Xin cảm ơn Luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp, gọi 1900.6162

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội

Nội dung trả lời:

Doanh nghiệp Nhà nước được quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014: 8. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

>> Xem thêm:  Đang làm trong doanh nghiệp nhà nước có được kinh doanh bên ngoài không ?

Theo Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005: 22. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Như vậy, khái niệm Doanh nghiệp Nhà nước đã có sự thay đổi. Sự thay đổi này mang lại sự bình đẳng trong kinh doanh cho các thành phần doanh nghiệp. Thứ hai, phát huy tính sáng tạo của các cổ đông so với việc quy định Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ. Thứ ba, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược tham gia cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước...

Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng gặp một số ý kiến phản đối nhất định. Như số Doanh nghiệp Nhà nước sẽ giảm đáng kể, Nhà nước không quản lý được phần lớn các doanh nghiệp... Nguyên nhân của những sự phản đối này là:

Thứ nhất: Các Doanh nghiệp chưa chuẩn bị kịp thời với sự thay đổi này.

Thứ hai: So với trước đây, Nhà nước chỉ can thiệp một phần thì nay, Nhà nước sẽ can thiệp và chi phối toàn bộ.

Thứ ba: Có thể gây ra tình lãng phí nguồn lực và thất thoát tài sản công, tham nhũng, bao che lẫn nhau. Do những người điều hành sẽ không bị sực chi phối hay giới  hạn nào cả, hoặc họ cóa sự bảo đảm từ những người có thẩm quyền cao hơn.

Thứ tư: Người đại diện chủ sở hữu nhà nước có thể áp đặt ý chí của mình và gạt bỏ ý kiến các nhà đầu tư khác. Điều này khiến các cổ đông thường không đầu tư vào Doanh nghiệp Nhà nước.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  

>> Xem thêm:  Nên cải cách doanh nghiệp nhà nước như thế nào ?

>> Xem thêm:  Bàn về hội đồng quản trị trong doanh nghiệp Nhà nước