Luật sư tư vấn về chủ đề "chính sách pháp luật"

chính sách pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chính sách pháp luật.

Nguyên tắc của chính sách xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay

Nguyên tắc của chính sách xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay
Nguyên tắc là luận điểm gốc của học thuyết nào đó, tư tưởng chỉ đạo của quy tắc hoạt động hay là niềm tin, quan điểm đối với sự vật... Vậy nguyên tắc của chính sách xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu dưới bài viết này.

Kinh tế học chính trị của Edwin Chadwick

 Kinh tế học chính trị của Edwin Chadwick
Edwin Chadwick (24/01/1800 - 6/07/1890) là một nhà cải cách xã hội người Anh, người được ghi nhận vì sự lãnh đạo của ông trong việc cải cách Luật Người nghèo ở Anh và tiến hành các cải cách lớn về vệ sinh đô thị và sức khỏe cộng đồng

Pháp luật thời phong kiến Việt Nam về phòng, chống tham nhũng

Pháp luật thời phong kiến Việt Nam về phòng, chống tham nhũng
Trong mọi thời lỳ, mọi hoàn cảnh lịch sử và điều kiện xã hội, tham nhũng luôn là mối nguy hại đối với sự ổn định và phát triển của đất nước. Thời đại phong kiến Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Cùng tìm hiểu chính sách pháp luật dưới thời phong kiến về phòng, chống tham nhũng:

Những vấn đề cơ bản về chính sách xã hội?

Những vấn đề cơ bản về chính sách xã hội?
Chính sách xã hội được xem là một bộ phận của chính sách công về các vấn đề xã hội và được nghiên cứu từ góc độ tổng kết kinh nghiệm thực tế. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ thể hiện điều đó.

Pháp luật là gì ? Đặc điểm, đặc trưng cơ bản của pháp luật ?

Pháp luật là gì ? Đặc điểm, đặc trưng cơ bản của pháp luật ?
Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bá, buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thựa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, phục vụ và bảo vệ quyền lợi của các tầng lớp dân Eữ trong xã hội (của giai cấp thống trị trong các nhà nước bóc lột).

Kiểu pháp luật là gì ? Phân tích khái niệm về kiểu pháp luật ?

Kiểu pháp luật là gì ? Phân tích khái niệm về kiểu pháp luật ?
Kiểu pháp luật là thuật ngữ chỉ những nền pháp luật cùng có chung một bản chất giai cấp, cùng thể hiện ý chí, phản ánh lợi ích cơ bản và là công cụ bảo vệ quyền lợi cơ bản của giai cấp cầm quyền. Bài viết phân tích, làm rõ cách hiểu về kiểu pháp luật:

Hình thức pháp luật là gì ? Khái niệm về hình thức pháp luật

Hình thức pháp luật là gì ? Khái niệm về hình thức pháp luật
Hình thức pháp luật là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để thể hiện ý chí của mình thành các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung. Bài viết phân tích, làm rõ khái niệm về hình thức pháp luật, các loại hình thức pháp luật phổ biến, cụ thể:

Quy định pháp luật về chính sách dồn điền đổi thửa ?

Quy định pháp luật về chính sách dồn điền đổi thửa ?
Kinh chào Luật Minh Khuê, tôi có vấn đề cần tư vấn như sau: hiện nay quê tôi đang thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa bằng phương thức bốc thăm thứ tự giao ruộng trên bản đồ và được chia thành 14 vùng, vùng như sau: - Vùng 1 bắt đầu từ số phiếu 01 đến số phiếu 26 là kết thúc - Vùng 2 từ số phiếu 26 đến số phiếu 52 là kết thúc

Thực trạng chính sách phát triển nông thôn hiện nay

Thực trạng chính sách phát triển nông thôn hiện nay
Trong thời gian vừa qua, nhiều cuộc hội thảo khoa học và các phương tiện thông tin đại chúng đều phản ánh thực trạng nông nghiệp nông thôn, nông dân với biết bao vấn đề nảy sinh đang bức xúc đòi hỏi phải giải quyết. Dân số sống bằng nghề nông chiếm 70% dân số cả nước, 57% lực lượng lao động xã hội làm việc trong ngành nông nghiệp, nhưng chỉ tạo ra chưa đầy 20% GDP và do đó, về cơ bản họ cũng chỉ được hưởng lợi trong khuôn khổ con số đó mà thôi;