Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "doanh nghiệp nhà nước"

doanh nghiệp nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề doanh nghiệp nhà nước.

“Sở hữu” vốn và “Nắm giữ” vốn trong doanh nghiệp Nhà nước là gì?

“Sở hữu” vốn và “Nắm giữ” vốn trong doanh nghiệp Nhà nước là gì?
Luật Doanh nghiệp năm 2020 sử dụng cụm từ “nhà nước nắm giữ” thay thế cho cụm từ “nhà nước sở hữu” nêu tại Luật Doanh nghiệp năm 2005. Sự thay thế này đã dẫn đến hai cách hiểu khác nhau về cụm từ “nhà nước nắm giữ”, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ chưa có hướng dẫn chi tiết nội dung này.

Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa là gì? Nội dung phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa là gì? Nội dung phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa gồm toàn bộ diện tích đất của doanh nghiệp cổ phần hóa và các công ty TNHH 1 TV do doanh nghiệp cổ phần hóa đầu tư 100% vốn điều lệ đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp án sử dụng đất.

Tại sao cần phải thành lập doanh nghiệp nhà nước

Tại sao cần phải thành lập doanh nghiệp nhà nước
Doanh nghiệp nhà nước tồn tại trong mọi nền kinh tế. Ở Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước có vị trí, vai trò quan trọng, được khẳng định cả trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước lẫn trong thực tiễn. Vậy tại sao cần phải thành lập doanh nghiệp nhà nước?

Quy định về phân phối lợi nhuận với DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quy định về phân phối lợi nhuận với DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, đồng hành cùng sự phát triển và ổn định của đất nước. Để đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững của những doanh nghiệp này, việc phân phối lợi nhuận đóng một vai trò quan trọng, đồng thời đòi hỏi sự chính xác và minh bạch trong việc thực hiện. Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê sẽ gửi đến quý khách những thông tin pháp lý quy định về việc phân phối lợi nhuận với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:

Doanh nghiệp nhà nước có bắt buộc phải công bố thông tin doanh nghiệp?

Doanh nghiệp nhà nước có bắt buộc phải công bố thông tin doanh nghiệp?
Căn cứ Điều 88 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về doanh nghiệp nhà nước như sau: Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm : Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên...

Tiền lương Kiểm soát viên doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn?

Tiền lương Kiểm soát viên doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn?
Tiền lương, thù lao của Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định theo khoản 3 Điều 45 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014. Điều này mang ý nghĩa quan trọng trong việc xác định mức lương và thù lao của các Kiểm soát viên trong các doanh nghiệp có sự tham gia và quản lý của Nhà nước.

Danh sách các doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt?

Danh sách các doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt?
Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Danh sách các doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt sẽ được Luật Minh Khuê chia sẻ tại bài viết sau

Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp như thế nào?

Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp như thế nào?
Công ty CP A là công ty cổ phần hoạt động chính là vận tải xăng dầu đường thủy. Nay, công ty A đang chuẩn bị dự án đầu tư 01 làm tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh với giá trị đầu tư tối đa 90 tỷ đồng trong đó vốn tự có của Công ty A chiếm 40%

Tiêu chí đánh giá người quản lý doanh nghiệp nhà nước như thế nào?

Tiêu chí đánh giá người quản lý doanh nghiệp nhà nước như thế nào?
Tiêu chí đánh giá người quản lý doanh nghiệp nhà nước đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu suất và trách nhiệm của họ trong quá trình điều hành các tổ chức quốc doanh. Bài viết dưới đây sẽ tìm hiểu và đánh giá những tiêu chí quan trọng mà cần xem xét khi đánh giá người quản lý doanh nghiệp nhà nước.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng