Luật sư tư vấn về chủ đề "quy hoạch đô thị"

quy hoạch đô thị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy hoạch đô thị.

Đô thị là gì ? Cách phân loại đô thị theo quy định pháp luật

Đô thị là gì ? Cách phân loại đô thị theo quy định pháp luật
Theo Từ điển tiếng Việt, khái niệm “đô thị” được định nghĩa là “nơi dân cư đông đúc, là trung tâm thương nghiệp và có thể cả công nghiệp; thành phổ hoặc thị trấn. Vậy, dưới góc nhìn pháp lý thì khái niệm, cách hiểu và phân loại đô thị được quy định thế nào ? Bài viết phân tích cụ thể:

Quy hoạch là gì ? Quy định pháp luật về quy hoạch

Quy hoạch là gì ? Quy định pháp luật về quy hoạch
Quy hoạch thường được xây dựng dựa trên chiến lược phát triển của một vùng lãnh thổ hay một ngành, một lĩnh vực theo thời gian và là cơ sở để xây dựng các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn. Việc xây dựng quy hoạch phải dựa trên những ý đồ chiến lược rõ ràng; sự tính toán khoa học, hợp lí