Luật sư tư vấn về chủ đề "đấu giá tài sản"

đấu giá tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đấu giá tài sản.

Trình tự, thủ tục đăng ký bán đấu giá tài sản theo quy định pháp luật hiện nay

Trình tự, thủ tục đăng ký bán đấu giá tài sản theo quy định pháp luật hiện nay
Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật Đấu giá tài sản. Vậy trình tự, thủ tục đăng ký bán đấu giá tài sản được thực hiện như thế nào? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu thêm về vấn đề này.

Đấu giá tài sản là gì ? Khái niệm về đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản là gì ? Khái niệm về đấu giá tài sản
Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản thông qua thủ tục trả giá công khai giữa nhiều người muốn mua và người trả giá cao nhất là người được quyền mua tài sản bán. Đấu giá tài sản có thể là bắt buộc (theo quyết định của Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền) hoặc tự nguyện (theo nhu cầu của chủ sở hữu tài sản)

Ý nghĩa và nguyên tắc trong việc bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự?

Ý nghĩa và nguyên tắc trong việc bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự?
Trong hoạt động thi hành án dân sự, việc xử lý tài sản để thi hành án được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự là một hình thức xử lý tài sản thường được áp dụng nhằm bảo đảm cho việc thi hành nghĩa vụ trả tiền trong thi hành án dân sự...

Ngân hàng bán đấu giá tài sản có phải nộp thuế TNCN thay ?

Ngân hàng bán đấu giá tài sản có phải nộp thuế TNCN thay ?
Thưa luật sư, Em xin hỏi Anh/Chị như sau: Ngân hàng bán đấu giá tài sản là bất động sản (Nhà đất) qua Thi hành án thì có phải nộp thuế TNCN thay cho người có tài sản không? Vì số tiền bán tài sản không đủ thu nợ nên có thể làm đơn miễn thuế TNCN đó được không?

Quy định chung về bán đấu giá tài sản bảo đảm

Quy định chung về bán đấu giá tài sản bảo đảm
Bán đấu giá tài sản bảo đảm là một trong bôn phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp. Các bên tham gia giao dịch bảo đảm có quyền thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp là bán đấu giá tài sản.

Quy định về hình thức bán đấu giá tài sản bảo đảm.

Quy định về hình thức bán đấu giá tài sản bảo đảm.
Bán đấu giá tài sản bảo đảm là một trong bốn phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp. Các bên tham gia giao dịch bảo đảm có quyền thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp là bán đấu giá tài sản.