Luật sư tư vấn về chủ đề "đấu giá tài sản"

đấu giá tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đấu giá tài sản.

Trình tự, thủ tục đăng ký bán đấu giá tài sản theo quy định pháp luật hiện nay

Trình tự, thủ tục đăng ký bán đấu giá tài sản theo quy định pháp luật hiện nay
Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật Đấu giá tài sản. Vậy trình tự, thủ tục đăng ký bán đấu giá tài sản được thực hiện như thế nào? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu thêm về vấn đề này.

Điều kiện để đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản? Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Điều kiện để đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản? Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Tổ chức đấu giá tài sản bao gồm Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản. Điều kiện để đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản là gì? Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định pháp luật hiện nay

Đấu giá hàng hóa là gì? Trình tự, thủ tục đấu giá hàng hóa?

Đấu giá hàng hóa là gì? Trình tự, thủ tục đấu giá hàng hóa?
Đấu giá hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hoá công khai để chọn người mua trả giá cao nhất. Vậy, hoạt động đấu giá hàng hóa hiện nay được thực hiện như thế nào?

Sự khác nhau giữa đấu giá và đấu thầu hàng hóa dịch vụ?

Sự khác nhau giữa đấu giá và đấu thầu hàng hóa dịch vụ?
Đấu thầu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên mua hàng hoá, dịch vụ thông qua mời thầu nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu thương nhân đáp ứng tốt nhất các yêu cầu do bên mời thầu đặt ra và được lựa chọn để ký kết và thực hiện hợp đồng.

Tập sự hành nghề đấu giá ở đâu? Thời gian tập sự là bao lâu?

Tập sự hành nghề đấu giá ở đâu? Thời gian tập sự là bao lâu?
Để trở thành đấu giá viên, sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá, bạn phải đăng ký tập sự hành nghề đấu giá tại một tổ chức đấu giá tài sản và phải đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ chi tiết quy định về tập sự hành nghề đấu giá.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản

Thủ tục thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản
Thưa Luật sư, tôi có vấn đề như sau muốn trình bày với Luật sư. Tôi có nhu cầu thành lập công ty kinh doanh về hoạt động đấu giá. Theo tôi được biết thì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhờ Luật sư tư vấn giùm tôi. Xin cảm ơn Luật sư

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá?

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá?
Những đối tượng nào đươc cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá và phải đáp ứng những tiêu chí gì? Hồ sơ, trình tự, thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành như thế nào?