Luật sư tư vấn về chủ đề "chính sách thuế"

chính sách thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chính sách thuế.

Sách Sổ tay thuế và chính sách thuế Việt Nam (Tăng Bình - Ái Phương)

Sách Sổ tay thuế và chính sách thuế Việt Nam (Tăng Bình - Ái Phương)
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Sổ tay thuế và chính sách thuế Việt Nam" do các tác giả: Tăng Bình và Ái Phương hệ thống. Cuốn sách đã tập hợp các văn bản thành một hệ thống xuyên suốt giúp người đọc dễ dàng cập nhật ội dung mới đang có hiệu lực để thực hiện.