Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "khai báo hải quan"

khai báo hải quan | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khai báo hải quan.

Cá nhân mang tối đa bao nhiêu tiền khi xuất cảnh thì phải khai báo Hải quan?

Cá nhân mang tối đa bao nhiêu tiền khi xuất cảnh thì phải khai báo Hải quan?
Mặc dù theo quy định hiện nay, pháp luật không cấm cá nhân mang tiền khi xuất cảnh cũng như ràng buộc khoản tiền tối đa mà cá nhân được phép mang theo tuy nhiên để đảm bảo việc quản lý ngọai hối, nếu cá nhân mang tiền vượt quá mức được pháp luật cho phép tự do mang theo thì bắt buộc phải khai báo với cơ quan hải quan có thẩm quyền.