Luật sư tư vấn về chủ đề "cổ tức"

cổ tức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cổ tức.

Phân biệt cổ phần, cổ phiếu, cổ tức, trái phiếu công ty cổ phần

Phân biệt cổ phần, cổ phiếu, cổ tức, trái phiếu công ty cổ phần
Cổ phần, cổ phiếu, cổ tức và trái phiếu là những khái niệm rất phổ biến trong công ty cổ phần, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu rõ hết về những khái niệm này. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ phân tích các quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành về các khái niệm nêu trên.

Thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông như thế nào ?

Thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông như thế nào ?
Công ty cổ phần HT có 20 cổ đông. Năm 2011 công ty cổ phần HT có đầu tư vào công ty cổ phần AB với số vốn chiếm 51% của công ty cổ phần AB. Năm 2014 HĐQT Công ty cổ phần HT họp và thống nhất chi trả cổ tức cho 20 cổ đông của mình bằng toàn bộ số cổ phần đã góp cộng với số lợi nhuận thu được từ việc đầu tư vào công ty cổ phần AB.

Thời điểm chi trả cổ tức trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước?

Thời điểm chi trả cổ tức trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước?
Chào công ty, tôi có thắc mắc xin hỏi công ty như sau: Quy trình khai cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có vốn nhà nước do Bộ, Ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu được thực hiện như nào? Cảm ơn. (Minh Hưng - Đà Nẵng)