Luật sư tư vấn về chủ đề "báo cáo tài chính"

báo cáo tài chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề báo cáo tài chính.

Mục tiêu và vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ?

Mục tiêu và vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ?
Kiểm soát nội bộ là việc thiết lập và tổ chức thực hiện trong nội bộ đơn vị kế toán các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra...

Xếp hạng tín nhiệm là gì? Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Xếp hạng tín nhiệm là gì? Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
Dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức, doanh nghiệp là gì? Dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đối với công cụ nợ là gì? Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm là gì? Luật Minh Khuê nghiên cứu và chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Những đặc điểm của nhà đầu tư và các lý thuyết tài chính hành vi?

Những đặc điểm của nhà đầu tư và các lý thuyết tài chính hành vi?
Thị trường tài chính có thể bị ảnh hưởng bởi hành vi của nhà đầu tư, và ngược lại các yếu tố thị trường cũng ảnh hưởng đến việc ra quyết định của nhà đầu tư trong TTCK, các yếu tố đó bao gồm: việc thay đổi giá, thông tin thị trường, xu hướng trong quá khứ của cổ phiếu, sở thích của khách hàng...

Các nhân tố ảnh hưởng, rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính?

Các nhân tố ảnh hưởng, rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính?
Ngoài việc xem xét thực trạng của việc đánh giá và đối phó rủi ro, để tìm các giải pháp nâng cao chất lượng, người viết tiến hành đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng của việc thực hiện quy trình đánh giá và đối phó rủi ro, trên cơ sở tổng hợp kết quả khảo sát cho...

Giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá, đối phó rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính?

Giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá, đối phó rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính?
Ở các công ty kiểm toán lớn, đánh giá và đối phó rủi ro luôn được dành nhiều thời gian, công sức và được thực hiện bởi những KTV có kinh nghiệm, điều đó cho thấy mức độ xem trọng của các công ty về quá trình này đối với sự ảnh hưởng của nó đến các thủ tục kiểm toán tiếp theo và chi phối...

Đánh và và phân loại rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính?

Đánh và và phân loại rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính?
Trong kiểm toán nói chung và kiểm toán báo cáo tài chính nói riêng, rủi ro kiểm toán là khái niệm quen thuộc gắn liền với trách nhiệm của kiểm toán viên. Vì vậy, việc hiểu rõ và quản lý tốt rủi ro kiểm toán là yếu tố quyết định trong việc hạn chế rủi ro kinh doanh của các công ty kiểm toán...

Bàn luận về chính sách pháp luật tài chính - ngân hàng

Bàn luận về chính sách pháp luật tài chính - ngân hàng
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về chính sách pháp luật tài chính - ngân hàng như: Khái niệm; Đặc trưng của chính sách pháp luật tài chính - ngân hàng; định hướng của chính sách pháp luật tài chính - ngân hàng...

Tập quảng cáo kèm báo cáo (STATEMENT STUFFER) là gì ?

Tập quảng cáo kèm báo cáo (STATEMENT STUFFER) là gì ?
Tập quảng cáo kèm báo cáo (STATEMENT STUFFER) là tập giấy tiếp thị trong báo cáo tài khoản của khách hàng, chứa thông tin tóm tắt về doanh số và biểu mẫu đăng ký ngắn hay số điện thoại miễn phí... Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này rõ hơn ở bài viết này.

Bàn luận về tỷ số then chốt (KEY RATIO) là gì ?

Bàn luận về tỷ số then chốt (KEY RATIO) là gì ?
Tỷ số then chốt (KEY RATIO) là tỷ số được sử dụng bởi những nhà phân tích tài chính, khi đánh giá báo cáo của ngân hàng về tình hình và thu nhập tài chính.... Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này.

Báo cáo tài chính hợp nhất (CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT) là gì ?

Báo cáo tài chính hợp nhất (CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT) là gì ?
Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo kế toán tổ hợp các tài sản và nợ của một ngân hàng, các chi nhánh nội địa của nó, và các chi nhánh lớn trong một báo cáo duy nhất. Các ngân hàng thương mại lớn báo cáo những thay đổi về vị thế tài chính của họ hàng tuần cho ủy ban Thống đốc Dự trữ Liên bang. Các ngân hàng và các công ty cổ phần ngân hàng, trừ các công ty tài chính, được yêu cầu theo quy định lập báo cáo hợp nhất.