Luật sư tư vấn về chủ đề "doanh nghiệp nhà nước"

doanh nghiệp nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề doanh nghiệp nhà nước.

Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp như thế nào?

Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp như thế nào?
Công ty CP A là công ty cổ phần hoạt động chính là vận tải xăng dầu đường thủy. Nay, công ty A đang chuẩn bị dự án đầu tư 01 làm tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh với giá trị đầu tư tối đa 90 tỷ đồng trong đó vốn tự có của Công ty A chiếm 40%

Làm mất công cụ hỗ trợ trong doanh nghiệp nhà nước có bị xử phạt?

Làm mất công cụ hỗ trợ trong doanh nghiệp nhà nước có bị xử phạt?
Thưa luật sư! Công ty tôi là một doanh nghiêp nhà nước, trong quá trình hoạt động, danh nghiệp chúng tôi được mua một số công cụ hỗ trợ để trang bị cho lực lượng bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ và được công an tỉnh cấp giấy phép sử dụng theo quy định.​Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, lực lượng bảo vệ vô ý làm thất thoát 11 dùi cui cao su.Vậy xin hỏi luật sư việc làm mất công cụ hỗ trợ như trên, doanh nghiệp có bị xử phạt hành chính không? mức xử phạt như thế nào?

Giải đáp vướng mắc về trợ cấp thôi việc ?

Giải đáp vướng mắc về trợ cấp thôi việc ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Công ty tôi là dnnn đã cổ phần hóa từ năm 2015, vốn góp hiện nay của công ty hoàn toàn do cá nhân đóng góp. vậy khi 1 người lao động xin chấm dứt hđlđ thì có được thanh toán trợ cấp thôi việc mỗi năm 1/2 tháng tiền lương không ? Cảm ơn!

Quản lý người đại diện tại doanh nghiệp nhà nước?

Quản lý người đại diện tại doanh nghiệp nhà nước?
Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi cần được luật sư tư vấn như sau: Từ 2010-2014 tôi là người lao động của Công ty TNHH A do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, giữ chức vụ trưởng phòng. Đến 1/2015, Công ty A điều động tôi về làm việc tại Công ty cổ phần B, nơi công ty A đại diện 44% vốn nhà nước.

Hỏi kinh phí hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới có được xem là chi phí hợp lý không ?

Hỏi kinh phí hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới có được xem là chi phí hợp lý không ?
Thưa luật sư! Tôi có 1 vấn đề muốn nhờ luật sư tư vấn như sau: Công ty tôi là doanh nghiệp nhà nước (công ty TNHH MTV nhà nước làm chủ sở hữu). Vừa rồi công ty tôi có tài trợ chương trình xây dựng nông thôn mới cho UBND xã với số tiền 50 triệu đồng. Xin hỏi khoản tiền đó có được xem là chi phí hợp lý của công ty không?

Tư vấn về tiền lương phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước ?

Tư vấn về tiền lương phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước ?
Xin Chào Luật Minh Khuê ạ! Em có thắc mắc cần được bên Luật MK tư vấn giúp em. Hiện tại em đang là nhân viên của Phòng tổ chức _ tiền lương thuộc Công ty con của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Vừa qua thủ quỹ Công ty em đã nghỉ việc và Công ty đang muốn em làm công tác kiêm nhiệm thủ quỹ mà không cần tuyển dụng thủ quỹ nữa.

Tư vấn về trả lương cho người lao động làm ở công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước ?

Tư vấn về trả lương cho người lao động làm ở công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước ?
Xin chào luật sư. Thưa luật sư! Công ty chúng tôi là công ty Cổ Phần có 51 vốn nhà nước. Đại diện phần vốn nhà nước là ông A, Ông A làm việc tại công ty mẹ (Công ty TNHH MTV XYZ). Hàng tháng bộ phận kế toán của công ty có trả 1 khoản tiền cho ông A, (được gọi là tiền lương). Hiện tại công ty chúng tôi đang được Thuế kiểm tra, họ yêu cầu chúng tôi kê khai toàn bộ lao động cũng như là bảng lương của toàn bộ Nhân viên của công ty. Sau khi kiểm tra họ phát hiện ra ông A không có trong danh sách lao động và cũng không có hợp đồng lao động nào mà vẫn trả "lương".

Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa có ảnh hưởng tới lương hưu?

Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa có ảnh hưởng tới lương hưu?
Tôi công tác từ năm 1986 đến tháng 11 năm 2015 trong một doanh nghiệp nhà nước, tôi đang hưởng bậc 7 từ tháng 12 năm 2012, hệ số là 4,8 . Từ tháng 11 năm 2015 doanh nghiệp chuyển thành công ty cổ phần thì hệ số lương chuyển là 2,07 x 2700000 = 5589000. Tôi sinh tháng 8 năm 1965. Đến tháng 9 năm 2017 tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi thì lương hưu về tôi được hưởng bao nhiêu ? Tôi xin cảm ơn !

Chào bán cổ phần của doanh nghiệp nhà nước?

Chào bán cổ phần của doanh nghiệp nhà nước?
Thưa Luật sư! Tôi có một vấn đề mong được sự tư vấn của Luật sư: Một doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa đã bán ra 49% cổ phần cho các cổ đông, sắp tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục bán 30% cổ phần ra ngoài để huy động vốn cho doanh nghiệp.