Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hương ước"

hương ước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hương ước.

Hương ước là gì ? Khái niệm hương ước được hiểu như thế nào ?

Hương ước là gì ? Khái niệm hương ước được hiểu như thế nào ?
Việc xây dựng hương ước nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư. Sau đây công ty Luật Minh Khuê sẽ phân tích rõ hơn về hương ước:

Thủ tục công nhận hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố?

Thủ tục công nhận hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố?
Hương ước và quy ước được hiểu như văn bản quy định các quy phạm xã hội, bao gồm các quy tắc xử sự được xây dựng bởi cộng đồng dân cư. Vậy thủ tục công nhận hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố như thế nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Sử dụng luật tục, hương ước một chiến lược quản lý rừng

Sử dụng luật tục, hương ước một chiến lược quản lý rừng
Luật tục, hương ước đã từng là công cụ quản lý đời sống cộng đồng trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Ngày nay, trước yêu cầu tăng cường tính tự quản và sự đồng thuận xã hội, thì luật tục, hương ước của cộng đồng đang có tác động to lớn trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng.

Hương ước, quy ước bị tạm ngừng thực hiện toàn bộ khi nào?

Hương ước, quy ước bị tạm ngừng thực hiện toàn bộ khi nào?
Hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận và thiết lập nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân cư và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận..., nhiều hương ước trái với quy định pháp luật, trái với đạo đức sẽ bị tạm ngừng thực hiện hoặc bị bãi bỏ. Vậy hương ước, quy ước bị tạm ngừng thực hiện toàn bộ khi nào?

Qui định về hương ước cần được sửa đổi

Qui định về hương ước cần được sửa đổi
Thực hiện Nghị định số 29 của Chính phủ và Nghị định số 24 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương đã đạt được những kết quả bước đầu trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư. Tuy nhiên, ở một số địa phương, công tác này vẫn còn thiếu sót, hạn chế một phần do các quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước chưa phù hợp.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng