Hiện tôi là Giám đốc của một công ty có vốn nhà nước trên 51% (Công ty A).

1. Tôi có được làm Giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty khác có vốn nhà nước trên 50% (Công ty B) không?

2. Tôi có được làm Giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty khác không có vốn nhà nước (Công ty C) hay không?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2014

>> Xem thêm:  Mr. Mạc Hoàng Việt – Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014

Nghị định 106/2015/NĐ-CP

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp nhà nước "là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ".​ Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được điều chỉnh bởi Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014, bao gồm:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

...

2. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

..."

Như vậy, Công ty A và Công ty B là công ty cổ phần có vốn Nhà nước nên theo các quy định trên thì Công ty A và Công ty B không phải là doanh nghiệp nhà nước. Căn cứ theo Khoản 2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2014:

"Điều 88. Áp dụng quy định đối với doanh nghiệp nhà nước:

...

2. Việc tổ chức quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 100% vốn điều lệ thực hiện theo các quy định tương ứng tại mục 1 Chương III và Chương V của Luật này."

Theo đó, cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần có vốn Nhà nước trên 51% sẽ được thực hiện theo các quy định tương ứng đối với công ty cổ phần tại mục 1 Chương V Luật Doanh nghiệp 2014.

1. Trường hợp bạn dự định làm Giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị tại một công ty cổ phần khác có vốn Nhà nước trên 50% (Công ty B)

Pháp luật hiện hành chỉ có quy định cấm đối với trường hợp một người làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại một doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ kiêm nhiệm làm làm đại diện ở tập đoàn, tổng công ty, công ty khác do Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là chủ sở hữu (Khoản 2 Điều 6 Nghị định 106/2015/NĐ-CP).

Công ty cổ phần B là doanh nghiệp có vốn Nhà nước mà không phải doanh nghiệp nhà nước do Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là chủ sở hữu nên bạn có thể làm Giám đốc hoặc Chủ tịch hội đồng quản trị tại Công ty B mà không cần phân biệt bạn có phải là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty A cũng như Công ty B hay không.

>> Xem thêm:  Dịch vụ Luật sư riêng cho doanh nghiệp, Tư vấn luật doanh nghiệp

Tuy nhiên, cần lưu ý quy định về Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần tại Chương V, Khoản 1, Khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:
"Điều 152. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.

2. Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

..."

Do Công ty B cũng là công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ nên bạn chỉ có thể giữ một trong hai chức danh, Giám đốc hoặc Chủ tịch hội đồng quản trị mà không thể kiêm cả hai chức danh này tại Công ty B được.
2. Trường hợp bạn dự định làm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị tại một công ty cổ phần không có vốn Nhà nước (Công ty C)

Đối với trường hợp bạn dự định làm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị tại một công ty cổ phần không có vốn Nhà nước (Công ty C) thì pháp luật hiện nay không có quy định nào cấm nên nếu Điều lệ Công ty A không có quy định nào khác, bạn hoàn toàn có thể đồng thời làm Giám đốc công ty A và làm Giám đốc kiêm nhiệm (hoặc không kiêm nhiệm) Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty C.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục mở cửa hàng kinh doanh, thành lập chi nhánh công ty