Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "khoản thu"

khoản thu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khoản thu.

Giải thích Công văn 8697/BTC-ĐT của Bộ Tài chính ?

Giải thích Công văn 8697/BTC-ĐT của  Bộ Tài chính ?
Kính gửi công ty Luật Minh Khuê. Công văn 8697/BTC-ĐT ngày 04/7/2013 của Bộ Tài chính được ban hành nhằm mục đích tăng cường công tác quản lý tạm ứng vốn và thu hồi tạm ứng ngân sách nhà nước theo chế độ quy định. Công văn chỉ áp dụng trong trường hợp nhà nước “chưa chi trả” tiền cho người thụ hưởng nhưng rất cần phải “quản chặt” khoản này để tránh thất thoát.