Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Hop Dong The Chap Quyen Su Dung Dat"

Hop Dong The Chap Quyen Su Dung Dat | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hop Dong The Chap Quyen Su Dung Dat.

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND1

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND1
của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại dat trên địa bàn