Luật sư tư vấn về chủ đề "Lịch sử hình thành"

Lịch sử hình thành | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Lịch sử hình thành.

Tìm hiểu về cuộc cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam?

Tìm hiểu về cuộc cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam?
Cách mạng tháng Tám còn gọi là tổng khởi nghĩa tháng Tám là tên gọi ngành sử học chính thống tại Việt Nam hiện nay dùng để chỉ việc phong trào Việt Minh tiến hành khởi nghĩa chống Đế quốc Nhật Bản, buộc Đế quốc Việt Nam bàn giao chính quyền trung ương và các địa phương và buộc Bảo Đại phải thoái vị trong tháng 8 năm 1945.

Lịch sử hình thành chế định trọng tài

Lịch sử hình thành chế định trọng tài
Khoa học pháp lý chưa khẳng định được chính xác phương thức trọng tài bắt đầu xuất hiện từ khi nào, nhưng có thể khẳng định đây chính là hình thức tiền thân của việc hình thành các tòa án sau này[1]. Tòa Trọng tài là một trong những phương thức cổ xưa nhất để giải quyết bất hòa giữa người với người, giữa quốc gia với quốc gia.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook