Luật sư tư vấn về chủ đề "doanh nghiệp nhà nước"

doanh nghiệp nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề doanh nghiệp nhà nước.

“Sở hữu” vốn và “Nắm giữ” vốn trong doanh nghiệp Nhà nước được hiểu như thế nào?

“Sở hữu” vốn và “Nắm giữ” vốn trong doanh nghiệp Nhà nước được hiểu như thế nào?
Luật Doanh nghiệp năm 2020 sử dụng cụm từ “nhà nước nắm giữ” thay thế cho cụm từ “nhà nước sở hữu” nêu tại Luật Doanh nghiệp năm 2005. Sự thay thế này đã dẫn đến hai cách hiểu khác nhau về cụm từ “nhà nước nắm giữ”, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ chưa có hướng dẫn chi tiết nội dung này.

Sự thay đổi về định nghĩa doanh nghiệp Nhà nước qua các thời kỳ

Sự thay đổi về định nghĩa doanh nghiệp Nhà nước qua các thời kỳ
Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 với một số điểm sửa đổi quan trọng. Nổi bật trong số đố là những quy định liên quan đến định nghĩa về doanh nghiệp Nhà nước. Vậy, định nghĩa doanh nghiệp Nhà nước qua từng thời kỳ có sự thay đổi như thế nào?

Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp như thế nào?

Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp như thế nào?
Công ty CP A là công ty cổ phần hoạt động chính là vận tải xăng dầu đường thủy. Nay, công ty A đang chuẩn bị dự án đầu tư 01 làm tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh với giá trị đầu tư tối đa 90 tỷ đồng trong đó vốn tự có của Công ty A chiếm 40%

Quy định về đầu tư vốn Nhà nước và quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ

Quy định về đầu tư vốn Nhà nước và quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ
Nghị định 32/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2018 đã quy định nhiều điểm mới về đầu tư vốn nhà nước, quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Trong đó có một số điểm nổi bật như chuyển nhượng, điều chỉnh vốn trong các doanh nghiệp, sử dụng lợi nhuận Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ.

Các mô hình trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước?

Các mô hình trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước?
Chủ tịch Hội đồng thành viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc công ty của công ty mình và các doanh nghiệp khác. Chù tịch Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau: xây dựng kế hoạch hoạt động hằng quý và ....

Địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước

Địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước
Hiện nay ở Việt Nam, với tư cách là chủ thể tham gia vào các hoạt động kinh tế trong nước nói chung và trong các hoạt động kinh tế đối ngoại nói riêng, địa vị pháp lý của các doanh nghiệp nhà nước được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp 2020.

Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa là gì? Nội dung phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa là gì? Nội dung phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa gồm toàn bộ diện tích đất của doanh nghiệp cổ phần hóa và các công ty TNHH 1 TV do doanh nghiệp cổ phần hóa đầu tư 100% vốn điều lệ đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp án sử dụng đất.

Sự thay đổi tỷ lệ vốn trong doanh nghiệp Nhà nước qua từng thời kỳ.

Sự thay đổi tỷ lệ vốn trong doanh nghiệp Nhà nước qua từng thời kỳ.
Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối được tổ chức dưới hình thức công ti Nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Vậy, Pháp luật Doanh nghiệp quy định ra sao về vốn điều lệ trong doanh nghiệp Nhà nước.

Doanh nghiệp nhà nước có bắt buộc phải công bố thông tin doanh nghiệp?

Doanh nghiệp nhà nước có bắt buộc phải công bố thông tin doanh nghiệp?
Căn cứ Điều 88 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về doanh nghiệp nhà nước như sau: Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm : Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên...

Làm mất công cụ hỗ trợ trong doanh nghiệp nhà nước có bị xử phạt?

Làm mất công cụ hỗ trợ trong doanh nghiệp nhà nước có bị xử phạt?
Thưa luật sư! Công ty tôi là một doanh nghiêp nhà nước, trong quá trình hoạt động, danh nghiệp chúng tôi được mua một số công cụ hỗ trợ để trang bị cho lực lượng bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ và được công an tỉnh cấp giấy phép sử dụng theo quy định.​Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, lực lượng bảo vệ vô ý làm thất thoát 11 dùi cui cao su.Vậy xin hỏi luật sư việc làm mất công cụ hỗ trợ như trên, doanh nghiệp có bị xử phạt hành chính không? mức xử phạt như thế nào?