Luật sư tư vấn về chủ đề "báo cáo tài chính"

báo cáo tài chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề báo cáo tài chính.

Đánh giá và phân loại rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính ?

Đánh giá và phân loại rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính ?
Trong kiểm toán nói chung và kiểm toán báo cáo tài chính nói riêng, rủi ro kiểm toán là khái niệm quen thuộc gắn liền với trách nhiệm của kiểm toán viên. Vì vậy, việc hiểu rõ và quản lý tốt rủi ro kiểm toán là yếu tố quyết định trong việc hạn chế rủi ro kinh doanh của các công ty kiểm toán...

Những vấn đề cơ bản phân tích báo cáo tài chính

Những vấn đề cơ bản phân tích báo cáo tài chính
Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định...

Thuế thu nhập doanh nghiệp : Ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính

Thuế thu nhập doanh nghiệp : Ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính
Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về cơ bản đã làm thay đổi bản chất của thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Nếu như trước đây thuế TNDN là khoản nợ mà Doanh nghiệp có trách nhiệm phải trả cho Nhà nước được hạch toán khấu trừ vào phần Lợi nhuận chưa phân phối, thì hiện nay thuế TNDN lại được quy định là một khoản chi phí thuế.

Lập báo cáo tài chính của công ty mẹ và chi nhánh như thế nào ?

Lập báo cáo tài chính của công ty mẹ và chi nhánh như thế nào ?
Báo cáo tài chính qua được lập qua các năm ghi nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính đó. Vậy, Báo cáo tài chính là gì ? Khi nào cần kiểm toán báo cáo tài chính ? và các vướng mắc pháp lý liên quan sẽ được luật sư giải đáp cụ thể:

Biểu mẫu báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định tại Thông tư 202/2014/TT-BTC

Biểu mẫu báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định tại Thông tư 202/2014/TT-BTC
Báo cáo tài chính hợp nhất áp dụng biểu mẫu Báo cáo tài chính của doanh nghiệp độc lập quy định tại Chế độ kế toán doanh nghiệp và bổ sung các chỉ tiêu như sau: (i) Bổ sung các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất; (ii) Bổ sung các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Doanh nghiệp nào cần phải được kiểm toán báo cáo tài chính năm ?

Doanh nghiệp nào cần phải được kiểm toán báo cáo tài chính năm ?
Kính chào luật sư, tôi có một vấn đề cần tư vấn như sau: Công ty tôi là công ty có giám đốc là người hàn quốc vào Việt Nam để mở doanh nghiệp và thuộc diện doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, vậy đối với doanh nghiệp tôi thì báo cáo tài chính năm có cần phải kiểm toán không, Nếu công ty tôi không thực hiện làm báo cáo kiểm toán thì có bị phạt hay không, theo quy định nào của pháp luật ? Tôi xin cảm ơn!

Chi nhánh có cần phải lập báo cáo tài chính hợp nhất hay không?

Chi nhánh có cần phải lập báo cáo tài chính hợp nhất hay không?
Khách hàng: "...Công ty A là công ty TNHH 2 thành viên. Sau đó thành lập chi nhánh công ty B. Công ty B hạch toán độc lập và có tài khoản con dấu riêng. Vậy có cần phải lập báo cáo tài chính hợp nhất hay không. Trong trường hợp nếu công ty B vi phạm trốn thuế thì công ty A có bị ảnh hưởng không."

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ mới nhất 2022

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ mới nhất 2022
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay tại Việt Nam, ngày càng xuất hiện nhiều các doanh nghiệp từ vừa và nhỏ đến lớn. Trong đó, mỗi doanh nghiệp sẽ tổ chức hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

Số năm nộp Báo cáo tài chính không đáp ứng theo hồ sơ mời thầu thì hồ sơ thầu có bị loại hay không ?

Số năm nộp Báo cáo tài chính không đáp ứng theo hồ sơ mời thầu thì hồ sơ thầu có bị loại hay không ?
Kính chào quý công ty. Thông tư 03/2015/bkhdt quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp. Chương iii mục 2. 1. 3. 1 kết quả hoạt động tài chính: yêu cầu nộp báo cáo từ năm. Đến năm. Để chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu. ( thông thường từ 3 đến 5 năm trước năm có thời điểm đóng thầu).

Khái niệm, mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính?

 Khái niệm, mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính?
Kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá các bằng chứng về một thông tin nhằm xác định và báo cáo về sự phù hợp của thông tin này với các tiêu chuẩn được thiết lập. Quá trình kiểm toán phải được thực hiện bởi các kiểm toán viên có đủ năng lực và độc lập.....