Luật sư tư vấn về chủ đề "liên minh châu âu"

liên minh châu âu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề liên minh châu âu.

Liên minh Châu Âu (EU) là gì ? Tìm hiểu về tổ chức Liên minh Châu Âu (EU)

Liên minh Châu Âu (EU) là gì ? Tìm hiểu về tổ chức Liên minh Châu Âu (EU)
Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay trong nền kinh tế thế giới xuất hiện nhiều loại hình liên kết kinh tế . Trong đó liên minh Châu Âu ( cộng đồng Châu Âu – EU trước đây ) là khối liên kết kinh tế hình thành sớm nhất và có hiệu quả nhất. Bài viết xoay quanh vấn đề liên quan đến Liên minh châu Âu (EU).

Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVIPA) là gì? Tìm hiểu về Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA)?

Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVIPA) là gì? Tìm hiểu về Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA)?
Thương mại và đầu tư là hai lĩnh vực có quan hệ chặt chẽ với nhau trong hoạt động kinh doanh nói chung, do đó các cam kết trong Hiệp định EVFTA (được ký cùng với EVIPA) về thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, quy tắc xuất xứ... gắn liền và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các cam kết về đầu tư trong Hiệp định EVIPA. Bài viết xoay quanh vấn đề về Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA) .

Tổng quan về luật của các nước Liên minh Châu Âu (EU)

Tổng quan về luật của các nước Liên minh Châu Âu (EU)
Tính đến thời điểm tháng 2/2012, với 27 quốc gia thành viên, 500 triệu dân và sử dụng 23 ngôn ngữ chính thức, Liên minh châu Âu (EU) là tổ chức có quyền lực pháp lí rất lớn. EU tạo ra một trật tự pháp luật không phải là luật quốc gia truyền thống, mà đó là ‘luật siêu quốc gia’. ’

Liên minh Châu Âu và Cơ cấu tổ chức của Liên minh Châu Âu

Liên minh Châu Âu và Cơ cấu tổ chức của Liên minh Châu Âu
EU là một chủ thể lớn, quan trọng cả về chính trị lẫn kinh tế trên thế giới. Chính vì vậy, việc nghiên cứu về EU và cơ cấu tổ chức hoạt động của nó sẽ giúp các đối tác nhanh chóng xác định được đối tượng đúng chức năng, thẩm quyền để đàm phán, làm việc.

Lịch sử mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU)

Lịch sử mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU)
Trong tiến trình chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, những thành công trong hội nhập toàn cầu và khu vực đã thực sự là cơ hội để Việt Nam đưa các mối quan hệ thương mại song phương với nhiều đối tác đi vào chiều sâu, với việc kí kết ngày càng nhiều hiệp định hợp tác thương mại song phương

Phan tích về tính gộp xuất xứ Liên minh Châu Âu (EU)

Phan tích về tính gộp xuất xứ Liên minh Châu Âu (EU)
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về vấn đề tính gộp xuất xứ Liên minh Châu Âu (EU) và những vấn đề liên quan trong bài như: Ví dụ về tính gộp xuất xứ Liên minh Châu Âu; Liên Minh Châu Âu (EU); Hiệp định Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) ...

Chính sách nhân quyền của Liên minh châu Âu đối với các đối tác

Chính sách nhân quyền của Liên minh châu Âu đối với các đối tác
EU được thành lập trên cơ sở sự tôn trọng những giá trị về phẩm giá của con người, tự do, dân chủ, công bằng, nhà nước pháp quyển, tôn trọng quyền con người, bao gồm cả quyền của cá nhân của các dân tộc thiểu số. EU đã có xu hướng truyền bá các giá trị đó cho các quan hệ đối ngoại

Kinh nghiệm quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của liên minh Châu âu và bài học đối với Việt Nam

Kinh nghiệm quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của liên minh Châu âu và bài học đối với Việt Nam
Vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề được quan tâm ngày càng sâu sắc trên phạm vi mỗi quốc gia và quốc tế bởi sự liên quan trực tiếp của nó đến sức khỏe và tính mạng con người, sự duy trì và phát triển nòi giống, cũng như quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Những vụ vi phạm nghiêm trọng gần đây ở trong nước và trên thế giới càng hối thúc các nhà hoạch định chính sách phải mạnh tay hơn nữa. Kinh nghiệm của Liên minh châu Âu (EU) là bài học có giá trị đối với Việt Nam.

Quyết định 1256/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em thuộc nguồn ngân sách hỗ trợ của Liên Minh Châu Âu (EU), giai đoạn 1 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Quyết định 1256/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em thuộc nguồn ngân sách hỗ trợ của Liên Minh Châu Âu (EU), giai đoạn 1 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Quyết định 1256/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em thuộc nguồn ngân sách hỗ trợ của Liên Minh Châu Âu (EU), giai đoạn 1 do tỉnh Vĩnh Long ban hành