Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng tín dụng"

hợp đồng tín dụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng tín dụng.

Phân tích một vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng khi ngân hàng kiện doanh nghiệp ?

Phân tích một vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng khi ngân hàng kiện doanh nghiệp ?
Thưa luật sư, xin luật sư phân tích một vài vụ án tranh chấp điển hình trên thực tế về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa Ngân hàng (Nguyên đơn) và bị đơn là Công ty. Tôi cần thông tin này mà tìm kiếm không thấy vụ án nào trên thực tế ạ ? Cảm ơn luật sư. (Người hỏi: Lê Thị Hồng, tỉnh Ninh Bình)

Phân tích một vụ án thực tiễn về xác định lãi suất, việc điểu chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng ?

Phân tích một vụ án thực tiễn về xác định lãi suất, việc điểu chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng ?
Thưa luật sư, xin luật sư phân tích một vài vụ án tranh chấp điển hình trên thực tế về mối quan hệ giữa hợp đồng bảo đảm với hợp đồng tín dụng, xác định lãi suất, việc điểu chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng ? Cảm ơn luật sư. (Người hỏi: Lê Thị Huyên, tỉnh Nam Định)

Phân tích một vụ án về tranh chấp về hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng với doanh nghiệp

Phân tích một vụ án về tranh chấp về hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng với doanh nghiệp
Thưa luật sư, xin luật sư cung cấp và phân tích một vài vụ án tranh chấp điển hình trên thực tế tranh chấp hợp đồng tính dụng (một án lệ nào đó). Tôi tìm kiếm khá nhiều án lệ nhưng không biết án lệ nào về tranh chấp hợp đồng tín dụng ạ. Cảm ơn luật sư. (Người hỏi: Lê Thị Hằng, Tỉnh Nam Định)

Phân tích một vụ án thực tế về hợp đồng tín dụng tiêu dùng ?

Phân tích một vụ án thực tế về hợp đồng tín dụng tiêu dùng ?
Thưa luật sư, xin luật sư phân tích một vài vụ án tranh chấp điển hình trên thực tế về hợp đồng tín dụng tiêu dùng. Tôi cần một số tài liệu là án lệ về tranh chấp hợp đồng tín dụng mong được hỗ trợ ạ. Cảm ơn luật sư. (Người hỏi: Trần Văn Lâm, thành phố Hồ Chí Minh.)

Hợp đồng tín dụng là gì ? Quy định về thỏa thuận cho vay

Hợp đồng tín dụng là gì ? Quy định về thỏa thuận cho vay
Với bản chất là hình thức pháp lý của quan hệ cho vay, hợp đồng cho vay còn có các tên gọi khác nhau trong pháp luật và thực tiễn áp dụng: “hợp đồng cho vay”, “hợp đồng tín dụng”, hay “thỏa thuận cho vay”. Bài viết phân tích một số vấn đề liên quan:

Trách nhiệm trả nợ thuộc về ai khi trong hợp đồng tín dụng có ghi người thừa kế ?

Trách nhiệm trả nợ thuộc về ai khi trong hợp đồng tín dụng có ghi người thừa kế ?
Thưa lật sư, xin hỏi: Trong hợp đồng tín dụng có ghi “người thừa kế” là tên người vợ (hoặc người chồng) của người vay tiền. Vậy người có trách nhiệm trả nợ chỉ là người vợ (hoặc người chồng) có tên trong hợp đồng hay tất cả các thừa kế có nghĩa vụ trả tiền ? Cảm ơn luật sư! (TV Toản, tỉnh Hà Giang)

Các lỗi thường gặp trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng tín dụng

Các lỗi thường gặp trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng tín dụng
Hợp đồng tín dụng là văn bản thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân về việc chuyển giao một khoản tiền cho bên vay sử dụng trong một thời gian nhất định dựa trên nguyên tắc hoàn trả. Hãy cùng tìm hiểu về một số lỗi thường gặp trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng tín dụng

Tranh chấp hợp đồng tín dụng, bảo vệ quyền lợi cho bên bảo đảm (là bên thứ 3) như thế nào?

Tranh chấp hợp đồng tín dụng, bảo vệ quyền lợi cho bên bảo đảm (là bên thứ 3) như thế nào?
Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, trong hoạt động tín dụng tại các tổ chức tín dụng luôn đòi hỏi bên vay phải có bảo đảm. Một trong những hình thức bảo đảm phổ biến đó là bảo đảm bằng việc thế chấp tài sản của bên thứ ba. Vậy khi tranh chấp xảy ra, bảo vệ quyền của người thứ ba ra sao?

Một số vấn đề cần lưu ý nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong hợp đồng tín dụng với ngân hàng

Một số vấn đề cần lưu ý nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong hợp đồng tín dụng với ngân hàng
Các hợp đồng tín dụng ngân hàng ngày càng được phát triển rộng rãi và tăng nhanh về số lượng. Mặc dù vậy, thực trạng ký kết hợp đồng tín dụng, có thể thấy rằng quyền lợi của người tiêu dùng không được đảm bảo và cân bằng với ngân hàng trong giao dịch dân sự này.