Luật sư tư vấn về chủ đề "pháp nhân thương mại"

pháp nhân thương mại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề pháp nhân thương mại.

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại?

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại?
Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại là hành vi của một người hoặc một số người đang thuộc biên chế của tổ chức kinh tế mà theo pháp luật thì tổ chức kinh tế này là pháp nhân thương mại.

Hiểu thế nào cho đúng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Hiểu thế nào cho đúng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại
Bộ luật hình sự năm 2015 được ban hành với nhiều quy định tiến bộ trong đó có trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại. Trước Bộ luật hình sự năm 2015 ở nước ta quan niệm chỉ cá nhân mới phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng thực tế nhiều pháp nhân thương mại trong quá trình hoạt động đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước.

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ

Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10-11-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Thành phố Hồ Chí ...