Luật sư tư vấn về chủ đề "doanh nghiệp nhà nước"

doanh nghiệp nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề doanh nghiệp nhà nước.

Quy định về đầu tư vốn Nhà nước và quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ

Quy định về đầu tư vốn Nhà nước và quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ
Nghị định 32/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2018 đã quy định nhiều điểm mới về đầu tư vốn nhà nước, quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Trong đó có một số điểm nổi bật như chuyển nhượng, điều chỉnh vốn trong các doanh nghiệp, sử dụng lợi nhuận Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ.

Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp?

Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp?
Thưa luật sư, được biết Chính phủ có ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp. Vậy, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp là gì? Chức năng nhiệm vụ của cơ quan này được quy định ra sao?

Thực hiện quyền chủ sở hữu vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp

Thực hiện quyền chủ sở hữu vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Vậy, Nhà nước thực hiện quyền chủ sở hữu vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp theo các nguyên tắc nào?

“Sở hữu” vốn và “Nắm giữ” vốn trong doanh nghiệp Nhà nước được hiểu như thế nào?

“Sở hữu” vốn và “Nắm giữ” vốn trong doanh nghiệp Nhà nước được hiểu như thế nào?
Luật Doanh nghiệp năm 2020 sử dụng cụm từ “nhà nước nắm giữ” thay thế cho cụm từ “nhà nước sở hữu” nêu tại Luật Doanh nghiệp năm 2005. Sự thay thế này đã dẫn đến hai cách hiểu khác nhau về cụm từ “nhà nước nắm giữ”, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ chưa có hướng dẫn chi tiết nội dung này.

Sự thay đổi về định nghĩa doanh nghiệp Nhà nước qua các thời kỳ

Sự thay đổi về định nghĩa doanh nghiệp Nhà nước qua các thời kỳ
Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 với một số điểm sửa đổi quan trọng. Nổi bật trong số đố là những quy định liên quan đến định nghĩa về doanh nghiệp Nhà nước. Vậy, định nghĩa doanh nghiệp Nhà nước qua từng thời kỳ có sự thay đổi như thế nào?

Địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước

Địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước
Hiện nay ở Việt Nam, với tư cách là chủ thể tham gia vào các hoạt động kinh tế trong nước nói chung và trong các hoạt động kinh tế đối ngoại nói riêng, địa vị pháp lý của các doanh nghiệp nhà nước được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp 2020.

Sự thay đổi tỷ lệ vốn trong doanh nghiệp Nhà nước qua từng thời kỳ.

Sự thay đổi tỷ lệ vốn trong doanh nghiệp Nhà nước qua từng thời kỳ.
Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối được tổ chức dưới hình thức công ti Nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Vậy, Pháp luật Doanh nghiệp quy định ra sao về vốn điều lệ trong doanh nghiệp Nhà nước.

Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là gì? Quy định về quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là gì? Quy định về quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là gì? Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ? Luật Minh Khuê nghiên cứu và làm rõ trong bài viết dưới đây:

Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp là gì? Mục đích, hình thức và quy định pháp luật hiện hành về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiêp

Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp là gì? Mục đích, hình thức và quy định pháp luật hiện hành về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiêp
Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp là gì? Mục đích, hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiêp là gì? Đầu tư bổ sung thêm vốn điều lệ cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đang hoạt động được thực hiện như thế nào? Những thắc trên sẽ được giải đáp trong bài viết sau đây:

Thời điểm chi trả cổ tức trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước?

Thời điểm chi trả cổ tức trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước?
Chào công ty, tôi có thắc mắc xin hỏi công ty như sau: Quy trình khai cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có vốn nhà nước do Bộ, Ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu được thực hiện như nào? Cảm ơn. (Minh Hưng - Đà Nẵng)

Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp như thế nào?

Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp như thế nào?
Công ty CP A là công ty cổ phần hoạt động chính là vận tải xăng dầu đường thủy. Nay, công ty A đang chuẩn bị dự án đầu tư 01 làm tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh với giá trị đầu tư tối đa 90 tỷ đồng trong đó vốn tự có của Công ty A chiếm 40%

Tổng công ty nhà nước là gì? Quy định về tổng công ty nhà nước

Tổng công ty nhà nước là gì? Quy định về tổng công ty nhà nước
Tổng công ty nhà nước là hình thức liên kết kinh tế trên cơ sở đầu tư, góp vốn giữa các công ty nhà nước, giữa công ty nhà nước với các doanh nghiệp khác hoặc được hình thành trên cở sở tổ chức và liên kết nhiều đơn vị thành viên có mối quan hệ gắn bó với nhau về lợi ích kinh tế.