Dẫn độ tội phạm

Dẫn độ tội phạm là việc một nước chuyển giao cho nước khác người phạm tội đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người đó.

Chuyên mục: "Dẫn độ tội phạm" phân tích tất cả các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam cũng như các hiệp định, điều ước quốc tế song phương có liên quan đến hoạt động dẫn độ tội phạm. 

Bài tư vấn về chủ đề Dẫn độ tội phạm

Những tội phạm nào sẽ bị dẫn độ giữa Việt Nam và Hàn Quốc?

Những tội phạm nào sẽ bị dẫn độ giữa Việt Nam và Hàn Quốc?
Việt Nam và Hàn Quốc đã ký kết Hiệp định về dẫn độ và có hiệu lực từ ngày 19/4/2005. Vậy theo Hiệp định này thì tội phạm nào sẽ được dẫn độ giữa hai nước? Có trường hợp nào được từ chối dẫn độ hay không? Cùng chúng tôi tìm lời giải đáp trong bài chia sẻ dưới đây.

Các nguyên tắc dẫn độ tội phạm theo quy định của Pháp luật Quốc tế

Các nguyên tắc dẫn độ tội phạm theo quy định của Pháp luật Quốc tế
Hiện nay, vấn đề tội phạm quốc tế ngày càng gia tăng về cả chất và lượng, để tạo điều kiện cho hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm các quốc gia đã sử dụng phương thức hợp tác thông qua hoạt động dẫn độ tội phạm. Những nguyên tắc dẫn độ tội phạm sẽ được phân tích cụ thể hơn qua bài viết dưới đây

Hợp tác quốc tế trong chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù?

Hợp tác quốc tế trong chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù?
Hợp tác quốc tế trong thi hành án hình sự có ý nghĩa quan trọng về chính trị - xã hội cũng như pháp lý, góp phần thể chế hoá và thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hoá, đa dạng hoá, tăng cuờng hội nhập, hợp tác quốc tế đã được ghi nhận trong các Văn kiện của Đảng và Nhà nước ta.

Trình tự, thủ tục dẫn độ tội phạm theo quy định mới?

Trình tự, thủ tục dẫn độ tội phạm theo quy định mới?
Theo quy định tại các điều 36, 37 Luật TTTP, yêu cầu dẫn độ được thể hiện qua hồ sơ, với những yêu cầu cụ thể về nội dung, hình thức, ngôn ngữ, số lượng bản sao hồ sơ và các tài liệu kèm theo văn bản yêu cầu dẫn độ. Hồ sơ yêu cầu dẫn độ được lập thành ba bộ và phù hợp với pháp luật của nước...

Một số quy định của pháp luật Việt Nam về dẫn độ tội phạm

Một số quy định của pháp luật Việt Nam về dẫn độ tội phạm
Ở Việt Nam lĩnh vực dẫn độ tội phạm lần đầu tiên được ghi nhận lần đầu tiên trong Đạo luật ngày 10/5/1927, quy định khá chi tiết những vấn dề cơ bản về dẫn độ tội phạm. Đến năm 2007 luật Tương trợ tư pháp ra đời dẫn độ tội phạm được luật hóa một cách chi tiết, đầy đủ và thống nhất.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng