Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng bảo hiểm"

hợp đồng bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm công trình xây dựng là gì ? Đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng ?

Bảo hiểm công trình xây dựng là gì ? Đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng ?
Bảo hiểm công trình xây dựng là một loại hình bảo hiểm mà đối tượng áp dụng là các công trình xây dựng. Rủi ro được bồi thường khi công trình xảy ra tổn thất vật chất trong quá trình xây dựng và được bồi thường cho người thứ 3 tức là người không thuộc công trình cũng như chủ đầu tư.

Về thời hạn có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm

Về thời hạn có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm
Thời hạn hiểu theo nghĩa chung nhất là một khoảng thời gian nhất định được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác. Hay nói cách khác, thời hạn là một khoảng thời gian được xác định bởi hai thời điểm là thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của thời hạn. Thời hạn có thể do các bên xác thỏa thuận, có thể do pháp luật quy định.

Quy định của pháp luật về hợp đồng bảo hiểm con người

Quy định của pháp luật về hợp đồng bảo hiểm con người
Hợp đồng bảo hiểm con người là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, đối tượng của của hợp đồng bảo hiểm con người là tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe và tai nạn con người. Vậy pháp luật hiện nay đang quy định hợp đồng bảo hiểm con người như thế nào ?

Quy định của pháp luật về chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Quy định của pháp luật về chuyển giao hợp đồng bảo hiểm
Đối với người mua bảo hiểm, việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm là biện pháp bảo đảm quyền lợi cho họ khi DNBH rơi vào tình huống khó khăn có thể phải dừng việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. Vậy pháp luật quy định như nào về việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm? Hãy cùng tìm hiểu

Mối quan hệ giữa các chủ thể tham gia hợp đồng bảo hiểm

Mối quan hệ giữa các chủ thể tham gia hợp đồng bảo hiểm
Năm 2010, ông Ch đã ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với công ty bảo hiểm X với giá trị bảo hiểm là 500 triệu đồng. Đến năm 2011, ông Ch. đổ bệnh, sau khi được gia đình đưa vào viện điều trị một thời gian, do bệnh tình quá nghiêm trọng (bệnh sơ gan), ông được gia đình đưa về vài hôm thì qua đời.

Quy định pháp luật về chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Quy định pháp luật về chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Khái quát về bảo hiểm tài sản và giải quyết bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Khái quát về bảo hiểm tài sản và giải quyết bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản
Kinh doanh bảo hiểm hiện nay đang phát triển không ngừng và dần trở thành ngành dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân với nhiều loại hình bảo hiểm đa dạng, phong phú. Hoạt động dựa trên niềm tin về sự an toàn tài chính cho người tham gia bảo hiểm trước những rủi ro có thể xảy ra

Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị (Underinsured contract of property insurance) là gì ?

Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị (Underinsured contract of property insurance) là gì ?
Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm thấp hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị được giao kết, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hoeemr và giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng.

Chuyển quyền yêu cầu đòi bồi hoàn trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Chuyển quyền yêu cầu đòi bồi hoàn trong hợp đồng bảo hiểm tài sản
Hợp đồng bảo hiểm tài sản là một trong các loại hợp đồng bảo hiểm theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Theo quy định của Luật này, có quy định về nội dung chuyển quyền yêu cầu đòi bồi hoàn. Vậy căn cứ để thực hiện chuyển quyền yêu cầu đòi bồi hoàn này là gì?

Đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là sự thoả thuận bằng văn bản giữa bên bảo hiểm với bên tham gia bảo hiểm, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm cam kết sẽ bồi thường thiệt hại đối với người thứ ba thay cho bên được bảo hiểm nếu có sự kiện bảo hiểm, bên tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm.