Luật sư tư vấn về chủ đề "bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng"

bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Cách xác định mức bồi thường thiệt hại do giảm sút thu nhập, lợi nhuận khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Cách xác định mức bồi thường thiệt hại do giảm sút thu nhập, lợi nhuận khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005 có liệt kê cụ thể thu nhập, lợi nhuận phát sinh từ quyền sở hữu trí tuệ từ đó đưa ra cách tính mức giảm sút thu nhập, lợi nhuận nhưng việc áp dụng những quy định này còn nhiều bất cập. Luật Minh Khuê nghiên cứu và trình bày cụ thể dưới đây:

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người thi công khi nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người thi công khi nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại
Đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì hiện nay pháp luật quy định "người thi công" có phải bồi thường? Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người thi công khi nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại?...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật nhà cửa, công trình xây dựng khác

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật nhà cửa, công trình xây dựng khác
Câu hỏi khách hàng: "Kính thưa Luật sư, công trình xây dựng và nhà ở hiện nay được quy định ở đâu? chúng có đặc điểm gì? Việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật nhà cửa, công trình xây dựng khác được xác định như thế nào? "

Thực tiễn bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

Thực tiễn bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra
Câu hỏi của khách hàng: "Kính thưa Luật sư, Luật sư có thể phân tích về thực tiễn bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra từ trước tới nay được thực hiện như thế nào? Trên thực tế có những vụ án nào liên quan?..."

Căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

Căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc kiến thức về căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra; Nghĩa vụ chứng minh các căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra và quy định của pháp luật một số quốc gia về vấn đề liên quan...

Chủ thể chịu bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

Chủ thể chịu bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về chủ thể chịu bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra theo Bộ luật dân sự trước đây và theo Bộ luật dân sự Việt Nam hiện nay có sự khác nhau như thế nào? Quy định của một số nước trên thế giới về vấn đề này....

Thực tiễn việc xác định chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường (mức bồi thường)

Thực tiễn việc xác định chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường (mức bồi thường)
Bài viết dưới đây sẽ sưu tầm các vụ án thực tiễn đề cập các vấn đề như: Mâu thuẫn giữa các cấp tòa trong việc xác định chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường, cũng như mức bồi thường; Vụ việc tòa án xác định đúng nguyên nhân gây thiệt hại không phải súc vật nhưng lại xác định sai chủ thể bồi thường...

Vấn đề còn tồn tại trong việc áp dụng pháp luật vào giải quyết tranh chấp thực tiễn về bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

Vấn đề còn tồn tại trong việc áp dụng pháp luật vào giải quyết tranh chấp thực tiễn về bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra
Bài viết dưới đây sẽ sưu tầm các vụ án thực tiễn đề cập các vấn đề như: Mâu thuẫn giữa các cấp tòa trong việc xác định chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường, cũng như mức bồi thường; Vụ việc tòa án xác định đúng nguyên nhân gây thiệt hại không phải súc vật nhưng lại xác định sai chủ thể bồi thường...

Thú dữ, thú dữ bao gồm những đặc điểm nào?

Thú dữ, thú dữ bao gồm những đặc điểm nào?
Bài viết dưới đây sẽ đề cập tới kiến thức liên quan đến thú dữ như sau: Khái niệm về thú dữ, những đặc điểm của thú dữ, thú dữ là loài động vật như thế nào? Con người có thể thuần dưỡng thú dữ không? ...