Luật sư tư vấn về chủ đề "Quốc hội Việt Nam"

Quốc hội Việt Nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quốc hội Việt Nam.

Cơ cấu bộ máy tổ chức của Quốc hội Việt Nam

Cơ cấu bộ máy tổ chức của Quốc hội Việt Nam
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Sách Thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay

Sách Thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay" do TS. Vũ Thị Mỹ Hằng biên soạn. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc quan tâm nghiên cứu về chức năng của Quốc hội Việt Nam.