Luật sư tư vấn về chủ đề "cảnh sát biển Việt Nam"

cảnh sát biển Việt Nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cảnh sát biển Việt Nam.

Vùng biển quốc tế là gì ? Chế độ pháp lý tại khu vực biển quốc tế

Vùng biển quốc tế là gì ? Chế độ pháp lý tại khu vực biển quốc tế
Thưa luật sư, tại vùng biển quốc tế (biển cả) thì các quyền của tàu thuyền các quốc gia đi lại có bị hạn chế gì hay không ? Nếu được xin phân tích giúp tôi về chế độ pháp lý nói chung với vùng biển quốc tế theo quy định của luật biển quốc tế hiện nay ? Cảm ơn! (Bùi Hoàng, tỉnh Khánh Hòa).

Nguồn của luật biển quốc tế là gì ? Phân tích nguồn cơ bản, nguồn bổ trợ của Luật biển quốc tế

Nguồn của luật biển quốc tế là gì ? Phân tích nguồn cơ bản, nguồn bổ trợ của Luật biển quốc tế
Thưa luật sư, tôi đang làm tiểu luận về chủ đề nguồn của luật biển quốc tế, trong đó có đề cập đến các nguồn cơ bản và nguồn bổ trợ của luật biển quốc tế. Luật sư có thể phân tích giúp tôi một số vấn đề pháp lý liên quan đến nguồn của luật biển được không ạ ? Cảm ơn! (Huyền Trang, Hà Nội).

Đường cơ sở là gì ? Phân loại đường cơ sở trong luật biển quốc tế

Đường cơ sở là gì ? Phân loại đường cơ sở trong luật biển quốc tế
Đường cơ sở là ranh giới phía ngoài của nội thủy và là ranh giới phía trong của lãnh hải. Đường cơ sở do quốc gia ven biển tự xác định phù hợp với quy định của Công ước luật biển năm 1982. Bài viết phân tích các vấn đề liên quan đến đường cơ sở theo quy định luật biển quốc tế hiện đại, cụ thể:

Luật có cho phép cảnh sát làm điều này không ?

Luật có cho phép cảnh sát làm điều này không ?
Thưa luật sư, Xin cho em hỏi: Trong hệ thống luật giao thông đường bộ của việt nam có cho phép cảnh sát làm điều này không Ví dụ:Khi điều khiển xe máy có vi phạm luật giao thông đường bộ.