Luật sư tư vấn về chủ đề "pháp nhân thương mại"

pháp nhân thương mại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề pháp nhân thương mại.

Quy định về việc chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại

Quy định về việc chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại
Thưa luật sư, tôi đang muốn tìm hiểu một số quy định của pháp luật liên quan đến việc thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Xin hỏi: hiện nay việc thì hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập được thực hiện như thế nào? Cảm ơn Luật sư!

Thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại phạm tội
Thưa luật sư, tôi được biết luật mới có bổ sung quy định về việc thi hành án đối với pháp nhân thương mại phạm tôi. Xin hỏi, việc thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại bao gồm những nội dung gì? quy định cụ thể tại văn bản nào? Xin cảm ơn Luật sư!

Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại

Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại
Các tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là một trong những căn cứ quan trọng để Tòa án quyết định một mức hình phạt cụ thể đối với pháp nhân thương mại phạm tội nói riêng. Vậy các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng cho pháp nhân thương mại quy định thế nào?

Quyết định hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội và những biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Quyết định hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội và những biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội
Để quyết định hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội cần có những căn cứ nhất định và Tòa án có thể quyết định áp dụng các biện tư pháp nào đối với pháp nhân thương mại phạm tội; Các biện pháp đó được quy định như thế nào ?

Pháp nhân thương mại phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành

Pháp nhân thương mại phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành
Xử lý hình sự đối với pháp nhân thương mại bắt đầu được quy định tại pháp luật hình sự. Vậy áp dụng những quy định nào của Bộ luật Hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội? Pháp nhân thương mại phải đạt những điều kiện gì và phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại như thế nào?

Các hình phạt chính đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Các hình phạt chính đối với pháp nhân thương mại phạm tội
Các hình phạt như: Hình phạt tiền; Đình chỉ hoạt động có thời hạn và đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với pháp nhân thương mại đã đượcc Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy đinh, vậy bộ luật đã quy định như thế nào?