyên, trường năng khiếu, trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường, lớp dành cho người khuyết tật, trường giáo dưỡng hoặc trường chuyên biệt khác và nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập sẽ được hưởng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định.

- Đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhà nước có chính sách khuyến khích, ưu đãi về chế độ phụ cấp và các chính sách khác theo quy định pháp luật.

- Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.

- Nhà nước có các chính sách về tôn vinh đối với Nhà giáo và phong tặng các danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú như:

+) Lấy ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam.

+) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật thì được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Chính sách đối với Giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học: Điều 56 Luật Giáo dục đại học quy định về chính sách đối với Giảng viên như sau:

- Nhà nước có các chính sách về vấn đề cử Giảng viên đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và các chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ.

- Đối với các cơ sở giáo dục đại học tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Giảng viên công tác tại các cơ sở giáo dục đại học này sẽ được tạo điều kiện về chỗ ở, được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ.

- Các chính sách điều động, biệt phái giảng viên làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và chính sách khuyến khích giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học ở vùng thuận lợi đến công tác tại các cơ sở giáo dục đại học ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện để giảng viên ở vùng này an tâm công tác.

- Đối với giảng viên có trình độ tiến sĩ, giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư công tác trong cơ sở giáo dục đại học có thể kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nếu có đủ sức khỏe, tự nguyện kéo dài thời gian làm việc, đồng thời cơ sở giáo dục đại học có nhu cầu.

5. Quy định về Trợ giảng trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Nhiệm vụ của trợ giảng trong các cơ sở giáo dục đại học:

- Trợ giảng có trách nhiệm hỗ trợ giảng viên (hạng III), giảng viên chính (hạng II), giảng viên cao cấp (hạng I) trong các hoạt động giảng dạy, bao gồm: Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài tập, thảo luận, thí nghiệm, thực hành, thực tập và chấm bài;

- Trợ giảng có nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy; tham gia hoạt động thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Trợ giảng được tham gia công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục đại học công lập và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tiêu chuẩn về trình độ, đào tạo:

Trợ giảng trong các cơ sở giáo dục đại học phải có bằng đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy.

Tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ:

- Nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân công hướng dẫn thực hành, thí nghiệm, thực tập và có kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo;

- Hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công thuộc chuyên ngành đào tạo. Xác định được thực tiễn và xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành ở trong và ngoài nước;

- Sử dụng có hiệu quả và an toàn các phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy học;

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh trợ giảng (hạng III).

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê