Luật sư tư vấn về chủ đề "bầu dồn phiếu"

bầu dồn phiếu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bầu dồn phiếu.

Tư vấn bầu thành viên quản trị công ty cổ phần theo phương thức bầu dồn phiếu?

Tư vấn bầu thành viên quản trị công ty cổ phần theo phương thức bầu dồn phiếu?
Thưa luật sư! Chúng tôi đang có dự định thành lập công ty dưới loại hình Công ty cổ phần. Trước hết, tôi có một vài vấn đề còn thắc mắc trước khi tiến hành làm thủ tục thành lập, mong quý công ty vui lòng giải đáp, hỗ trợ chúng tôi. Có 2 vấn đề như sau: 1/ Cổ đông sáng lập sau 1 thời gian công ty đi vào hoạt động thì số vốn góp của cổ đông này chỉ còn chiếm 4% do chuyển nhượng cho cổ đông khác (trái với Điều 110 Luật doanh nghiệp). Tôi muốn hỏi rằng cổ đông này có bị chấm dứt tư cách thành viên không?