Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng tín dụng"

hợp đồng tín dụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng tín dụng.

Tranh chấp hợp đồng tín dụng, bảo vệ quyền lợi cho bên bảo đảm (là bên thứ 3) như thế nào?

Tranh chấp hợp đồng tín dụng, bảo vệ quyền lợi cho bên bảo đảm (là bên thứ 3) như thế nào?
Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, trong hoạt động tín dụng tại các tổ chức tín dụng luôn đòi hỏi bên vay phải có bảo đảm. Một trong những hình thức bảo đảm phổ biến đó là bảo đảm bằng việc thế chấp tài sản của bên thứ ba. Vậy khi tranh chấp xảy ra, bảo vệ quyền của người thứ ba ra sao?

Một số vấn đề cần lưu ý nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong hợp đồng tín dụng với ngân hàng

Một số vấn đề cần lưu ý nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong hợp đồng tín dụng với ngân hàng
Các hợp đồng tín dụng ngân hàng ngày càng được phát triển rộng rãi và tăng nhanh về số lượng. Mặc dù vậy, thực trạng ký kết hợp đồng tín dụng, có thể thấy rằng quyền lợi của người tiêu dùng không được đảm bảo và cân bằng với ngân hàng trong giao dịch dân sự này.

Thả thấp xuống (PAYDOWN) là gì ?

Thả thấp xuống (PAYDOWN) là gì ?
Giảm một phần của khoản nợ, như khi khách hàng trả hết một phần số dư hiện tại trên thẻ tín dụng, thế chấp, hay khoản vay trả góp.

Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng tín dụng ?

Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng tín dụng ?
Quyền và nghĩa vụ pháp lí của các bên tham gia hợp đồng tín dụng là tất cả những hành vi pháp lí được các bên tạo lập ra để cho chính mình thực hiện, thông qua sự kiện kí kết hợp đồng tín dụng. Bài viết phân tích cụ thể về vấn đề này:

Thư tín dụng là gì ? Quy định về thanh toán bằng thư tín dụng

Thư tín dụng là gì ? Quy định về thanh toán bằng thư tín dụng
Thư tín dụng là hình thức thanh toán được thực hiện từ khoản tiền do người có nghĩa vụ chi trả (bên mua) lưu kí trước ở trung gian thanh toán để trả cho bên thụ hưởng (bên bán) theo các phương thức thanh toán và điều kiện ghi trong văn bản do người có nghĩa vụ chỉ trả lập.

Đặc điểm, nội dung và phân loại hợp đồng tín dụng ?

Đặc điểm, nội dung và phân loại hợp đồng tín dụng ?
Hợp đồng tín dụng là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức tín dụng(bên cho vay) với tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện do luật định. Bài viết tập trung làm rõ các quy định của pháp luạt về hợp đồng tín dụng, cụ thể:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook