Luật sư tư vấn về chủ đề "đo đạc địa chính"

đo đạc địa chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đo đạc địa chính.

Trích lục bản đồ địa chính là gì ? Giấy tờ cần có khi trích lục bản đồ địa chính ?

Trích lục bản đồ địa chính là gì ? Giấy tờ cần có khi trích lục bản đồ địa chính ?
trích lục bản đồ địa chính có thể hiểu là việc lấy ra một phần hoặc toàn bộ thông tin hoặc sao y bản chính của một hay nhiều thửa đất và các yếu tố địa lý của thửa đất đó dựa trên hồ sơ, giấy tờ gốc đã có. Bài viết xoay quanh vấn đề về trích lục bản đồ địa chính theo quy định của pháp luật hiện hành?

Thẩm quyền đo đạc địa chính thuộc văn phòng đăng ký đất đai ?

Thẩm quyền đo đạc địa chính thuộc văn phòng đăng ký đất đai ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi mong được giải đáp: Tôi có mảnh đất hơn 6000 m2. Hiện tại bố mẹ tôi muốn tách thửa cho chị gái tôi 1000m, nhưng khi mời cán bộ địa chính đến đo đạc thì cb địa chính nói diện tích đất nhà tôi sai so với bản đồ cần đo đạc lại.