Luật sư tư vấn về chủ đề "Quốc hội Việt Nam"

Quốc hội Việt Nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quốc hội Việt Nam.

Quy chế pháp lý dân sự của pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Quy chế pháp lý dân sự của pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài
Quy chế pháp lý của pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam được xác định trên cơ sở pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.Tuy nhiên nội dung cụ thể của quy chế pháp lý dân sự của các loại pháp nhân ước ngoài hoạt động ở Việt Nam không hoàn toàn giống nhau.

Các tổ chức điều hành và giúp việc Đại hội ?

Các tổ chức điều hành và giúp việc Đại hội ?
Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương đã xác định trong đại hội, các tổ chức điều hành và giúp việc đại hội bao gồm: đoàn chủ tịch đại hội, ban thanh tra tư cách đại biểu, đoàn thư ký đại hội và ban kiểm phiếu.

Các nguồn quy định về tổ chức và hoạt động của Nghị viện là gì?

Các nguồn quy định về tổ chức và hoạt động của Nghị viện là gì?
Luật Minh Khuê đã có nhiều bài viết về Nghị viện, trong đó có thể kể đến nội dung khái niệm nghị viện, lịch sử hình thành nghị viện, bản chất và vai trò của nghị viện. Ở bài viết này, chúng tôi tiếp tục gửi đến bạn đọc nội dung về "nguồn các quy định về tổ chức và hoạt động của Nghị viện":

Công tác giám sát, kiểm sát việc thi hành án hình sự

Công tác giám sát, kiểm sát việc thi hành án hình sự
Hoạt động giám sát, kiểm sát giữ một vai trò rất quan trọn trong việc củng cố pháp chế và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, đảm bảo cho quyền lực tư pháp được thực thi trên thực tế. Vậy công tác giám sát, kiểm sát việc thi hành án hình sự được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ:

Nhiệm vụ quyền hạn của các Ủy ban của Quốc hội

Nhiệm vụ quyền hạn của các Ủy ban của Quốc hội
Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội 2014, sửa đổi 2020 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Có thể thấy hoạt động của Quốc hội nước ta không thể tách rời với vị trí, vai trò và kết quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Những vấn đề cơ bản về Cơ quan quyền lực nhà nước và các cơ quan trực thuộc

Những vấn đề cơ bản về Cơ quan quyền lực nhà nước và các cơ quan trực thuộc
Nhà nước ta tổ chức theo nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, thông qua các cơ quan quyền lực nhà nước. Các cơ quan nhà nước phải trực thuộc cơ quan quyền lực nhà nước, nhận nhiệm vụ và quyền hạn từ cơ quan quyền lực nhà nước phân công và phải chịu trách nhiệm trước cơ quan này.

Văn phòng Quốc hội là gì ? Quy định pháp luật về văn phòng quốc hội

Văn phòng Quốc hội là gì ? Quy định pháp luật về văn phòng quốc hội
Văn phòng Quốc hội là cơ quan giúp việc của Quốc hội, có trách nhiệm tham mưu, righiên cứu tổng hợp và tổ chức phục vụ mọi hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ quốc hội, Chủ tịch quốc hội, các Phó Chủ tịch quốc hội, của Hội đồng dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội.

Văn phòng chủ tịch nước là gì ? Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chủ tịch nước theo pháp luật hiện hành?

Văn phòng chủ tịch nước là gì ? Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chủ tịch nước theo pháp luật hiện hành?
Mỗi cơ quan nhà nước đều có những nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau. Mỗi chủ thể đều góp một phần vô cùng quan trọng để vận hành bộ máy nhà nước hiệu quả nhất. Bài viết xoay quanh vấn đề về Văn phòng Chủ tịch nước theo quy định pháp luật hiện hành.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook