Luật sư tư vấn về chủ đề "biên bản họp"

biên bản họp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề biên bản họp.

Mẫu biên bản họp, thông báo họp đại hội đồng cổ đông mới 2022

Mẫu biên bản họp, thông báo họp đại hội đồng cổ đông mới 2022
Cách nội dung bắt buộc phải có của biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ? Cách lập Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ? Quy định về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn theo quy định mới nhất hiện nay của pháp luật doanh nghiệp:

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị của công ty cổ phần mới 2022

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị của công ty cổ phần mới 2022
Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu biên bản họp hội đồng quản trị của Công ty cổ phần để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trong quá trình hội đồng quản trị họp và biểu quyết thông qua các vấn đề của Công ty cổ phần và giải đáp các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tổ chức họp đội đồng quản trị, cụ thể:

Mẫu biên bản họp gia đình phân chia đất mới nhất 2022

Mẫu biên bản họp gia đình phân chia đất mới nhất 2022
Mẫu biên bản họp gia đình phân chia đất lập như thế nào ? Biên bản họp gia đình có giá pháp lý như thế nào ? Tư vấn về hiệu lực của biên bản họp gia đình ? Cách lập biên bản họp gia đình phân quyền sử dụng đất cho các con ? Tư vấn soạn thảo biên bản thỏa thuận về việc sinh sống chung một nhà ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên

Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
Thông qua nội dung sinh hoạt chi bộ Đảng cơ sở, chi bộ họp để xét đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng khi đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện đứng trong đội ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam, mẫu biên bản họp chi bộ này sẽ ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp.

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty mới năm 2022

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty mới năm 2022
Biên bản họp hội đồng thành viên áp dụng đối với công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên dùng để ghi lại tất cả các nội dung pháp lý mà các thành viên của công ty đã thông qua. Luật Minh Khuê cung cấp biểu mẫu Biên bản họp Hội đồng thành viên mới nhất:

Hiệu lực của biên bản họp gia đình ?

Hiệu lực của biên bản họp gia đình ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi như sau: biên bản họp gia đình có chữ ký đủ các thành viên, đầy đủ họ tên và số chứng minh thư nhân dân của mỗi người. Nhưng không có cơ quan làm chứng và biên bản thành lập đến nay hơn 10 năm rồi .Khi ra toà biên bản có hiệu lực hay không ?

Một số vấn đề trong Biên bản họp Hội đồng quản trị của công ty cổ phần?

Một số vấn đề trong Biên bản họp Hội đồng quản trị của công ty cổ phần?
Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về Biên bản họp Hội đồng quàn trị như sau: "Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm băng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây...