Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Quốc hội Việt Nam"

Quốc hội Việt Nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quốc hội Việt Nam.

Cơ cấu bộ máy tổ chức của Quốc hội Việt Nam như thế nào?

Cơ cấu bộ máy tổ chức của Quốc hội Việt Nam như thế nào?
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng