Luật sư tư vấn về chủ đề "quan hệ lao động"

quan hệ lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quan hệ lao động.

Phương thức sản xuất là gì ? Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất

Phương thức sản xuất là gì ? Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất
Sự thống nhất và tác động qua lại giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất tạo thành phương thức sản xuất. Trong sự thống nhất biện chứng này, lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất. Vạy, Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất thể hiện như thế nào?

Phân tích đặc trưng của quan hệ lao động ở Việt Nam ? Giải pháp phát triển quan hệ lao động

Phân tích đặc trưng của quan hệ lao động ở Việt Nam ? Giải pháp phát triển quan hệ lao động
Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động và quan hệ lao động, hướng tới xây dựng và phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, khơi dậy và phát huy các lợi thế về nguồn lực lao động của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Phân tích cơ chế ba bên trong quan hệ lao động ở Việt Nam ?

Phân tích cơ chế ba bên trong quan hệ lao động ở Việt Nam ?
Ở Việt Nam, cơ chế ba bên chỉ mới phát triển trong những năm gần đây. Vậy, Cơ chế ba bên ở Việt Nam hình thành và phát triển như thế nào ? và một số vấn đề pháp lý khác liên quan đến cơ chế ba bên sẽ được phân tích và làm rõ:

Quan hệ lao động tập thể là gì ? Các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động ?

Quan hệ lao động tập thể là gì ? Các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động ?
Dù được xác lập trên cơ sở sự tự nguyện, bình đẳng nhưng vì nhiều lí do khác nhau nên cá nhân người lao động thường có vị thế yếu so với người sử dụng lao động. Vì vậy, nhu cầu khách quan là họ tập họp nhau lại tạo nên sức mạnh tập thể để có thể thương lượng và đàm phán một cách thực chất,hiệu quả.

Vai trò của cơ chế ba bên trong quan hệ lao động ? Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế ba bên

Vai trò của cơ chế ba bên trong quan hệ lao động ? Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế ba bên
Cơ chế ba bên là công cụ quan trọng thiết lập các nguyên tắc nền tảng của thị trường lao động cũng như để giải quyết những vấn đề tế nhị và có thể bị bỏ qua như những hình thức việc làm không chính thức, bình đẳng giới... Bài viết làm rõ vai trò của cơ chế ba bên trong quan hệ lao động:

Tìm hiểu mô hình quan hệ lao động ở Trung Quốc

Tìm hiểu mô hình quan hệ lao động ở Trung Quốc
Năm 1979, Chính phủ Trung Quốc đã cải tổ cơ cấu việc làm, cải tiến chế độ tiền lương, hoàn thiện dần các quy tắc về tổ chức lao động và tái thiết lập một cách cơ bản quan hệ lao động mới. Vậy, quan hệ lao động ở Trung Quốc được xây dượng như thế nào qua từng thời kỳ?

Quan hệ lao động theo quy định pháp luật

Quan hệ lao động theo quy định pháp luật
Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động, người sử dụng lao động, các tổ chức đại diện của các bên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quan hệ lao động bao gồm quan hệ lao động cá nhân và quan hệ lao động tập thể.

Nhận diện tranh chấp liên quan đến hoàn trả chi phí đào tạo khi chấm dứt quan hệ lao động

Nhận diện tranh chấp liên quan đến hoàn trả chi phí đào tạo khi chấm dứt quan hệ lao động
Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, do sự phát triển của kinh tế, xã hội, việc nâng cao chất lượng về lao động là hệ quả tất yếu để tăng năng suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư những khoản tiền lớn nhằm đào tạo, nâng cao tay nghề và

Hợp đồng lao động có phải là yếu tố bắt buộc để chứng minh có mối quan hệ lao động ?

Hợp đồng lao động có phải là yếu tố bắt buộc để chứng minh có mối quan hệ lao động ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Đối tượng áp dụng của Bộ luật Lao động là ai ? Quan hệ pháp luật nào sẽ chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Lao động ? Hợp đồng lao động đã có hiệu lực có phải là tiền đề bắt buộc để chứng minh các bên có mối quan hệ lao động không ? (Người hỏi: Mai Hoa, Hà Nội).