Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "giải quyết đình công"

giải quyết đình công | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giải quyết đình công.

Đình công có được trả lương?

Đình công có được trả lương?
Thưa luật sư, hợp đông lao động của tôi có thời hạn 1 năm, công ty tôi đang làm, không thưởng tết cho công nhân, nên công nhân đình công, công ty ngưng hoạt động, làm cho tôi thất nghiệp theo, dù tôi không tham gia đình công, tôi có được hưởng trợ cấp gì không, nhờ luật sư tư vấn giúp với