Luật sư tư vấn về chủ đề "quan hệ lao động"

quan hệ lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quan hệ lao động.

Công ty bị nhân viên lừa lấy hàng ở nhà phân phối đi chỗ khác giấu

Công ty bị nhân viên lừa lấy hàng ở nhà phân phối đi chỗ khác giấu
Người lao động ký ngày 21/5/2021, khi làm công ty có hỗ trợ dụng cụ thiết yếu cần thiết cho một trưởng vùng, như tờ rơi, đồng phục, sim điện thoại...cho thuê xe ô tô đi công tác, nhưng công ty yêu cầu đi công tác phải có kế hoạch, và phải báo cáo trong ngày, cuối tuần và tháng

Phân tích đặc trưng của quan hệ lao động ở Việt Nam ? Giải pháp phát triển quan hệ lao động

Phân tích đặc trưng của quan hệ lao động ở Việt Nam ? Giải pháp phát triển quan hệ lao động
Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động và quan hệ lao động, hướng tới xây dựng và phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, khơi dậy và phát huy các lợi thế về nguồn lực lao động của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Bản chất của cơ chế ba bên trong quan hệ lao động ?

Bản chất của cơ chế ba bên trong quan hệ lao động ?
Cơ chế ba bên là cơ chế đặc biệt đảm bảo sự cân bằng về quyền lợi của các đối tác trên thị trường lao động. Bản chất của cơ chế ba bên, theo Tổ chức Lao động quốc tế, là sự chia sẻ quyền lực thể hiện thông qua sự khuyến khích hoặc công nhận các nhóm lợi ích khác nhau trong một xã hội.

Vai trò của cơ chế ba bên trong quan hệ lao động ? Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế ba bên

Vai trò của cơ chế ba bên trong quan hệ lao động ? Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế ba bên
Cơ chế ba bên là công cụ quan trọng thiết lập các nguyên tắc nền tảng của thị trường lao động cũng như để giải quyết những vấn đề tế nhị và có thể bị bỏ qua như những hình thức việc làm không chính thức, bình đẳng giới... Bài viết làm rõ vai trò của cơ chế ba bên trong quan hệ lao động:

Phân tích cơ chế ba bên trong quan hệ lao động ở Việt Nam ?

Phân tích cơ chế ba bên trong quan hệ lao động ở Việt Nam ?
Ở Việt Nam, cơ chế ba bên chỉ mới phát triển trong những năm gần đây. Vậy, Cơ chế ba bên ở Việt Nam hình thành và phát triển như thế nào ? và một số vấn đề pháp lý khác liên quan đến cơ chế ba bên sẽ được phân tích và làm rõ:

Chủ thể của quan hệ pháp luật lao động cá nhân là gì ?

Chủ thể của quan hệ pháp luật lao động cá nhân là gì ?
Cũng như các quan hệ pháp luật khác, để tham gia quan hệ pháp luật lao động cá nhân các bên phải thoả mãn những điều kiện nhất định. Cảc điều kiện chủ thể do pháp luật quy định nhằm đảm bảo giá trị pháp lí của quan hệ vừa là khả năng để các chủ thể tự bảo vệ mình, chịu trách nhiệm khi vi phạm.

Quy định mới nhất về phạm vi điều chỉnh của luật lao động ?

Quy định mới nhất về phạm vi điều chỉnh của luật lao động ?
Lao động là hoạt động tự nhiên, tất yếu của con người nhằm đảm bảo sự tồn tại và phát triển. Lao động là hoạt động có mục đích của con người. Lao động làm thay đổi xã hội và chính bản thân con người. Luật Minh Khuê phân tích phạm vi điều chỉnh của luật lao động mới nhất hiện nay:

Quan hệ lao động tập thể là gì ? Các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động ?

Quan hệ lao động tập thể là gì ? Các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động ?
Dù được xác lập trên cơ sở sự tự nguyện, bình đẳng nhưng vì nhiều lí do khác nhau nên cá nhân người lao động thường có vị thế yếu so với người sử dụng lao động. Vì vậy, nhu cầu khách quan là họ tập họp nhau lại tạo nên sức mạnh tập thể để có thể thương lượng và đàm phán một cách thực chất,hiệu quả.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook