Luật sư tư vấn về chủ đề "tiếp công dân"

tiếp công dân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tiếp công dân.

230 câu hỏi – đáp về khiếu nại, tố cáo và Quy trình thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

230 câu hỏi – đáp về khiếu nại, tố cáo và Quy trình thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
Nhằm phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo bài viết này Luật Minh Khuê xin chia sẻ tới bạn đọc cuốn sách "230 câu hỏi – đáp về khiếu nại, tố cáo và Quy trình thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng" do tác giả Thu Phương hệ thống.

Chế độ chi, mức chi cho đoàn kiểm tra, giám sát, hội nghị, tiếp công dân của tỉnh ủy, thành ủy ?

Chế độ chi, mức chi cho đoàn kiểm tra, giám sát, hội nghị, tiếp công dân của tỉnh ủy, thành ủy ?
Theo Quy định số 09-QĐ/VPTW năm 2017; Quyết định so 99-QĐ/TW năm 2012 về ban hành quy định chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở. Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, gồm: nghị quyết, quy chế, quy định, đề án.

Trách nhiệm của cá nhân có nhiệm vụ, quyền hạn và cơ quan Nhà nước trong hoạt động tiếp công dân

Trách nhiệm của cá nhân có nhiệm vụ, quyền hạn và cơ quan Nhà nước trong hoạt động tiếp công dân
Tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua việc tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân và có biện pháp xử lý kịp thời

Cơ sở vật chất tại trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân được bố trí như thế nào?

Cơ sở vật chất tại trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân được bố trí như thế nào?
Nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để giúp cho cán bộ và nhân dân có điều kiện tiếp cận với những quy định xoay quanh vấn đề tiếp công dân được quy định cụ thể tại Luật Tiếp công dân, trong bài viết lần này Luật Minh Khuê sẽ đi sâu phân tích các quy định của pháp luật để làm rõ các vấn đề trên.

Mục đích của việc tiếp công dân là gì? Ý nghĩa, nội dung tiếp dân

Mục đích của việc tiếp công dân là gì? Ý nghĩa, nội dung tiếp dân
Mục đích của việc tiếp công dân nhằm hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh đúng quy định của pháp luật; qua đó góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Bài viết sau đây sẽ phân tích rõ hơn về mục đích của việc tiếp công dân.

Sách Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại và quy trình tiếp công dân với các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại

Sách Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại và quy trình tiếp công dân với các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại
Bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu quy định pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại và tiếp công dân có thể tham khảo cuốn sách "Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại và quy trình tiếp công dân với các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại" do Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp hệ thống.

Khoản 1 Điều 34 Luật Tiếp công dân quy định: Người tiếp công dân phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nắm vững chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, am hiểu thực tế, có khả nằng vận động, thuyết phục quần chúng, nhiệt tình, bảo đảm yêu cầu về sức khỏe và có trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.Chính sách, chế độ đối với người tiếp công dân ?

Khoản 1 Điều 34 Luật Tiếp công dân quy định: Người tiếp công dân phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nắm vững chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, am hiểu thực tế, có khả nằng vận động, thuyết phục quần chúng, nhiệt tình, bảo đảm yêu cầu về sức khỏe và có trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.Chính sách, chế độ đối với người tiếp công dân ?

Những trường hợp nào cơ quan Nhà nước được quyền từ chối tiếp công dân theo quy định mới nhất hiện nay

Những trường hợp nào cơ quan Nhà nước được quyền từ chối tiếp công dân theo quy định mới nhất hiện nay
Tiếp công dân là một trong những hoạt động thường niên của tổ chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền để tiếp nhận, lắng nghe, giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc khiếu nại, khiếu kiện đúng pháp luật. Tuy nhiên trong những trường hợp nhất định pháp luật cho phép từ chối tiếp công dân.